در این مقاله، به طور جامع به آموزش توابع در اکسل می‌پردازیم. با استفاده از توابع، می‌توانید عملیات ریاضی، آماری، متنی و تاریخی را در جداول اکسل انجام دهید. توابع در اکسل ابزاری قدرتمند هستند که به شما کمک می‌کنند تا داده‌ها را تحلیل کرده و نتایج دقیق و قابل اعتمادی را بدست آورید. حال با ما همراه باشید و در ادامه این مقاله از سری مقالت آموزش اکسل قدم به قدم با توابع در اکسل آشنا شوید و تعدادی از این توابع را با هم مرور کنیم.

توابع در اکسل بسیار متنوع هستند و مرتبط با حوزه‌های مختلفی از جمله ریاضیات، آمار، متن‌کاوی، تاریخ و غیره هستند. اینجا لیستی از توابع رایج در اکسل را به همراه آموزش قدم به قدم آنها برای شما آورده‌ام.

توابع ریاضی در اکسل

1.      تابع SUM

تابع SUM یکی از توابع پرکاربرد در اکسل است و برای جمع کردن اعداد در یک محدوده استفاده می‌شود. برای استفاده از این تابع، به صورت زیر عمل کنید:

 • در یک سلول خالی، عبارت “)SUM=“ را وارد کنید.
 • سپس محدوده‌ای که می‌خواهید اعداد آن را جمع کنید را انتخاب کنید. برای مثال، اگر اعداد در سلول‌های A1 تا A5 قرار دارند، محدوده “A1:A5” را وارد کنید.
 • برای پایان دادن به تابع، “(” را وارد کنید و Enter را فشار دهید.
تابع SUM در اکسل

2.      تابع AVERAGE

تابع AVERAGE برای محاسبه میانگین اعداد در یک محدوده استفاده می‌شود. برای استفاده از این تابع، مراحل زیر را دنبال کنید:

 • در یک سلول خالی، عبارت “)AVERAGE=“  را وارد کنید.
 • محدوده‌ای که می‌خواهید میانگین اعداد آن را محاسبه کنید را انتخاب کنید. برای مثال، اگر اعداد در سلول‌های A1 تا A5 قرار دارند، محدوده “A1:A5” را وارد کنید.
 • برای پایان دادن به تابع، “(” را وارد کنید و Enter را فشار دهید.
تابع AVERAGE در اکسل

3.      تابع MAX

تابع MAX یکی از توابع در اکسل است که برای یافتن بزرگترین عدد در یک محدوده و تابع MIN برای یافتن کوچکترین عدد در یک محدوده استفاده می‌شود. برای استفاده از این دو تابع، به صورت زیر عمل کنید:

 • در یک سلول خالی، عبارت “)MAX=“ را وارد کنید.
 • محدوده‌ای که می‌خواهید در آن بزرگترین یا کوچکترین عدد را پیدا کنید، انتخاب کنید. برای مثال، اگر اعداد در سلول‌های A1 تا A5 قرار دارند، محدوده “A1:A5” را وارد کنید.
 • برای پایان دادن به تابع، “(” را وارد کنید و Enter را فشار دهید.
تابع MAX در اکسل

4.      تابع MIN

تابع MIN برای یافتن بزرگترین عدد در یک محدوده و تابع MIN برای یافتن کوچکترین عدد در یک محدوده استفاده می‌شود. برای استفاده از این دو تابع، به صورت زیر عمل کنید:

 • در یک سلول خالی، عبارت “)MIN=“ را وارد کنید.
 • محدوده‌ای که می‌خواهید در آن بزرگترین یا کوچکترین عدد را پیدا کنید، انتخاب کنید. برای مثال، اگر اعداد در سلول‌های A1 تا A5 قرار دارند، محدوده “A1:A5” را وارد کنید.
 • برای پایان دادن به تابع، “(” را وارد کنید و Enter را فشار دهید.
تابع MIN در اکسل

5.      تابع COUNT

برای شمارش تعداد مقادیر غیرخالی در یک محدوده استفاده می‌شود.

6.      تابع ROUND

 برای گرد کردن یک عدد به تعداد معینی اعشار استفاده می‌شود.

توابع آماری در اکسل

1.      تابع SUMIF

 برای جمع کردن اعداد در یک محدوده بر اساس یک شرط استفاده می‌شود.

2.      تابع AVERAGEIF

برای محاسبه میانگین اعداد در یک محدوده بر اساس یک شرط استفاده می‌شود.

3.      تابع COUNTIF

تابع COUNTIF نیز یکی از توابع در اکسل است که برای شمارش تعداد سلول‌هایی که به یک شرط خاص برقراری می‌کنند، استفاده می‌شود. برای استفاده از این تابع، به صورت زیر عمل کنید:

 • در یک سلول خالی، عبارت “)COUNTIF=“  را وارد کنید.
 • محدوده‌ای را که می‌خواهید در آن شرط را بررسی کنید، وارد کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید در ستون A شرط را بررسی کنید، محدوده “A:A” را وارد کنید.
 • شرط را وارد کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید تعداد سلول‌هایی را بشمارید که عدد 5 را دارند، شرط “5” را وارد کنید.
 • برای پایان دادن به تابع، “(” را وارد کنید و Enter را فشار دهید.
تابع COUNTIF در اکسل

4.      تابع SUMIFS

برای جمع کردن اعداد در یک محدوده بر اساس چندین شرط استفاده می‌شود.

5.      تابع AVERAGEIFS

برای محاسبه میانگین اعداد در یک محدوده بر اساس چندین شرط استفاده می‌شود.

6.      تابع COUNTIFS

برای شمارش تعداد مقادیر در یک محدوده بر اساس چندین شرط استفاده می‌شود.

توابع متنی در اکسل

1.      تابع CONCATENATE

برای اتصال (ترکیب) چند رشته متنی استفاده می‌شود. تابع CONCATENATE برای ادغام متن‌ها در اکسل استفاده می‌شود. با استفاده از این تابع، می‌توانید متن‌ها را به صورت پشت سر هم قرار داده و یک متن جدید بسازید. برای استفاده از این تابع، مراحل زیر را دنبال کنید:

 • در یک سلول خالی، عبارت “)CONCATENATE =“  را وارد کنید.
 • متن‌هایی که می‌خواهید ادغام کنید را به ترتیب وارد کنید و بین هر دو متن کاما (,) قرار دهید. برای مثال، اگر متن “Hello” را در سلول A1 و متن “World” را در سلول B1 دارید، “=CONCATENATE(A1,”, “,B1)” را وارد کنید.
 • برای پایان دادن به تابع، “)” را وارد کنید و Enter را فشار دهید.
تابع CONCATENATE در اکسل

2.      تابع LEFT

برای برداشتن تعداد مشخصی از حروف از سمت چپ یک رشته متنی استفاده می‌شود.

3.      تابع RIGHT

برای برداشتن تعداد مشخصی از حروف از سمت راست یک رشته متنی استفاده می‌شود.

4.      تابع LEN

برای محاسبه تعداد کاراکترهای موجود در یک رشته متنی استفاده می‌شود.

5.      تابع LOWER

برای تبدیل یک رشته متنی به حروف کوچک استفاده می‌شودادامه لیست توابع متنی در اکسل:

6.      تابع UPPER

برای تبدیل یک رشته متنی به حروف بزرگ استفاده می‌شود.

7.      تابع MID

برای برداشتن تعداد مشخصی از حروف از موقعیت مشخصی در یک رشته متنی استفاده می‌شود.

8.      تابع TRIM

برای حذف فاصله‌های اضافی از ابتدا و انتهای یک رشته متنی استفاده می‌شود.

9.      تابع SUBSTITUTE

برای جایگزینی یک رشته فرعی با یک رشته اصلی در یک رشته متنی استفاده می‌شود.

توابع تاریخ و زمان در اکسل

1.      تابع DATE

این مورد از توابع در اکسل برای ساختن یک تاریخ با استفاده از سال، ماه و روز مشخص استفاده می‌شود.

2.      تابع TODAY

برای نمایش تاریخ جاری استفاده می‌شود.

3.      تابع NOW

برای نمایش تاریخ و زمان جاری استفاده می‌شود.

4.      تابع YEAR

برای استخراج سال از یک تاریخ استفاده می‌شود.

5.      تابع MONTH

برای استخراج ماه از یک تاریخ استفاده می‌شود.

6.      تابع DAY

برای استخراج روز از یک تاریخ استفاده می‌شود.

این توابع تنها یک بخش کوچک از توابع موجود در اکسل هستند. برای مطالعه بیشتر و آشنایی با سایر توابع، می‌توانید به منابع آموزشی آنلاین، کتاب‌ها یا مستندات رسمی مایکروسافت مراجعه کنید. همچنین در w3schools نیز در مورد انواع توابع در اکسل صحبت شده است.

نتیجه گیری

توابع در اکسل ابزارهای بسیار مفیدی هستند که به شما کمک می‌کنند تا داده‌ها را تحلیل کرده و نتایج دقیق و قابل اعتمادی را بدست آورید. با مطالعه و تمرین بر روی توابع معرفی شده در این مقاله، می‌توانید مهارت‌های خود در استفاده از اکسل را بهبود بخشید و به بهترین شکل از قدرت این ابزار استفاده کنید.