فرمول نویسی در اکسل یکی از مهارت‌های پایه‌ای است که هر فردی که با این برنامه کار می‌کند باید به آن تسلط داشته باشد. با استفاده از فرمول‌ها، می‌توانید داده‌ها را تحلیل و محاسبات مختلفی را بر روی آن‌ها انجام دهید. در این مقاله از سری مقالات آموزش اکسل دانشجویار، با هدف آموزش فرمول نویسی در اکسل به شما کمک می‌کند تا به این مهارت پرداخته و به صورت قدم به قدم با نکات و ترفندهای مهم آشنا شوید.

دوره معرفی شده در ویدئو

آموزش فرمول نویسی در اکسل

اولین گام برای فرمول نویسی در اکسل باز کردن برنامه اکسل و مشاهده محیط کاری آن است. صفحه کاری اکسل به سلول‌هایی تقسیم شده است. هر سلول در اکسل با یک نام مشخص شناخته می‌شود، مانند A1 ،B1  و غیره.

برای وارد کردن فرمول در یک سلول، آن را انتخاب کنید و در نوار فرمول‌ها فرمول مورد نظر را تایپ کنید و سپس دکمه Enter را بفشارید.

مراحل فرمول نویسی در اکسل

مراحل زیر در سایت microsoft برای آموزش فرمول نویسی در اکسل قرار داده شده است؛ اما ما در این اینجا بطور کامل‌تر به این موضوع پرداخته‌ایم:

 1. یک سلول را انتخاب کنید.
 2. علامت مساوی = را تایپ کنید و سپس یک تابع را تایپ کنید. به عنوان مثال =SUM
 3. یک پرانتز باز (.
 4. محدوده سلول هایی که قصد دارید عملی روی آنها انجام شود را انتخاب کنید و سپس یک پرانتز بسته را تایپ کنید).
 5. Enter را فشار دهید. نتیجه محاسبه در سلول با فرمول ظاهر می شود.

هنگامی که یک فرمول به یک سلول وارد می شود، در نوار فرمول نیز ظاهر می شود.

معرفی عملگرها و توابع پایه در اکسل

 • عملگرها مانند +، -، * و / برای انجام عملیات ریاضی استفاده می‌شوند.
 • جمع (+): برای جمع دو عدد یا بیشتر استفاده می‌شود. =A1 + B1
 • تفریق (-): برای تفریق دو عدد یا بیشتر استفاده می‌شود. =A1 – B1
 • ضرب (*): برای ضرب دو عدد یا بیشتر استفاده می‌شود. =A1 * B1
 • تقسیم (/): برای تقسیم دو عدد یا بیشتر استفاده می‌شود. =A1 / B1
 • توابع پایه‌ای مانند SUM، AVERAGE و COUNT نیز در اکسل وجود دارند.
 • SUM: برای جمع اعداد در یک مجموعه استفاده می‌شود. =SUM(A1:A5)
 • AVERAGE: برای محاسبه میانگین اعداد در یک مجموعه استفاده می‌شود. =AVERAGE(A1:A5)
 • COUNT: برای شمارش تعداد مقادیر غیرخالی در یک مجموعه استفاده می‌شود. =COUNT(A1:A5)
 • MAX: برای یافتن بزرگترین عدد در یک مجموعه استفاده می‌شود.  =MAX(A1:A5)
 • MIN: برای یافتن کوچکترین عدد در یک مجموعه استفاده می‌شود. =MIN(A1:A5)

معرفی فرمول‌های شرطی و جستجو

 • فرمول‌های شرطی مانند IF و SWITCH برای بررسی شرایط و انجام عملیات مختلف بر اساس آن‌ها استفاده می‌شوند.

برای مثال، فرمول =IF(A1>10, “بزرگتر از 10”, “کوچکتر یا مساوی با 10”) بررسی می‌کند آیا مقدار سلول A1 بزرگتر از 10 است یا خیر، و بر اساس آن پیام متناظر را نمایش می‌دهد.

 • توابع VLOOKUP و HLOOKUP برای جستجو در جداول استفاده می‌شوند. (برای یادگیری بیشتر تابع vlookup پیشنهاد میکنم مقاله “آموزش تابع vlookup در اکسل تصویری و با 2 مثال عملی” از دانشجویار را مطالعه کنید.)

نکات اصلی یادگیری فرمول نویسی در اکسل

 • تمرین و تمرکز بر روی هر مرحله از فرمول نویسی در اکسل بسیار مهم است.
 • برای یادگیری بیشتر و بهبود مهارت‌های فرمول نویسی، از منابع آموزشی معتبر و پروژه‌های عملی استفاده کنید.
 • با تمرین و تجربه، تسلط شما بر فرمول نویسی در اکسل بهبود خواهد یافت.

نتیجه گیری

ما در این مقاله آموزش فرمول نویسی در اکسل و مهم ترین توابع مورد استفاده در فرمول نویسی اکسل را فرا گرفتید. توابع بسیار زیادی وجود دارند اما برای یادگیری اولیه و فهم اصول پایه فرمول نویسی آشنایی با این مفاهیم کافیست و بقیه مسیر یادگیری به تمرین و تکرار آن توسط شما وابسته است. شما با مطالعه این مقاله و تمرین بر روی این فرمول ها و توابع میتوانید توانایی خود را در استفاده از اکسل بالاتر ببرید . اگر نظری یا تجربه ای در این مورد دارید با ما در کامنت ها همراه باشید.