سی شارپ(#C)، زبانی است که در بستر دات نت (.net) فعال است، مدل های عمومی، شی گرا، جز گرا و امری دارد و بر پایه ی الگوها فعال است. این زبان به دلیل رابط کاربری بسیار جذاب و ساده خود، به راحتی قابل یادگیری است و از همین سو زبانی است که به عنوان زبان آکادمیک دانشگاه ها قرار دارد. این موارد بخشی از دلایلی است که این زبان را به زبانی محبوب و پرکاربرد تبدیل کرده است.

در دوره آموزش سی شارپ، با زبان سی شارپ آشنا می شوید. سی شارپ، زبان برنامه نویسی محبوب و پر کاربردی که بر مبنای الگوها و مدل های امری، عمومی، شی گرا و جز گرا در بستر دات نت (.net) فعالیت دارد، سی شارپ (#C) است. این زبان به دلیل رابط کاربری جذاب تر و سهولت یادگیری در دانشگاه های تدریس می شود.