قراره تو این دوره چی یاد بگیرم؟

 • با مفهوم شی گرایی در PHP آشنا می شوید.
 • کار با پایگاه داده در PHP را می آموزید.
 • انواع متد ها و اصطلاحات در برنامه نویسی شی گرا را فرا می گیرید.
 • با مدل MVC در برنامه نویسی آشنا می شوید.
 • طراحی یک وبسایت فروشگاهی از صفر تا صد را یاد می گیرید.
 • و ...

سرفصل های دوره

۱ فصل
۲۳۶ جلسه
۲۴۳ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۲۳۶ قسمت
۲۴۲:۵۶:۲۰
1

بخش اول- قسمت اول

رایگان
۳۰:۵۸
2

بخش اول- قسمت دوم

رایگان
۳۵:۴۹
3

بخش اول- قسمت سوم

رایگان
۲۵:۳۱
4

بخش اول- قسمت چهارم

رایگان
۳۳:۳۰
5

بخش اول- قسمت پنجم

رایگان
۲۹:۰۱
6

بخش اول- قسمت ششم

رایگان
۳۱:۳۱
7

بخش اول- قسمت هفتم

رایگان
۳۲:۴۳
8

بخش اول- قسمت هشتم

رایگان
۲۹:۰۳
9

بخش اول- قسمت نهم

رایگان
۵۸:۳۱
10

بخش اول- قسمت دهم

رایگان
۳۲:۴۴
11

بخش اول- قسمت یازدهم

رایگان
۲۸:۲۶
12

بخش اول- قسمت دوازدهم

۳۱:۱۶
13

بخش اول- قسمت سیزدهم

۵۲:۱۷
14

بخش اول- قسمت چهاردهم

۳۷:۳۵
15

بخش اول- قسمت پانزدهم

۳۰:۳۸
16

بخش اول- قسمت شانزدهم

۴۰:۵۱
17

بخش اول- قسمت هفدهم

۴۰:۱۰
18

بخش اول- قسمت هجدهم

۳۰:۰۵
19

بخش اول- قسمت نوزدهم

۵۵:۴۳
20

بخش اول- قسمت بیستم

۵۵:۳۱
21

بخش اول- قسمت بیست و یکم

۰۱:۰۴:۴۳
22

بخش اول- قسمت بیست و دوم

۵۹:۱۳
23

بخش اول- قسمت بیست و سوم

۵۷:۵۱
24

بخش اول- قسمت بیست چهارم

۴۳:۱۶
25

بخش اول- قسمت بیست و پنجم

۰۱:۰۶:۰۸
26

بخش اول- فایل جانبی

27

بخش دوم - قسمت اول

۵۸:۳۳
28

بخش دوم - قسمت دوم

۳۲:۴۰
29

بخش دوم - قسمت سوم

۰۱:۰۶:۰۵
30

بخش دوم - قسمت چهارم

۰۱:۰۵:۵۲
31

بخش دوم - قسمت پنجم

۰۱:۰۱:۳۶
32

بخش دوم - قسمت ششم

۴۶:۲۴
33

بخش دوم - قسمت هفتم

۰۱:۰۳:۳۴
34

بخش دوم - قسمت هشتم

۰۱:۰۱:۵۸
35

بخش دوم - قسمت نهم

۰۱:۰۹:۲۲
36

بخش دوم - قسمت دهم

۴۰:۵۵
37

بخش دوم - قسمت یازدهم

۰۱:۱۰:۵۰
38

بخش دوم - قسمت دوازدهم

۰۱:۰۳:۵۰
39

بخش دوم - قسمت سیزدهم

۰۱:۰۶:۰۸
40

بخش دوم - قسمت چهاردهم

۵۲:۲۱
41

بخش دوم - قسمت پانزدهم

۰۱:۱۵:۱۹
42

بخش دوم - قسمت شانزدهم

۰۱:۰۷:۱۲
43

بخش دوم - قسمت هفدهم

۵۳:۲۹
44

بخش دوم - قسمت هجدهم

۵۶:۰۱
45

بخش دوم - قسمت نوزدهم

۲۹:۲۵
46

بخش دوم - قسمت بیستم

۰۱:۰۶:۳۲
47

بخش دوم - قسمت بیست و یکم

۴۳:۱۸
48

بخش سوم - قسمت اول

۰۱:۰۴:۱۵
49

بخش سوم - قسمت دوم

۰۱:۱۲:۲۵
50

بخش سوم - قسمت سوم

۰۱:۰۴:۲۴
51

بخش سوم - قسمت چهارم

۵۹:۰۱
52

بخش سوم - قسمت پنجم

۴۸:۳۵
53

بخش سوم - قسمت ششم

۰۱:۲۲:۴۶
54

بخش سوم - قسمت هفتم

۰۱:۱۷:۴۱
55

بخش سوم - قسمت هشتم

۰۱:۰۷:۰۰
56

بخش سوم - قسمت نهم

۵۷:۳۰
57

بخش سوم - قسمت دهم

۰۱:۲۵:۰۴
58

بخش سوم - قسمت یازدهم

۰۱:۰۷:۳۱
59

بخش سوم - قسمت دوازدهم

۰۱:۱۴:۱۸
60

بخش سوم - قسمت سیزدهم

۰۱:۰۲:۱۲
61

بخش سوم - قسمت چهاردهم

۰۱:۴۲:۴۶
62

بخش سوم - قسمت پانزدهم

۰۱:۰۸:۵۶
63

بخش سوم - فایل جانبی

64

بخش چهارم - دمو

۰۴:۵۴
65

بخش چهارم - قسمت اول

۰۱:۰۲:۵۲
66

بخش چهارم - قسمت دوم

۰۱:۲۹:۴۱
67

بخش چهارم - قسمت سوم

۵۹:۲۶
68

بخش چهارم - قسمت چهارم

۰۱:۰۴:۳۸
69

بخش چهارم - قسمت پنجم

رایگان
۰۱:۲۵:۵۷
70

بخش چهارم - قسمت ششم

رایگان
۰۱:۰۹:۳۴
71

بخش چهارم - قسمت هفتم

۰۱:۱۰:۱۵
72

بخش چهارم - قسمت هشتم

۰۱:۲۱:۴۲
73

بخش چهارم - قسمت نهم

۵۸:۰۲
74

بخش چهارم - قسمت دهم

۴۹:۵۷
75

بخش چهارم - قسمت یازدهم-1

۵۴:۵۲
76

بخش چهارم - قسمت یازدهم-2

۵۴:۵۲
77

بخش چهارم - قسمت دوازدهم

۰۱:۱۲:۱۸
78

بخش چهارم - قسمت سیزدهم

۰۱:۰۱:۳۴
79

بخش چهارم - قسمت چهاردهم

۰۱:۰۳:۰۹
80

بخش چهارم - قسمت پانزدهم

۰۱:۲۶:۳۱
81

بخش چهارم - قسمت شانزدهم

۰۱:۰۵:۲۸
82

بخش چهارم - قسمت هفدهم

۰۱:۱۴:۱۴
83

بخش پنجم - قسمت اول

۰۱:۱۸:۱۵
84

بخش پنجم - قسمت دوم

۰۱:۱۳:۰۳
85

بخش پنجم - قسمت سوم

۵۳:۴۰
86

بخش پنجم - قسمت چهارم

۳۱:۳۳
87

بخش پنجم - قسمت پنجم

۰۱:۵۴:۵۷
88

بخش پنجم - قسمت ششم

۰۱:۳۱:۴۴
89

بخش پنجم - قسمت هفتم

۰۱:۱۵:۱۲
90

بخش پنجم - قسمت هشتم

۰۱:۰۱:۲۳
91

بخش پنجم - قسمت نهم

۰۱:۰۲:۰۶
92

بخش پنجم - قسمت دهم

۰۱:۰۷:۰۸
93

بخش پنجم - قسمت یازدهم

۰۱:۱۴:۲۱
94

بخش پنجم - قسمت دوازدهم

۰۱:۰۶:۰۸
95

بخش پنجم - قسمت سیزدهم

۰۱:۲۰:۴۸
96

بخش پنجم - قسمت چهاردهم

۴۷:۴۴
97

بخش پنجم - قسمت پانزدهم

۰۱:۳۶:۰۷
98

بخش پنجم - قسمت شانزدهم

۰۱:۳۱:۵۳
99

بخش پنجم - قسمت هفدهم

۰۱:۳۹:۰۱
100

بخش ششم - قسمت اول

۰۱:۰۶:۳۴
101

بخش ششم - قسمت دوم

۰۱:۱۵:۴۹
102

بخش ششم - قسمت سوم

۰۱:۱۴:۰۳
103

بخش ششم - قسمت چهارم

۰۱:۰۳:۳۶
104

بخش ششم - قسمت پنجم

۰۱:۰۰:۲۸
105

بخش ششم - قسمت ششم

۰۱:۲۴:۳۸
106

بخش ششم - قسمت هفتم

۰۱:۰۸:۵۰
107

بخش ششم - قسمت هشتم

۰۱:۲۱:۲۳
108

بخش ششم - قسمت نهم

۵۸:۵۹
109

بخش ششم - قسمت دهم

۰۱:۱۸:۲۷
110

بخش ششم - قسمت یازدهم

۰۱:۴۲:۳۸
111

بخش ششم - قسمت دوازدهم

۰۱:۱۲:۳۵
112

بخش ششم - قسمت سیزدهم

۰۱:۴۰:۴۴
113

بخش ششم - قسمت چهاردهم

۵۳:۲۹
114

بخش ششم - قسمت پانزدهم

۰۱:۱۸:۳۵
115

بخش ششم - قسمت شانزدهم

۰۱:۱۸:۲۵
116

بخش ششم - قسمت هفدهم

۰۱:۰۶:۲۴
117

بخش ششم - قسمت هجدهم

۰۱:۱۳:۲۴
118

بخش ششم - قسمت نوزدهم

رایگان
۰۱:۱۱:۵۸
119

بخش ششم - قسمت بیستم

رایگان
۰۱:۰۱:۵۵
120

بخش ششم - قسمت بیست و یکم

رایگان
۰۱:۰۱:۱۳
121

بخش ششم - قسمت بیست و دوم

۰۱:۳۰:۱۱
122

بخش ششم - قسمت بیست و سوم

۰۱:۲۰:۳۹
123

بخش ششم - قسمت بیست چهارم

۵۱:۰۹
124

بخش ششم - قسمت بیست و پنجم

۰۱:۰۴:۵۵
125

بخش ششم - قسمت بیست و ششم

۰۱:۲۴:۵۰
126

بخش ششم - قیمت بیست و هفتم

۵۹:۲۰
127

بخش ششم - قسمت بیست هشتم

۰۱:۲۲:۳۰
128

بخش ششم - قسمت بیست نهم

۰۲:۲۸:۱۰
129

بخش ششم - قسمت سی ام

۰۱:۲۱:۳۹
130

بخش ششم - قسمت سی و یکم

۰۱:۱۱:۲۳
131

بخش ششم - قسمت سی و دوم

۵۶:۵۷
132

بخش هفتم - قسمت اول

۰۱:۱۵:۱۵
133

بخش هفتم - قسمت دوم

۰۱:۲۳:۳۶
134

بخش هفتم - قسمت سوم

۰۱:۱۱:۱۲
135

بخش هفتم - قسمت چهارم

۰۱:۴۹:۱۷
136

بخش هفتم - قسمت پنجم

۰۱:۱۸:۰۶
137

بخش هفتم - قسمت ششم

۰۱:۲۲:۴۲
138

بخش هفتم - قسمت هفتم

۰۱:۴۱:۲۶
139

بخش هفتم - قسمت هشتم

۰۱:۱۲:۵۱
140

بخش هفتم - قسمت نهم

۰۱:۰۶:۰۰
141

بخش هفتم - قسمت دهم

۰۱:۱۳:۳۳
142

بخش هفتم - قسمت یازدهم

۰۱:۰۵:۱۸
143

بخش هفتم - قسمت دوازدهم

۰۱:۵۲:۱۸
144

بخش هفتم - قسمت سیزدهم

۰۱:۱۶:۴۴
145

بخش هفتم - قسمت چهاردهم

۰۱:۳۳:۴۹
146

بخش هفتم - قسمت پانزدهم

۰۱:۰۸:۲۸
147

بخش هفتم - قسمت شانزدهم

۰۱:۱۹:۲۶
148

بخش هفتم - قسمت هفدهم

۰۱:۵۰:۲۴
149

بخش هفتم - قسمت هجدهم

۵۸:۳۸
150

بخش هفتم - قسمت نوزدهم

۰۱:۲۰:۰۳
151

بخش هفتم - قسمت بیستم

۰۱:۳۱:۰۲
152

بخش هفتم - قسمت بیست و یکم

۰۱:۰۷:۰۱
153

بخش هفتم - قسمت بیست و دوم

۵۰:۴۹
154

بخش هفتم - قسمت بیست و سوم

۰۱:۳۷:۰۰
155

بخش هفتم - قسمت بیست چهارم

۰۱:۳۰:۳۰
156

بخش هفتم - قسمت بیست و پنجم

۰۱:۱۹:۱۰
157

بخش هفتم - قسمت بیست و ششم

۵۳:۳۸
158

بخش هفتم - قیمت بیست و هفتم

۵۴:۵۱
159

بخش هفتم - قسمت بیست هشتم

۰۱:۱۴:۳۷
160

بخش هفتم - قسمت بیست نهم

۰۱:۱۴:۰۹
161

بخش هفتم - قسمت سی ام

۰۱:۱۱:۵۳
162

بخش هفتم - قسمت سی و یکم

۰۱:۱۲:۱۷
163

بخش هشتم - قسمت اول

۰۱:۰۷:۵۳
164

بخش هشتم - قسمت دوم

۰۱:۱۲:۰۹
165

بخش هشتم - قسمت سوم

۰۱:۲۳:۱۳
166

بخش هشتم - قسمت چهارم

۰۱:۱۳:۰۶
167

بخش هشتم - قسمت پنجم

۰۱:۰۴:۰۲
168

بخش هشتم - قسمت ششم

۰۱:۱۳:۱۸
169

بخش هشتم - قسمت هفتم

۰۱:۴۳:۱۶
170

بخش هشتم - قسمت هشتم

۰۱:۳۴:۳۳
171

بخش هشتم - قسمت نهم

۴۷:۳۴
172

بخش هشتم - قسمت دهم

۰۱:۳۱:۵۸
173

بخش هشتم - قسمت یازدهم

۰۱:۰۱:۵۶
174

بخش هشتم - قسمت دوازدهم

۰۱:۲۶:۲۹
175

بخش هشتم - قسمت سیزدهم

۰۱:۰۶:۱۷
176

بخش هشتم - قسمت چهاردهم

۵۷:۴۱
177

بخش هشتم - قسمت پانزدهم

۰۱:۰۴:۴۶
178

بخش هشتم - قسمت شانزدهم

۰۱:۰۲:۳۶
179

بخش هشتم - قسمت هفدهم

۵۳:۰۱
180

بخش هشتم - قسمت هجدهم

۰۱:۲۱:۴۸
181

بخش هشتم - قسمت نوزدهم

۰۱:۴۲:۴۳
182

بخش هشتم - قسمت بیستم

۰۱:۰۲:۲۶
183

بخش هشتم - قسمت بیست و یکم

۰۱:۳۷:۰۷
184

بخش هشتم - قسمت بیست و دوم

۰۱:۱۲:۱۸
185

بخش هشتم - قسمت بیست و سوم

۰۱:۰۷:۴۵
186

بخش هشتم - قسمت بیست چهارم

۰۱:۰۹:۴۹
187

بخش هشتم - قسمت بیست و پنجم

۰۱:۱۲:۱۶
188

بخش هشتم - قسمت بیست و ششم

۵۸:۰۴
189

بخش هشتم - قیمت بیست و هفتم

۰۱:۱۹:۰۳
190

بخش هشتم - قسمت بیست هشتم

۰۱:۰۰:۵۴
191

بخش هشتم - قسمت بیست نهم

۰۱:۳۵:۱۶
192

بخش هشتم - قسمت سی ام

۰۱:۳۴:۴۳
193

بخش هشتم - قسمت سی و یکم

۰۱:۱۳:۵۴
194

بخش هشتم - قسمت سی و دوم

۰۱:۲۷:۲۰
195

بخش هشتم - قسمت سی و سوم

۰۱:۲۵:۱۹
196

بخش هشتم - قسمت سی و چهارم

۵۶:۲۵
197

بخش هشتم - قسمت سی و پنجم

۵۷:۳۹
198

بخش هشتم - قسمت سی و ششم

۰۱:۲۹:۴۹
199

بخش هشتم - قسمت سی و هفتم

۵۲:۲۹
200

بخش هشتم - قسمت سی و هشتم

۰۱:۲۰:۵۰
201

بخش هشتم - قسمت سی و نهم

۴۵:۰۰
202

بخش هشتم - قسمت چهلم

۰۱:۲۷:۵۳
203

بخش هشتم - قسمت چهل و یکم-1

۰۱:۰۷:۳۸
204

بخش هشتم - قسمت چهل و یکم-2

۰۱:۰۷:۳۸
205

بخش هشتم - قسمت چهل و دوم

۰۱:۴۰:۵۱
206

بخش هشتم - قسمت چهل و سوم

رایگان
۰۱:۰۴:۵۱
207

بخش هشتم - قسمت چهل و چهارم

رایگان
۰۱:۰۸:۲۴
208

سورس

209

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت اول

رایگان
۰۲:۲۱
210

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت دوم

رایگان
۲۶:۰۳
211

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت سوم

۱۶:۲۹
212

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت چهارم

۲۶:۲۲
213

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت پنجم

۲۴:۴۵
214

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت ششم

۱۸:۲۴
215

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت هفتم

۱۴:۳۷
216

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت هشتم

۲۶:۵۸
217

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت نهم

۲۱:۳۱
218

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت دهم

۱۸:۰۱
219

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت یازدهم

۲۵:۰۸
220

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت دوازدهم

۲۰:۰۵
221

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت سیزدهم

۲۱:۴۷
222

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت چهاردهم

۱۸:۱۱
223

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت پانزدهم

۱۱:۴۶
224

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت شانزدهم

۲۶:۰۵
225

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت هفدهم

۲۱:۱۰
226

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت هجدهم

۲۰:۲۲
227

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت نوزدهم

۲۱:۵۹
228

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت بیستم

۲۰:۲۶
229

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت بیست و یکم

۱۹:۵۱
230

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت بیست و دوم

۲۳:۴۸
231

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت بیست و سوم

۱۹:۲۵
232

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت بیست چهارم

۱۹:۰۹
233

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت بیست و پنجم

۲۵:۲۵
234

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت بیست و ششم

۱۳:۳۶
235

آموزش فروشگاه با لاراول - قیمت بیست و هفتم

۲۳:۰۵
236

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت بیست هشتم

۱۶:۲۸
237

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت بیست نهم

۲۰:۱۳
238

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت سی ام

۲۱:۳۰
239

آموزش فروشگاه با لاراول - قسمت سی و یکم

۱۱:۳۶
240

سورس

241

فایل ادمین

پشتیبانی این دوره به پایان رسیده است.

در دوره جامع آموزش PHP MVC ابتدا باید با عبارت MVC آشنا شوید. MVC (مخفف عبارت Model View Controller) است که امروزه در اکثر برنامه‌ها و نرم‌افزارهای تحت وب پیاده‌سازی می‌شود. این الگو اولین بار در زبان برنامه‌نویسی Smalltalk استفاده شد و پس‌ازآن توسط زبان برنامه‌نویسی Java همه‌گیر شد و هم‌اکنون فریم ورک های زیادی با ساختار الگوی MVC ایجادشده‌اند.

الگوی MVC از سه بخش Model, View و Controller ساخته‌شده است:

Model: وظیفهٔ مدیریت اطلاعات و داده‌ها را به عهده دارد. این قسمت وظیفهٔ ذخیره کردن و بازگردانی اطلاعات موجود از پایگاه داده (Database) و انجام برخی عملیات منطقی بر روی آن‌ها را به عهده دارد.

View: وظیفهٔ نمایش اطلاعات تولیدشده توسط Model‌ را بر عهده داشته تا آن را در یک فرمت و شمایل خاص به کاربران نمایش دهد.

نکته
این آموزش در دوره آموزش PHP وجود دارد.

Controller: وظیفهٔ تنظیم و هماهنگی بین Model و View را بر عهده دارد. Controller یک درخواست از کاربر دریافت می‌کند سپس Model را جهت دستیابی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده متناسب با پردازشی که انجام داده است، فراخوانی کرده و درنهایت اطلاعات را به View‌ ارسال می‌کند.

ساخت پروژه فروشگاهی با دوره آموزش php mvc

آنچه در دوره آموزش برنامه نویسی PHP MVC فرا می گیرید:

در این آموزش برنامه نویسی PHP MVC را در قالب پروژه ساخت فروشگاه اینترنتی به شما آموزش می‌دهیم.در فصل اول دوره ابتدا شما با مفاهیم شی گرایی آشنا می‌شوید چون اساس کار MVC آشنایی خوب با شی گرایی است. سپس وارد مباحث مقدماتی‌ MVC می‌شویم و با ساختار و مفاهیم مدل MVC آشنا می شویم و نحوه ارتباط سه لایهٔ اساسی را بررسی می‌کنیم و با وظایف سه بخش اصلی‌ MVC آشنا می‌شویم.در ادامهٔ دورهٔ آموزشی شروع به طراحی قالب برای پروژه می‌کنیم. قالب پروژه از صفر کد نویس خواهد شد سپس بعد از اتمام کد نویسی  قالب پروژه وارد برنامه‌نویسی پروژه با سبک سه لایه یا MVC می شویم…

نکته
با خرید این آموزش، آموزش ساخت سایت فروش آنلاین فایل با لاراول ۵٫۷ نیز بعنوان هدیه برای شماارسال می گردد .

مخاطبین دوره آموزش برنامه نویسی PHP MVC:

 • علاقه مندان به یادگیری برنامه نویسی
 • علاقه مندان به یادگیری زبان برنامه نویسی php
 • علاقه مندان به یادگیری  برنامه‌نویسی پروژه به سبک MVC
 • فعالان در حوزه برنامه نویسی وب
 • کسانی که قصد کسب درآمد از حوزه برنامه نویسی وب را دارند.
 • کسانی که قصد پیاده سازی فروشگاه اینترنتی دلخواه خود و کسب درآمد از آن را دارند
 • و…

 

 

آنچه با خرید دوره آموزش برنامه نویسی PHP MVC به دست می آورید:

 • دریافت به روز ترین سرفصل آموزشی و آخرین ورژن های تکنولوژی
 • اجرایی کردن ایده های خودتان
 • کسب درآمد از طراحی و پیاده سازی سایت
 • مشغول به کار شدن در شرکت های برنامه نویسی
 • متخصص شدن در زبان برنامه نویسی php mvc
 • به دست آوردن یک فرصت ویژه برای کسب درآمد و اشتغال
 • قیمت اصلی این آموزش 694 هزار تومان می باشد که شامل 40 درصد تخفیف شده و با قیمت 416 هزار تومان ارائه می گردد.

پیشنیازهای دوره آموزش برنامه نویسی PHP MVC:

 • پیش نیاز این دوره آشنایی مقدماتی با php است.

آنچه در آموزش برنامه نویسی PHP MVC می آموزید:

فصل اول:

 • آشنایی با دوره
 • بررسی پیش‌نیازهای موردنیاز
 • بررسی نرم‌افزارهای موردنیاز
 • آشنایی با شی گرایی OOP
 • بررسی مفهوم برنامه‌نویسی شی گرا
 • آشنایی با مفهوم کلاس درشی گرایی و نحوهٔ ساخت آن
 • آشنایی با خاصیت‌ها property  درشی گرایی
 • آشنایی با متدها Method   درشی گرایی
 • آشنایی با مفهوم آبجکت Object درشی گرایی
 • نحوهٔ نمونه‌سازی از روی کلاس‌ها
 • نحوهٔ دسترسی به خاصیت‌ها و متدهای داخل کلاس
 • آشنایی با متدهای سازنده  Construct درشی گرایی
 • بررسی خاصیت‌های ثابت const درشی گرایی
 • بررسی خاصیت‌ها و متدهای استاتیک  Static درشی گرایی
 • نحوهٔ دسترسی  به متدهای و خاصیت‌های ثابت و استاتیک
 • بررسی متدهای جادویی  __set() و __get()  و Call()
 • بررسی مثال‌های عملی و تلفیق مباحث گفته‌شده
 • بررسی مثال‌های کاربردی همراه بااتصال به دیتابیس
 • انجام عملیات مختلف روی پایگاه داده به‌صورت شی گرا
 • بررسی کلاس‌های Final درشی گرایی
 • بررسی کلاس‌های  Abstract درشی گرایی
 • آشنایی با interface درشی گرایی
 • آشنایی با نحوهٔ استفاده interface ها در کلاس
 • آشنایی با مدل MVC در برنامه‌نویسی
 • بررسی کامل مفهوم  MVC
 • تشریح کامل لایه‌های MVC
 • آشنایی با Controller و بررسی عملکرد آن
 • آشنایی با model و بررسی عملکرد آن
 • آشنایی با View و بررسی عملکرد آن
 • بررسی نحوه ارتباط بین لایه‌های مختلف در برنامه‌نویسی به سبک MVC
 • آشنایی با ساختار پروژه‌ها در MVC
 • شبیه‌سازی مقدماتی مدل MVC با استفاده از مفاهیم گفته‌شده
 • تلفیق مثال‌های قبلی با MVC
 • پیاده‌سازی مثال عملی برای درک مدل MVC
 • آشنایی با فایل htaccess
 • بررسی و تغییر آدرس‌های با استفاده از دستورات htaccess
 • نحوهٔ ساخت مسیریاب یا روتینگ
 • نحوهٔ پیاده‌سازی کنترلر اصلی در مدل MVC و دلیل استفاده از کنترلر اصلی
 • بررسی نحوه دریافت درخواست‌ها در کنترلر
 • نحوهٔ ارسال پارامتر از طریق Url به کنترلر اصلی
 • بررسی کامل وظیفه کنترلر اصلی در مدل MVC
 • نحوه تشخیص کنترلر و متد ارسالی از Url
 • ارسال پارامتر به متدهای کنترلر اصلی
 • نحوهٔ فراخوانی کنترلرهای فرعی از طریق کنترلر های اصلی
 • آموزش ساخت View در مدل MVC
 • بررسی مثال عملی از نحوه فراخوانی View
 • آموزش نحوهٔ فراخوانی View های مربوطه از طریق کنترلر
 • آشنایی با نحوهٔ ساخت model در MVC
 • نحوهٔ فراخوانی model در کنترلر و دلیل استفاده از آن
 • آشنایی با نحوهٔ ارتباط model با دیتابیس بر اساس درخواست کنترلر

فصل دوم: 

 • طراحی قالب پروژه
 • آشنایی با رابط کاربری
 • آشنایی با انواع سایت و عناصر مورد نیاز برای کلاینت
 • آشنایی با نحوه تقیسم بندی هناصر ردر صفحات وب
 • تحلیل کلی پروژه و مشخص کردن بخش های مورد نیاز
 • تحلیل صفحه ی اصلی وب سایت و مشخص کردن عناصر مورد نیاز صفحه ی اصلی
 • شروع پیاده سازی پروژه بر اساس طرح
 • پیاده سازی بخش هدر قالب
 • پیاده سازی بخش سبد خرید
 • پیاده سازی بخش جستجو در سایت
 • آموزش نحوه استفاده از ایکن در بخش ها مورد نیاز
 • آموزش نحوه ی پیدا کردن آیکن های مورد نیاز
 • استفاده از آیکن های آماده و شخصی سازی آن
 • تحلیل منوی اصلی پروژه با جزئیات
 • آموزش مقدماتی جی کوئری برای استفاده در منوی چند سطحی
 • پیاده سازی بخش های مختلف منو به حالت استاتیک
 • تحلیل مباحث مربوط به رابط کاربری
 • ادغام مباحث جی کوئری و جاوا اسکریپت برای حرفه ای تر کردن منو
 • پیاده سازی بخش ساید بار
 • پیاده سازی بخش اخبار سایت
 • پیاده سازی بخش نمایش برند های همکار
 • پیاده سازی اسلایدر اصلی پروژه
 • تحلیل اسلایدر اصلی و نحوه تقسم بندی قسمت های مختلف آن
 • پیاده سازی استاتیک اسلایدر
 • استفاده از مباحث جی کوئری و تکمیل کردن اسلایدر
 • پیاده سازی اسلایدر دوم مربوط به پروژه و بخش پیشنهادات شگفت انگیز
 • استفاده از کتابخانه های جانبی جی کوئری برای بخش تایمر پیشنهادات شکفت انگیز
 • تحلیل نکات ریز مربوط به پیاده سازی اسلایدر
 • پیاده سازی بخش نمایش محصولات خاص بر اساس دسته بندی
 • آموزش نحوه قرار دادن عناصر در کنار هم
 • بررسی مشکلات مربوط به این قسمت
 • پیاده سازی بخش مربوط به نحوه ارسال سفارش
 • تحلیل بخش مربوط به پربازدیدترین محصولات
 • تحلیل اسلایدر مربوط به پربازدیدترین محصولات
 • تحلیل قسمت های مختلف اسلایدر
 • پیاده سازی اسلایدر مربوط در حالت استاتیک
 • کامل کردن اسلایدر با استفاده از جی کوئری

فصل سوم:

 • ادامه طراحی قالب پروژه
 • ادامه پیاده سازی اسلایدرها
 • داینامیک کردن اسلایدر ها با جی کوئری
 • استفاده مجدد از کد های نوشته شده برای پیاده سازی اسلایدرهای مشابه
 • پیاده سازی بخش فوتر سایت
 • آموزش کار با فرم
 • ساخت صفحه ورود به سایت
 • ساخت صفحه ثبت نام کاربران
 • ساخت صفحه فراموش کردن رمز عبور
 • پیاده سازی صفحه جستجو محصولات به صورت حرفه ای
 • پیاده سازی بخش فیلتر محصولات
 • پیاده سازی بخش گزینه های جستجو در سایت
 • پیاده سازی بخش نمایش محصولات جستجو بر اساس شبکه بندی
 • پیاده سازی بخش ساید بار صفحه جستجو بر اساس گزینه های مختلف
 • استفاده از جی کوئری برای پویا کردن گزینه های جستجو
 • آموزش نحوه اضافه کردن المنت به صفحه با استفاده از جی کوئری
 • آموزش نحوه حذف کردن المنت ها با استفاده از جی کوئری
 • پیاده سازی صفحه اختصاصی برای جزئیات محصول
 • پیاده سازی گالری تصاویر برای محصولات
 • نمایش جزئیات محصول با گزینه های مختلف
 • اضافه کردن بخش توضیحات محصول بصورت پویا
 • آموزش نحوه استفاده از فونت آیکون ها در پروژه با کتابخانه ی  themify-icons-font

فصل چهارم: 

 • ادامه طراحی قالب پروژه
 • ادامه پیاده سازی صفحه جزئیات محصول
 • پیاده سازی بخش توضیحات هر محصول
 • پیاده سازی جزئیات محصول به صورت تب بندی
 • پیاده سازی مشخصات فنی محصول
 • پیاده سازی نظرات کاربران
 • پیاده سازی بخش پرسش و پاسخ
 • پیاده سازی بخش پروفایل کاربری
 • پیاده سازی بخش محصولات خریداری شده
 • پیاده سازی بخش علاقه مندی ها
 • پیاده سازی بخش مشخصات کاربری
 • پیاده سازی بخش نظرات ارسالی شده
 • پیاده سازی بخش سفارشات
 • پیاده سازی بخش رهگیری سفارشات
 • پیاده سازی بخش سبد خرید
 • پیاده سازی بخش مشاهده ی سفارشات
 • پیاده سازی بخش بازبینی سفارش
 • پیاده کردن بخش اضافه کردن آدرس

فصل پنجم:

 • تبدیل قالب استاتیک به قالب داینامیک با استفاده از پی اچ پی
 • تفکیک قسمت های مختلف قالب برای تشکیل ویو
 • وارد کردن قالب به سیستم ام وی سی
 • پیاده سازی کنترلرهای مربوط به ویو
 • پیاده سازی مدل برای هر کنترلر
 • تغذیه کردن ویو با مدل و ارتباط با دیتابیس برای داینامیک کردن قالب
 • پیاده سازی فایل کانفیک پروژه
 • پیاده سازی مدل صفحه اصلی برای ارسال اطلاعات به کنترلر و ویو
 • پیاده سازی مدل برای بخش خبر ها – اسلایدرها -بخش گالری تصاویر
 • پیاده سازی جداول مورد نیاز پروژه برای داینامیک کردن قالب
 • پیاده سازی جدول محصولات فروشگاه
 • پیاده سازی جدول برای اسلایدر
 • پیاده سازی جدول مربوط به اخبار
 • پیاده سازی جدول برای تنظیمات قالب
 • تفکیک کردن قسمت های مختلف صفحه جزئیات مربوط برای ساخت ویو
 • پیاده سازی مدل مربویط به صفحه جزئیات محصول
 • پیاده سازی جداول جانبی برای مشخصات فنی محصول – جزئیات محصول
 • داینامیک کردن گالری تصاویر صفحه جزئیات محصول
 • پیاده سازی جدول مربوط به رنگ بندی محصولات به صورت پویا
 • پیاده سازی جدول مربوط به گارانتی محصولات
 • پیاده سازی اسلایدرهای صفحه اصلی به صورت داینامکی با استفاده از دیتابیس
 • پیاده سازی جدول دسته بندی به صورت تو در تو
 • پیاده سازی انواع متد های کاربردی برای راحتی کار در حین کد نویسی

فصل ششم:

 • تحلیل بخش مشخصات فنی
 • طراحی جداول مربوطه به قسمت مشخصات فنی
 • تحیلیل و بررسی ارتباط بین جدواول
 • پیاده سازی بخش مشاهدهی مشخصات فنی
 • تحلیل بخش نظرات کاربران
 • تحلیل بخش امتیاز دهی کاربران به محصولات
 • نحوه پیاده سازی مجموع امتیاز کارران به ازای هر محصول
 • پیاده سازی نظرات از طریق دیتابیس
 • پیاده سازی قسمت های مختلف امتیاز دهی
 • تحلیل بخش پرسش و پاسخ
 • طراحی جدول مربوط به بخش پرسش و پاسخ
 • تحیلی و پیاده سازی پنل مدیریت سایت
 • استفاده از قالب اماده برای بخش مدیریت
 • تجزیه کردن قالب برای پیاده سازی در حالت  mvc
 • پیاده سازی بخش دسته بندی
 • پیاده سازی بخش ایجاد دسته بندی
 • نمایش زیر دسته ها برای هر دسته والد
 • پیاده سازی بخش حذف دسته بندی ها
 • پیاده سازی حذف گروهی دسته والد همراه با تمام زیر دسته ها
 • پیاده سازی بخش ویرایش زیر دسته ها
 • پیاده سازی متدها برای استفاده در مباحث بعدی
 • نحوه مشخص کردن فعال بودن یا نبودن زیر دسته ها
 • جلوگیری از ثبت عناوین تکرای در دیتابیس
 • پیاده سازی بخش تنظیمات سایت
 • نحوه ویرایش تنظیمات سایت از طریق پنل مدیریت
 • پیاده سازی قسمت مدیریت برند در سایت
 • نمایش لیست برندهای ثبت شده
 • پیاده سازی قسمت های حذف و فعال سازی برند
 • پیاده سازی بخش گالری
 • نمایش لیست گالری ها
 • حذف گالری ها
 • فعال و غیر فعال کردن گالری
 • پیاده سازی قسمت های موجود در کلاینت در بخش مدیریت
 • پیاده سازی مدیریت نظرات
 • پیاده سازی بخش حذف نظرات
 • پیاده سازی نمایش یا عدم نمایش نظرات
 • پیاده سازی بخش مدیریت محصولات
 • پیاده سازی بخش لیست محصولات
 • پیاده سازی قسمت های مختلف نمایش لیست محصولات
 • پیاده سازی قسمت مربوط به ایجاد محصول جدید
 • اضافه کردن ادیتور حرفه ای به پروژه و آشنایی با برخی ادیتورهای برای استفاده
 • پیاده سازی کلاس آپلود فایل حرفه ای برای استفاده در مراحل مختلف پروژه
 • جلوگیری از آپلود فایل های خطرناک
 • خنثی کردن فایل های خطرناک
 • بررسی حجم مربوط به فایل های
 • پیاده سازی متدهای داخلی برای بررسی کردن نوع فایل و نام فایل
 • جلوگیری از بازنویسی فایل روی فایل ها همنام
 • پیاده سازی متد برای نمایش انواع خطاها
 • بررسی انواع خطاهای آپلود و طراحی متد مربوطه
 • پیاده سازی متدهای جانبی برای کار با کلاس
 • بررسی و تست ثبت محصولات و بر طرف کردن چالش های پیش رو
 • پیاده سازی بخش ویرایش محصولات ثبت شده و بررسی نکات مربوط به ویرایش
 • پیاده سازی بخش اعمال کد تخفیف به ازای هر محصول
 • پیاده سازی بخش مدیریت نقد و بررسی برای محصولات
 • پیاده سازی و تعریف نقد به ازای هر محصول
 • حذف نقدهای موجود از طریق پنل مدیریت

فصل هفتم:

 • ایجاد نقد جدید
 • حذف نقد جدید
 • ویرایش نقد
 • ایجاد مشخصات فنی بر اساس دسته بندی خاص
 • تعریف مشخصات فنی برای هر محصول
 • نحوه حذف هر ویژگی از مشخصات فنی
 • نحوه ویرایش هر ویژیگی از مشخصات فنی
 • پیاده سازی گالری تصاویر محصولات
 • حذف گالری مربوط به هر محصولات
 • پیاده سازی فرم ثبت نام
 • پیاده سازی جدول مربوط به ثبت نام کاربران
 • فیلتر کردن ورودی های کاربران
 • بررسی فرمت اطلاعات ورودی
 • ارسال لینک فعال سازی به ایمیل کاربران
 • کار با کلاس مربوط به ارسال ایمیل
 • پیاده سازی فرم لاگین کاربران
 • هش کردن رمز عبور و نکات مربوط به آن
 • پیاده سازی لاگ های مربوط به کاربران
 • نحوه گرفتن ای پی کاربران
 • نحوه گرفتن مرورگر کاربرن
 • پیاده سازی مرا به خاطر بسپار در فرم لاگین
 • بررسی موجود بودن کاربران برای دسترسی به صفحات خاص
 • پیاده سازی سبد خرید به صورت چند مرحله ای
 • اضافه کردن محصولات به سبد خرید به صورت ایجکس
 • اضافه کردن اطلاعات جانبی در اضافه کردن محصول به سبد خرید
 • نمایش سبد خرید با جزیئات مربوط به محصولات
 • امکان اضافه کردن بی نهایت محصول به سبد خرید
 • حذف محصولات از سبد خرید به صورت ایجکس
 • ویرایش سبد خرید به صورت ایجکس
 • تعریف کردن آدرس جدید توسط کاربر به صورت پاپ آپ
 • ویرایش آدرس اضافه شده تو سط کاربر به صورت پاپ اپ
 • امکان انتخاب آدرس در هر سفارش توسط مشتری
 • امکان انتخاب روش ارسال پستی توسط مشتری
 • محاسبه هزینه پستی در هر سفارش بر اساس وزن – استان – شهر – قیمت کل با استفاده از وب سرویس فروتل
 • اتصال به درگاه بانکی زرین پال
 • بررسی درگاه بانکی و پیش نیازهای لازم
 • بررسی کامل فایل راهنمای زرین پال
 • بررسی کامل متدهای پرداخت و تصدیق  زرین پال
 • بررسی سطح خطا ها در زرین پال
 • پیاده سازی جدول تخفیفات برای استفاده در سبد خرید
 • ایجاد برند همکاران از طریق پنل مدیریت سایت

فصل هشتم:

 • ادامه عملیات مراحل پرداخت هزینه
 • اضافه کردن فیلد شماره تماس به بخش پرداخت نهایی
 • کامل کردن متد ثبت اطلاعات پرداخت سفارش
 • اتصال به درگاه پرداخت زرین پال
 • پیاده‌سازی کلاس برای پرداخت با درگاه زرین پال
 • پیاده‌سازی متد برای نمایش خطاهای پرداخت بر اساس راهنمای زرین پال
 • اعتبار سنجی پرداخت زرین پال برای ثبت نهایی سفارش و تبدیل سفارش به سفارش تأییدشده
 • نمایشش اطلاعات سفارش به مشتری بعد از برگشت از درگاه زرین پال با جزییات
 • پیاده‌سازی پنل کاربری
 • نمایش دادن اطلاعات کاربر
 • نمایش داده وضعیت عملکرد کاربر
 • نمایش دادن تعداد سفارشات تأییدشده
 • نمایش دادن تعداد سفارشات تأیید نشده
 • نمایش دادن تعداد پیام
 • نمایش دادن تعداد پیام‌های خوانده‌شده
 • نمایش دادن تعداد پیام‌های خوانده‌نشده
 • نمایش داده تعداد محصولات موردعلاقه
 • نمایش دادن تعداد کامنت ها
 • پیاده‌سازی بخش آمار و گزارش‌های به‌صورت تب باکس
 • پیاده‌سازی بخش سفارش‌های کاربران
 • نمایش دادن تمام سفارش‌های کاربران
 • نمایش دادن جزییات مربوط به هر سفارش با کلیک روی سفارش اصلی
 • نمایش دادن وضعیت فعلی هر سفارش (تأییدشده – پرداخت‌شده – پردازش در انبار  –  آماده ارسال – در حال ارسال – تحویل گردیده) باقابلیت تغییر از پنل مدیریت سایت
 • پیاده‌سازی بخش پیام‌های کاربران و مشخص کردن وضعیت هرکدام
 • پیاده‌سازی بخش خواندن پیام‌ها
 • اضافه کردن محصول به لیست علاقه‌مندی به‌صورت اجکس
 • پیاده‌سازی بخش محصولات موردعلاقه کاربر
 • ایجاد لیستی از محصولات موردعلاقه کاربر در پنل کاربری
 • پیاده‌سازی بخش حذف محصولات کاربران توسط کاربر از طریق پنل کاربری
 • پیاده‌سازی بخش نظرات ارسالی کاربران
 • نمایش وضعیت فعلی هر نظر
 • پیاده‌سازی تاریخ هر نظر در قسمت‌های مختلف سایت به‌صورت شمسی
 • پیاده‌سازی متد شخصی برای تبدیل تایم به تایم استمپ
 • پیاده‌سازی بخش ارسال نظر توسط کاربران
 • پیاده‌سازی بخش امتیازدهی به پارامترها و ویژگی‌های محصولات توسط کاربر
 • پیاده‌سازی بخش بن‌های استفاده‌شده توسط کاربر
 • پیاده‌سازی تاریخ انقضا – حداکثر استفاده بن و تعداد مصرف باقی‌مانده بن در پنل کاربری
 • نمایش سفارش‌هایی که در آن از بن مصرفی استفاده‌شده است
 • امکان جستجو بن‌های فروشگاه برای مشخص کردن وضعیت کد تخفیف(قابلیت مصرف دارد – باطل شده است) – دفعاتی که از کد تخفیف استفاده‌شده است – تعداد باقی‌مانده مصرفی – حداکثر مصرف –  تاریخ انقضا
 • پیاده‌سازی لایک و دیس لایک کامنت ها به‌صورت ایجکس
 • کامل کردن بخش مدیریت سایت
 • پیاده‌سازی بخش سفارش‌های  در پنل مدیریت سایت
 • نمایش جزییات مربوط به هر سفارش به‌صورت جداگانه
 • نمایش تعداد محصولاتی که در هر سفارش ثبت‌شده
 • نمایش وضعیت‌های مختلف سفارش (پرداخت‌شده – تأییدشده – پردازش در انبار – آماده ارسال – ارسال‌شده  – تحویل گردیده)
 • امکان تغییر وضعیت سفارش از پنل مدیریت توسط مدیریت سایت
 • امکان ویرایش اطلاعات سفارش در پنل مدیریت توسط مدیر
 • پیاده‌سازی فاکتور با جزییات کامل برای ارائه به مشتری یا سفارش‌دهنده
 • پیاده‌سازی مدیریت نظرات در پنل مدیریت
 • پیاده‌سازی ویرایش نظر توسط مدیریت سایت
 • امکان حذف نظر توسط مدیریت سایت
 • اماکن تأیید و عدم‌تأیید نظر توسط مدیریت
 • پیاده‌سازی بخش مدیریت کاربران
 • پیاده‌سازی تعریف سطح دسترسی‌های مختلف برای کاربران
 • پیاده‌سازی آمار سایت در پیشخوان پنل مدیریت سایت
 • نمایش تعداد کل کاربران – کاربران تأییدشده – کاربران تأیید نشده
 • نمایش تعداد کل نظرات – نظرات منتشرشده – نظرات منتشرنشده
 • نمایش دادن تعداد کل سؤالات یا تیکت ها – سؤالات تأییدشده – تأیید نشده
 • نمایش دادن تعداد کل سفارش‌های – سفارش‌های پرداخت‌شده – پرداخت‌نشده
 • نمایش دادن تعداد تراکنش‌های سایت و مشخص کردن وضعیت هر تراکنش
 • پیاده‌سازی آخرین نظرات ارسالی به سایت در پیشخوان  برای دسترسی سریع
 • پیاده‌سازی بخش ورود یا لاگین به سایت
 • امکان استفاده از قابلیت مرا به خاطر بسپار در سایت
 • جداسازی بخش لاگین کاربران و بخش لاگین مدیریت
 • محدود کردن سطح دسترسی به پنل کاربری و مدیریت سایت بر اساس سطح کاربران
 • پیاده‌سازی بخش ارسال پیام به کاربران
 • نمایش جزییات پیام‌های ارسالی به کاربران  در پنل مدیریت
 • پیاده‌سازی بخش برندهای همکار در پنل مدیریت
 • پیاده‌سازی بخش ویرایش برندها از طریق پنل مدیریت
 • پیاده‌سازی بخش فعال‌سازی و حذف برندها توسط مدیر
 • پیاده‌سازی بخش اسلاید رها در پنل مدیریت
 • پیاده‌سازی ویرایش اسلایدرها در پنل مدیریت
 • امکان حذف و تغییر وضعیت اسلایدرها توسط مدیریت
 • پیاده‌سازی بخش گالری محصولات از پنل مدیریت
 • امکان حذف و تغییر وضعیت گالری‌ها از مدیریت سایت
 • پیاده‌سازی بخش اخبار سایت
 • پیاده‌سازی بخش ویرایش اخبار سایت
 • امکان حذف و تغییر وضعیت خبر در پنل مدیریت
 • پیاده‌سازی بخش ایجاد لینک شبکه‌های اجتماعی
 • پیاده‌سازی بخش جستجو در سایت بر اساس فیلترها
 • امکان  فیلتر بر اساس رنگ محصولات به‌صورت ایجکس
 • امکان فیلتر محصولات بر اساس ویژگی‌های محصولات و دسته‌بندی با چندین پارامتر به‌صورت ایجکس
 • جستجو در سایت بر اساس کلیدواژه به‌صورت ایجکس
 • داینامیک کردن صفحه جستجو محصولات بر اساس نتایج برگشتی از متدهای ایجکس
 • پیاده‌سازی بخش گالری محصولات در صفحه جزییات محصول
 • پیاده‌سازی منوهای سایت باقابلیت بی‌نهایت سطح
 • توضیحاتی پیرامون نحوه پیاده‌سازی منوی داینامیک چند سطحی و نحوه به دست آوردن منوی والد و زیر دسته‌ها….
 • اتصال دسته‌بندی‌های به صفحه جستجو
 • بررسی مشکلات سایت
 • بررسی صفحه ثبت نلم
 • بررسی صفحه پنل کاربران بخش تب‌بندی‌ها

سر فصل دوره آموزش برنامه نویسی PHP MVC به شرح فوق است.

 

شما می توانید هرگونه سوال یا پیشنهاد خود را از طریق دیدگاه های همین پست مطرح بفرمایید.

ادامه متن دوره ...