پایتون زبان برنامه نویسی است که بسیار رشد و پیشرفت داشته و در اکثر زمینه ها مانند طراحی وب، استخراج داده ها، نوشتن و ساخت بازی ها و بسیاری دیگر کاربرد دارد.

یکی از زمینه های پرکاربرد پایتون در یادگیری ماشین، شبکه های عصبی و پردازش تصویر است . امروزه کمتر کاربردی از تکنولوژی را می توان یافت که از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بهره نگرفته باشد. برای هر یک از این کاربردها کتابخانه هایی نوشته شده است. یکی از کتابخانه های نوشته شده برای یادگیری ماشین ، کتابخانه Scikit-learn  است .

کتابخانه Scikit-learn مبتنی بر SciPy می‌باشد و برای کاربردهای یادگیری ماشین از جمله خوشه بندی، رگرسیون و کلاس بندی؛ ابزار قدرتمند و در عین حال ساده ای می باشد. یادگیری استفاده از آن بسیار سریع و آسان بوده و انعطاف آن باعث می شود تا بتوان آن را در مسائل متنوعی مورد استفاده قرار داد.