daneshjooyar
تخفیف های روزانه

دوره های مدرس بهنام کلانتر

آموزش کاربردی پیاده سازی الگوی Unit Of Work در Asp.Net Core
آموزش پیشرفته طراحی سایت رسانه آموزشی با Asp.Net Core 2.2
آموزش Authentication مبتنی بر Claims در Asp.net Core 2.2
بسته طلایی آموزش برنامه نویسی با ASP.net
پکیج کامل آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با Asp.Net Core 2
آموزش طراحی سبد خرید فروشگاه با Asp.net Core 2
آموزش Entity Framework Core مطابق سرفصل های مایکروسافت