سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۰۷ جلسه
۵۸ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۰۷ قسمت
۵۷:۵۸:۵۵

قسمت اول - مقدمه

رایگان
۰۷:۳۶

قسمت دوم - طراحی بانک اطلاعاتی و جداول

رایگان
۳۷:۴۹

قسمت سوم - بانک اطلاعاتی و طراحی جداول

رایگان
۲۴:۰۵

قسمت چهارم - بانک اطلاعاتی و طراحی جداول

رایگان
۴۳:۴۶

قسمت پنجم - اضافه کردن Template متریال دیزاین

۳۹:۵۴

قسمت ششم - ایجاد اسلایدر داینامیک برای قالب

۳۳:۰۴

قسمت هفتم - ایجاد دسته بندی داینامیک

۲۵:۴۸

قسمت هشتم - کار با View Model ها

۳۲:۴۷

قسمت نهم - نمایش محصولات بر حسب دسته بندی

۲۴:۴۸

قسمت دهم - نمایش جدیدترین محصولات

۱۸:۰۵

قسمت یازدهم - نمایش پرفروش ترین محصولات

۲۸:۴۱

قسمت دوازدهم - ایجاد بخش تماس با ما

۳۵:۱۷

قسمت سیزدهم - ادامه کدنویسی بخش تماس با ما

۲۸:۳۷

قسمت چهاردهم - کدنویسی بخش محبوب ترین محصولات و ...

۲۵:۵۶

قسمت پانزدهم - کدنویسی حرفه ای برای بخش ثبت نام کاربران

۴۸:۲۹

قسمت شانزدهم - کدنویسی حرفه ای برای بخش ثبت نام کاربران

۴۱:۰۵

قسمت هفدهم - اضافه کردن کد Captcha در بخش ثبت نام

۳۶:۵۲

قسمت هجدهم - آپلود حرفه ای عکس کاربران

۵۷:۲۱

قسمت نوزدهم - ایجاد صفحه لاگین

۲۳:۲۶

قسمت بیستم - اضافه کردن Template مربوط به کاربر و نمایش اطلاعات کاربر جاری

۵۱:۲۹

قسمت بیست و یکم - کدنویسی بخش سطح دسترسی و ...

۲۰:۳۹

قسمت بیست و دوم - ایجاد بخش پیام های دریافت شده

۳۸:۱۴

قسمت بیست و سوم - ایجاد دکمه خروج از پنل کاربری با استفاده از Modal

۳۳:۴۸

قسمت بیست و چهارم - کدنویسی بخش ویرایش اطلاعات کاربر

۴۴:۴۵

قسمت بیست و پنجم - کدنویسی بخش ذخیره پروفایل کاربر

۵۹:۱۲

قسمت بیست و ششم - نمایش پیام های ارسال شده و دریافت شده

۴۳:۱۶

قسمت بیست و هفتم - نمایش جزئیات پیام ها

۳۴:۲۱

قسمت بیست و هشتم - توانایی حذف پیام ها با استفاده از Modal

۳۱:۴۱

سورس

قسمت بیست و نهم-کد نویسی نمایش سفارشات در پنل کاربر

۴۹:۵۲

قسمت سی ام-ایجاد بارکد پستی منحصر به فرد برای هر سفارش

۲۴:۱۳

قسمت سی و یکم-ایجاد صفحه بندی پیشرفته برای سفارشات به صورت Ajax

۴۸:۳۶

قسمت سی و دوم-ایجاد جست و جو سفارشات به صورت Ajax

رایگان
۲۲:۲۶

قسمت سی و سوم-ویرایش ایمیل و پسورد کاربر

۲۲:۵۳

قسمت سی و چهارم-ویرایش ایمیل و پسورد کاربر

۳۱:۴۲

قسمت سی و پنجم-کد نویسی نمایش جزئیات محصول

۳۵:۰۷

قسمت سی و ششم-کد نویسی نمایش جزئیات محصول

۳۱:۰۶

قسمت سی و هفتم-کد نویسی نمایش گالری عکسهای محصول

رایگان
۱۶:۵۷

قسمت سی و هشتم-کار با MVC Ajax و توضیحات در مورد معادل HTML آن

۲۴:۳۹

قسمت سی و نهم-نمایش نظرات کاربران در مورد هر محصول

۲۹:۰۴

قسمت چهلم-کد نویسی Like و Dislike برای امتیاز دادن به محصول

۳۵:۵۰

قسمت چهل و یکم-نمایش نظرات کاربران در مورد هر محصول

۲۳:۰۳

قسمت چهل و دوم-کد نویسی ارسال نظر با استفاده از MVC Ajax

۳۵:۳۲

قسمت چهل و سوم-کد نویسی ایجاد پاسخ برای هر نظر به صورت MVC Ajax

۳۳:۴۹

قسمت چهل و چهارم-کد نویسی ایجاد پاسخ برای هر نظر به صورت MVC Ajax

۳۳:۱۰

سورس بخش دوم

قسمت چهل و پنجم-سبد خرید

رایگان
۲۸:۴۶

قسمت چهل و ششم-سبد خرید

۳۸:۰۴

قسمت چهل و هفتم-سبد خرید

۴۵:۴۷

قسمت چهل و هشتم-سبد خرید

۳۳:۰۹

قسمت چهل و نهم-سبد خرید

۲۸:۰۹

قسمت پنجاهم-نمایش سبد خرید نهایی

۴۷:۵۳

قسمت پنجاه و یکم-تأیید سفارشات

۳۳:۲۲

قسمت پنجاه و دوم-بررسی محصولات خروجی

۲۲:۱۰

قسمت پنجاه و سوم-جستجو حل اشکال

۲۶:۲۵

قسمت پنجاه و چهارم-جستجوی پیشرفته

۳۴:۵۰

قسمت پنجاه و پنجم-مدیر حساب بازیابی

۳۹:۲۷

قسمت پنجاه و ششم-طراحی پنل مدیریت-فروشنده

۴۶:۵۵

قسمت پنجاه و هفتم-طراحی پنل مدیریت-فروشنده

۳۹:۳۳

قسمت پنجاه و هشتم-نمایش دسته

رایگان
۲۲:۰۶

قسمت پنجاه و نهم-اضافه کردن محصول جدید

۳۵:۳۳

قسمت شصتم-اضافه کردن رده برای محصول

۲۱:۲۰

قسمت شصت و یکم-اضافه کردن گالری عکس برای محصول

۳۹:۴۵

قسمت شصت و دوم-اضافه کردن گالری عکس برای محصول

۳۶:۱۵

قسمت شصت و سوم-نصب و نحوه استفاده از ادیتور TinyMCE

۴۴:۱۵

سورس این بخش

قسمت شصت و چهارم - کدنویسی نمایش محصول در پنل فروشنده

رایگان
۳۱:۴۵

قسمت شصت و پنجم - کد نویسی بخش حذف محصول در پنل فروشنده

رایگان
۴۳:۴۰

قسمت شصت و ششم - کد نویسی بخش ویرایش محصول در پنل فروشنده

۴۷:۴۵

قسمت شصت و هفتم - کد نویسی بخش تصاویر محصولات

۳۹:۵۹

قسمت شصت و هشتم - کد نویسی جایگزینی تصویر محصول در صورت حذف تصویر قبلی

۲۳:۴۲

قسمت شصت و نهم - کد نویسی بخش ویرایش و ذخیره محصول در پنل فروشنده

۲۵:۴۱

قسمت هفتاد - کد نویسی بخش ویرایش و ذخیره محصول در پنل فروشنده

۴۱:۴۷

قسمت هفتاد و یکم - نمایش کامنت های مربوط به محصولات هر فروشنده

۳۲:۲۱

قسمت هفتاد و دوم - نمایش و تایید کردن کامنت ها در پنل فروشنده

۴۰:۳۱

قسمت هفتاد و سوم - حذف کامنت ها در پنل فروشنده

۲۶:۰۷

قسمت هفتاد و چهارم - فیلتر کردن کامنت ها

۳۱:۲۱

قسمت هفتاد و پنجم - نمایش سفارشات مربوط به هر محصول در پنل فروشنده

۳۰:۲۵

قسمت هفتاد و ششم - ایجاد دکمه تغییر وضعیت سفارش

۲۵:۳۰

قسمت هفتاد و هفتم - ویرایش وضعیت سفارش

۲۸:۰۹

قسمت هفتاد و هشتم - فیلتر کردن سفارشات

۱۳:۰۴

قسمت هفتاد و نهم - کد نویسی مربوط به بخش فاکتور

۴۱:۳۶

قسمت هشتاد - کد نویسی مربوط به بخش فاکتور

۲۷:۴۷

سورس این بخش

قسمت هشتاد و یکم

رایگان
۲۹:۵۶

قسمت هشتاد و دوم

رایگان
۱۸:۱۹

قسمت هشتاد و سوم

۲۴:۴۱

قسمت هشتاد و چهارم

۳۱:۱۲

قسمت هشتاد و پنجم

۳۷:۴۵

قسمت هشتاد و ششم

۲۸:۳۴

قسمت هشتاد و هفتم

۲۳:۰۴

قسمت هشتاد و هشتم

۳۳:۲۳

قسمت هشتاد و نهم

۲۶:۳۷

قسمت نود

۳۷:۵۵

قسمت نود و یکم

۲۹:۲۷

قسمت نود و دوم

۳۳:۵۱

قسمت نود و سوم

۲۱:۰۰

قسمت نود و چهارم

۲۹:۵۱

قسمت نود و پنجم

۳۴:۴۷

قسمت نود و ششم

۴۲:۵۰

قسمت نود و هفتم

۳۷:۲۴

قسمت نود و هشتم

۱۵:۱۶

قسمت نود و نهم

۲۸:۰۲

قسمت صد

۲۷:۲۹

قسمت صد و یکم

۳۱:۱۷

قسمت صد و دوم

۲۵:۳۲

قسمت صد و سوم

۳۲:۰۴

قسمت صد و چهارم

۲۰:۲۷

قسمت صد و پنجم

۳۵:۱۷

قسمت صد و ششم

۳۲:۴۷

قسمت صد و هفتم

۲۶:۲۴

سورس بخش پایانی

درباره آموزش ساخت فروشگاه با ASP MVC:

در این دوره پروژه محور قصد داریم تا یک فروشگاه اینترنتی را از صفر یعنی از قسمت تحلیل پروژه را به شما آموزش دهیم . این فروشگاه با استفاده از زبان برنامه نویسی ASP و با الگوی MVC و با الگوی Repository کدنویسی می شود. همچنین در طراحی ظاهر آن از سبک طراحی متریال دیزاین استفاده خواهد شد. در ادامه توضیحی مختصر در مورد هرکدام می دهیم.

MVC :

MVC مخفف کلمات Model View Controller می باشد. MVC یک الگوی معماری برنامه نویسی است و یا به زبان ساده تر یک استاندارد کدنویسی است. البته استانداردها و الگوهای زیادی در برنامه نویسی وجود دارد اما MVC از همه معروف تر است . در کدنویسی MVC در واقع سه بخش ارتباط با دیتابیس (Model)، رابط کاربری (View)، و قسمت منطق برنامه نویسی یا همان پردازش درخواست های کاربر (Controller) بر خلاف کدنویسی هاس گذشته، بر طبق یک استاندارد خاص از هم جدا شده است. استفاده از الگوهای برنامه نویسی، کار چند برنامه نویس بر روی یک پروژه، خطایابی و توسعه آن را بسیار راحت تر می کند.

الگوی Repository :

معنی لغوی ریپوزیتوری، مخزن و یا ذخیره کردن اطلاعات می باشد و شگردی جدید در برنامه نویسی محسوب می شود. پس از سالیان متمادی برنامه نویسان یادگرفته اند برای کاهش کد های زائد خود تدابیر خاصی بیندیشند. تمام تلاش خود را صرف این نمایند که با نوشتن کد کمتر در برنامه بیشترین بازده را از برنامه ها داشته باشند. می توان گفت پیاده سازی این الگو باعث می شود برنامه ها در مقابل ذخیره داده ها و ساخت امکانات خودکار و یونیت تست ها، ایمن و انعطاف پذیر شوند. برنامه نویسان کد کمتر بنویسید و بهره وری بالاتری داشته باشند. بعد از به وجود آمدن برنامه نویسی شی گرا برنامه نویسی وارد مرحله تازه ای شد. به خصوص بعد از معرفی نسل جدید معماری برنامه نویسی سمت وب MVC ، دیگر کمتر شرکت آینده نگری را یافت خواهید کرد که از معماری MVC استفاده نکند.

طراحی متریال دیزاین:

متریال دیزاین سبک یا زبان جدیدی در طراحی است که اولین بار توسط گوگل معرفی شد. متریال دیزاین نسخه مکتوب، مستند و علمی طراحی تخت (Flat Design) است. متریال دیزاین در ابتدا محدود به اپلیکیشن های موبایلی بود اما کم کم وارد دنیای وب نیز شد.

در دوره کامل آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC  قصد داریم کاملا متفاوت و با امکانات حرفه ای به آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC بپردازیم. همچنین بهترین مطالب مرتبط با MVC و Design و مبحث Repository را آموزش خواهیم داد.

مخاطبین دوره کامل آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC:

 • علاقه مندان به ساخت فروشگاه
 •  علاقه مندان به Asp.net MVC
 • افرادی که قصد درآمد از برنامه نویسی را دارند.
 • افراد علاقه مند به برنامه نویسی
 • مناسب برای دانشجویان و فارغ التحصیلان مهندسی کامپیوتر

پیش نیاز های ساخت فروشگاه :

تکنولوژی ها و نرم افزار ها :

 • Visual studio
 • و…

سرفصل های دوره کامل آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC :

سرفصل های بخش اول :

 • مقدمه و توضیحات اولیه دوره
 • تحلیل و طراحی حرفه ای کامل دیتابیس
 • ایجاد Relation بین جداول
 • تعیین کلید اصلی و کلید خارجی جداول
 • تعیین مقدار پیش فرض برای بعضی از فیلد های جدول دیتابیس
 • اضافه کردن Template متریال دیزاین
 • ایجاد اسلایدر داینامیک برای قالب
 • خواندن عکس از دیتابیس برای نمایش در اسلایدر
 • ایجاد منو و زیر منو داینامیک
 • ایجاد دسته بندی و گروه بندی داینامیک
 • اضافه کردن EntityFramework به پروژه
 • کار با ViewModel ها
 • اضافه کردن الگوی Repository
 • کد نویسی نمایش محصولات بر حسب دسته بندی
 • کد نویسی نمایش جدیدترین محصولات
 • کد نویسی نمایش پر فروش ترین محصولات
 • کد نویسی تماس با ما
 • ایجاد کلاس های MetaData برای اضافه کردن DataAnnotaions به پروپرتی ها
 • کد نویسی عملیات ارسال پیام در بخش تماس با ما
 • کد نویسی نمایش محبوب ترین محصولات
 • کد نویسی نمایش پیوندهای سایت
 • کد نویسی حرفه ای ثبت نام کاربران
 • رعایت امنیت در هنگام ثبت نام کاربران
 • اضافه کردن کد Captcha در بخش ثبت نام
 • اضافه کردن اسکریپت لیست استان ها و شهرها در ثبت نام
 • پیاده سازی اعتبار سنجی سمت سرور و سمت کلاینت
 • استفاده از صفت Remote برای جلوگیری از ثبت ایمیل و نام کاربری تکراری
 • اپلود حرفه ای عکس کاربران
 • کد نویسی ذخیره عکس کاربران بر اساس جنسیت کاربر در صورت انتخاب نکردن عکس
 • ایجاد صفحه لاگین
 • کد نویسی ورود کاربران
 • کد نویسی جهت جلوگیری از ورود مدیران به پنل کاربری کاربران
 • ایجاد پنل مربوط به کاربر
 • اضافه کردن Template مربوط به پنل کاربران
 • نمایش اطلاعات کاربر جاری اعم از عکس و نام کامل و نام کاربری
 • ایجاد دکمه خروج از پنل کاربری با استفاده از Modal
 • ایجاد بخش ویرایش پروفایل جهت تغییر اطلاعات کاربری
 • کد نویسی نمایش تعداد پیام های خوانده نشده
 • کد نویسی نمایش پیغام های دریافت شده از کاربران و مدیر
 • توانایی حذف پیام ها با استفاده از Modal
 • نمایش جزئیات پیام

سرفصل های بخش دوم :

 • کد نویسی نمایش سفارشات در پنل کاربر
 • ایجاد بارکد پستی منحصر به فرد برای هر سفارش
 • تعیین وضعیت سفارش
 • ایجاد صفحه بندی پیشرفته برای سفارشات به صورت Ajax
 • ایجاد جست و جو سفارشات به صورت Ajax
 • ویرایش ایمیل و پسورد کاربر
 • آشنایی و استفاده از صفت Compare برای مقایسه کلمه عبور
 • کد نویسی نمایش جزئیات محصول
 • کد نویسی نمایش گالری عکس های محصول
 • استفاده از Materialize Box برای بزرگنمایی عکس ها در گالری
 • کد نویسی Like و Dislike برای امتیاز دادن به محصول
 • کار با MVC Ajax و توضیحات در مورد معادل HTML آن
 • نمایش نظرات کاربران در مورد هر محصول
 • تعیین نمایش نظرات تایید شده نشده بر اساس تنظیمات سایت
 • تعیین فعال سازی یا غیر فعال سازی بخش ارسال نظر از طریق تنظیمات سایت
 • ایجاد Like و DisLike برای هر دیدگاه با استفاده از MVC Ajax
 • کد نویسی ارسال نظر با استفاده از MVC Ajax
 • کد نویسی ایجاد پاسخ برای هر نظر به صورت MVC Ajax

سرفصل های بخش سوم :

 • آموزش ایجاد و استفاده از کوکی ها در mvc
 • ایجاد تاریخ انقضاء برای کوکی ها
 • شروع کد نویسی ساخت سبد خرید Full Ajax
 • طراحی پنجره سبد خرید محصولات
 • استفاده از Ajax.ActionLink برای اضافه کردن محصول به سبد خرید
 • استفاده از Notifiyهای متریال دیزاین برای نمایش پیام اضافه شدن محصول به سبد خرید
 • اضافه شدن به تعداد محصول در صورتی که محصول از قبل در سبد خرید وجود داشته باشد.
 • ایجاد کوکی برای سبد خرید
 • استفاده از کوکی ها برای نگه داشتن سبد خرید برای مراجعات بعدی تا 7 روز
 • ذخیره کوکی در مرورگر کاربر با رمز نگاری GUID
 • کد نویسی الزام بودن لاگین کاربر به هنگام نهایی کردن خرید
 • ایجاد قابلیت حذف محصول در سبد خرید به صورت Ajax
 • کد نویسی جمع کل محصولات سفارش داده شده در سبد خرید
 • طراحی پنل سفارشات نهایی کاربر برای ثبت سفارش
 • کد نویسی نمایش محصولات خریداری شده در صفحه سفارشات
 • کد نویسی ایجاد قابلیت حذف هر یک از محصولات در صفحه سفارشات
 • کد نویسی جمع قیمت کل محصولات سفارش داده شده
 • کد نویسی نمایش انواع روشهای ارسال پستی محصول
 • کد نویسی ثبت سفارشات کاربر و خالی شدن سبد خرید مربوط به آن
 • کد نویسی کم شدن تعداد موجودی و اضافه شدن به تعداد فروش محصولات در هنگام ثبت نهایی سفارش
 • طراحی و کد نویسی جست و جوی محصولات
 • طراحی و کد نویسی جست و جو بر اساس رنج قیمت و نام محصول
 • بهینه کردن جدول محصولات برای نمایش عکس اصلی محصول
 • بهینه کردن کوئری ها سمت کاربر برای کمتر شدن سربارگذاری روی دیتابیس
 • کد نویسی بازیابی رمز عبور مدیر و فروشنده سایت
 • اضافه کردن دسترسی فروشنده به سایت
 • طراحی پنل مدیریت و فروشنده
 • طراحی پنل اضافه کردن محصول برای فروشنده
 • کد نویسی اضافه کردن محصول جدید توسط فروشنده
 • اضافه کردن اکشن مربوط به اضافه کردن محصول توسط فروشنده
 • نمایش دسته بندی ها در یک لیست کشویی به صورت خیلی جالب و خاص
 • ایجاد قابلیت گالری عکس برای محصول
 • استفاده از عکس اول اپلود شده برای نمایش عکس اصلی محصول
 • دقت در کد نویسی بهینه برای انجام عملیات اضافه کردن محصول
 • حذف محصول در صورت خطاهایی مانند : اضافه نشدن دسته بندی ،آپلود نشدن عکس
 • نصب و نحوه استفاده از ادیتور TinyMCE در asp.net MVC برای ویرایشگر توضیحات محصول
 • و …

سرفصل های بخش چهارم :

 • مدیریت محصولات مربوط به محصولات فروشنده
 • مدیریت نظرات مربوط به محصولات فروشنده
 • مدیریت سفارشات مربوط به محصولات فروشنده

سرفصل های بخش پنجم :

 • مدیریت کل محصولات
 • مدیریت کل نظرات
 • مدیریت دسته بندی ها
 • مدیریت کل گارانتی
 • مدیریت کل تماس ها
 • مدیریت کل پیام های ارسالی
 • نمایش کل سفارشات
 • مدیریت کل کاربران و فروشندگان
 • مدیریت اسلایدر
 • مدیریت گالری عکس ها
 • تنظیمات سایت

تصاویری از پروژه نهایی:

1)نمایش جزئیات اطلاعات کاربران در Modal بوتسترپ – ارسال اطلاعات از پارشیال ویو به Modal به صورت Ajax

آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC و الگوی Repoistory با طراحی متریال دیزاین-بخش اخر

2)ایجاد گالری عکس به درخواست کاربران در این دوره – با قابلیت صفحه بندی و فیلتر کردن عکس بر اساس نمایش عکس های اسلایدر- عکسهای کاربران-عکسهای محصولات

 دوره کامل آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC, دوره کامل,ساخت فروشگاه ,الگوی Repository با طراحی متریال دیزاین,دوره کامل آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC و الگوی Repository با طراحی متریال دیزاین

 

 دوره کامل آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC, دوره کامل,ساخت فروشگاه ,الگوی Repository با طراحی متریال دیزاین,دوره کامل آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC و الگوی Repository با طراحی متریال دیزاین

 دوره کامل آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC, دوره کامل,ساخت فروشگاه ,الگوی Repository با طراحی متریال دیزاین,دوره کامل آموزش ساخت فروشگاه با Asp.net MVC و الگوی Repository با طراحی متریال دیزاین

ادامه متن دوره ...