سرفصل های دوره

۱ فصل
۲۰ جلسه
۴ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۲۰ قسمت
۰۴:۰۷:۴۱
1

لینک قسمت اول

رایگان
۱۲:۵۵
2

لینک قسمت دوم

رایگان
۰۸:۳۹
3

لینک قسمت سوم

رایگان
۱۱:۲۶
4

لینک قسمت چهارم

۱۰:۲۶
5

لینک قسمت پنجم

۱۴:۰۴
6

لینک قسمت ششم

۱۲:۰۴
7

لینک قسمت هفتم

۰۸:۱۲
8

لینک قسمت هشتم

۱۱:۰۱
9

لینک قسمت نهم

۰۹:۲۸
10

لینک قسمت دهم

۱۱:۰۶
11

لینک قسمت یازدهم

۰۸:۱۶
12

لینک قسمت دوازدهم

۱۱:۱۳
13

لینک قسمت سیزدهم

۱۷:۲۶
14

لینک قسمت چهاردهم

۰۸:۲۱
15

لینک قسمت پانزدهم

۲۸:۴۷
16

لینک قسمت شانزدهم

۱۱:۴۶
17

لینک قسمت هفدهم

۱۰:۲۸
18

لینک قسمت هجدهم

۱۳:۱۸
19

لینک قسمت نوزدهم

۱۹:۰۱
20

لینک قسمت بیستم

۰۹:۴۴

امروز در آموزش سی شارپ، آموزش اینترفیس در سی شارپ ( آموزش Interfaces ) را بررسی میکنیم.

اینترفیس (Interface) یک قرارداد یا امضا است که در صورت ارث بری آن برای یک کلاس ، موظف است که این قرارداد را انجام دهد.

رویدادها، ویزگی ها و متدها اعضای اینترفیس ها هستند و فقط این اعضای اعلام می شوند.

از مزایای اینترفیس می توان به ارث بری چندگانه برای یک کلاس و Dependency Injection و همچنین  Invention of Control اشاره کرد.

در دوره آموزش اینترفیس در سی شارپ ( آموزش Interfaces ) شما یاد خواهید گرفت که اینترفیس دلخواه خود را ایجاد کنید و از آن استفاده نمایید و همچنین با اینترفیس های مهم و کاربردی موجود در ویژوال استودیو آشنا خواهید شد.

نکته
دوره پیشنهادی: آموزش پشرفته سی شارپ

پیش نیاز این دوره:

 • آشنایی با مفهوم کلاس
 • آشنایی با مفهوم ارث بری ( Inheritence )
 • آشنایی با مفهوم سازنده (Constructor )

آنچه در دوره آموزش اینترفیس یاد خواهید گرفت:

مقدمه:

در این قسمت با مفاهیم و مزایای اینترفیس آشنا می‌شوید و در نهایت به بررسی سر فصل‌ها پرداخته خواهد شد.

ساخت اینترفیس دلخواه:

 1. ساختار اینترفیس: در این قسمت با قالب اینترفیس و همچنین طریقه استفاده از آن در کلاس آشنا خواهید شد.
 2. طریقه تعریف Propertis و Method در اینترفیس: در این قسمت با طریقه استفاده Propertis و Method در ساختار اینترفیس می‌پردازیم و به طریقه استفاده از آن در کلاس آشنا خواهید شد.
 3. طریقه تعریف Event در اینترفیس: در این قسمت با طریقه تعریف Event در اینترفیس و استفاده از آن در کلاس و همچنین با طریقه ایجاد ایونت و استفاده از Func و Action و Delegate آشنا خواهید شد.
 4. طریقه تعریف Indexer در اینترفیس: در این قسمت با مفهوم ایندکسر و دلیل استفاده از آن و همچنین با طریقه تعریف Indexer در اینترفیس و استفاده از آن در کلاس آشنا خواهید شد.

برخی نکات کاربردی در اینترفیس:

 1. طریقه تعریف Generic برای اینترفیس: در این قسمت با مفاهیم جنریک و کانسترین آشنا خواهید شد و همچنین طریقه تعریف Generic برای اینترفیس و استفاده از آن در کلاس را مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 2. ارث بری کلاس‌ها از اینترفیس: در این قسمت به بررسی برخی نکات ضروری که نیاز است در هنگام ارث بری کلاسها از اینترفیس لحاظ شود آشنا خواهید شد.
 3. بررسی Impliment Interface Explict and Implict: در این قسمت دو روش موجود برای کامل کردن اینترفیس ها در کلاس‌ها مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
نکته
همچنین بخوانید: معماری سه لایه در سی شارپ

بررسی اینترفیس های رایج در سی شارپ:

 1. بررسی اینترفیس IEnumerable و ICollection: در این قسمت ابتدا یک کاربرد از IEnumerable را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به یک نمونه بررسی ICollection پرداخته خواهد شد.
 2. بررسی تفاوت بین Ienumerable و Icollection و IList و List و بررسی IList: در این قسمت تفاوت بین Ienumerable و Icollection و IList و List و در ادامه با IList در اینترفیس را مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 3. بررسی اینترفیس IComparable قسمت اول: در این قسمت به بررسی دو مثال ساده و کاربردی برای IComparable پرداخته خواهد شد.
 4. بررسی اینترفیس IComparable قسمت دوم: در این قسمت در ادامه بحث مربوط به IComparable به بررسی مثال جامع‌تر و کامل ترآن چرداخته می‌شود.
 5. بررسی اینترفیس IComparer جنریک: در این قسمت به بررسی اینترفیس IComparer جنریک و همچنین به تفاوت بین این اینترفیس با اینترفیس IComparable پرداخته می‌شود.
 6. بررسی اینترفیس IComparer غیر جنریک قسمت اول: در این قسمت به بررسی اینترفیس IComparer غیر جنریک و همچنین تفاوت بین نسخه جنریک و غیر جنریک بیان خواهد شد.
 7. بررسی اینترفیس IComparer غیر جنریک قسمت دوم: در این قسمت مثال جلسه قبل به صورت بهینه تکمیل خواهد شد.
 8. بررسی اینترفیس IEquatable: در این قسمت به بررسی اینترفیس IEquatable و تفاوت آن با اینترفیس IComparable نیز بیان خواهد شد.
 9. بررسی اینترفیس IEqualityComparer: در این قسمت به بررسی اینترفیس IEqualityComparer و همچنین تفاوت بین آن با IEquatable پرداخته خواهد شد.
 10. بررسی اینترفیس ICloneable: در این قسمت به بررسی اینترفیس ICloneable به صورت کامل پرداخته خواهد شد.
 11. بررسی اینترفیس IDisposable: در این قسمت اتدا با مفاهیمی از جمله Garbage Collection و Source Type Managed & Unmanaged و Using آشنا خواهید شد و در ادامه به بررسی اینترفیس IDisposable پرداخته می‌شود.
 12. بررسی اینترفیس IEnumerable قسمت اول: در این قسمت یکسری توضیحات تکمیلی درمورد اینترفیس IEnumerable به همراه مثال را مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 13. بررسی اینترفیس IEnumerable قسمت دوم: در این قسمت به عنوان جلسه نهایی، مثال جلسه قبل به صورت یک مبحث پیشرفته از IEnumerable تکمیل خواهد شد.