چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب شبکه


 • تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۸
دوره آموزش git و gitlab

دوره آموزش git و gitlab

 • تاریخ انتشار: ۱۳ تیر, ۱۳۹۷
آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۶ در سرور مجازی

آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۶ در سرور مجازی

 • تاریخ انتشار: ۹ دی, ۱۳۹۶
مجموع دوره مقدماتی آموزش لینوکس ( دوره LPIC1 )

مجموع دوره مقدماتی آموزش لینوکس ( دوره LPIC1 )

 • تاریخ انتشار: ۲۳ مهر, ۱۳۹۶
آموزش MCSA Windows 8.1

آموزش MCSA Windows 8.1

 • تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور, ۱۳۹۶
وبینار رایگان تست و نفوذ کلاینت

وبینار رایگان تست و نفوذ کلاینت

 • تاریخ انتشار: ۸ شهریور, ۱۳۹۶
دوره آنلاین آموزشی تست نفوذ کلاینت ها

دوره آنلاین آموزشی تست نفوذ کلاینت ها

 • تاریخ انتشار: ۷ شهریور, ۱۳۹۶
دوره مقدماتی آموزش لینوکس ( دوره LPIC1 ) – بخش چهارم

دوره مقدماتی آموزش لینوکس ( دوره LPIC1 ) – بخش چهارم

 • تاریخ انتشار: ۶ خرداد, ۱۳۹۶
وبینار رایگان دوره آنلاین کانفیگ سرور لینوکس

وبینار رایگان دوره آنلاین کانفیگ سرور لینوکس

 • تاریخ انتشار: ۳ خرداد, ۱۳۹۶
دوره جامع آموزش کانفیگ سرور لینوکس

دوره جامع آموزش کانفیگ سرور لینوکس

 • تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش هفتم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش هفتم

 • تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶
دوره مقدماتی آموزش لینوکس ( دوره LPIC1 ) – بخش سوم

دوره مقدماتی آموزش لینوکس ( دوره LPIC1 ) – بخش سوم

 • تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش ششم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش ششم

 • تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین, ۱۳۹۶
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش پنجم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش پنجم

 • تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین, ۱۳۹۶
دوره مقدماتی آموزش لینوکس ( دوره LPIC1 ) – بخش دوم

دوره مقدماتی آموزش لینوکس ( دوره LPIC1 ) – بخش دوم

 • تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین, ۱۳۹۶
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش چهارم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش چهارم

 • تاریخ انتشار: ۶ فروردین, ۱۳۹۶
دوره آموزش راه اندازی هات اسپات در میکروتیک

دوره آموزش راه اندازی هات اسپات در میکروتیک

 • تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند, ۱۳۹۵
دوره مقدماتی آموزش لینوکس ( دوره LPIC1 ) – بخش اول

دوره مقدماتی آموزش لینوکس ( دوره LPIC1 ) – بخش اول

 • تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند, ۱۳۹۵
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش سوم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش سوم

 • تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن, ۱۳۹۵
دوره جامع آموزش متااسپلویت

دوره جامع آموزش متااسپلویت

 • تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن, ۱۳۹۵
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش دوم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش دوم

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور