سرفصل های دوره

۱ فصل
۷۸ جلسه
۳۲ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۷۸ قسمت
۳۱:۴۵:۱۱
1

دموی آموزش

رایگان
۰۲:۲۶
2

بخش اول-قسمت اول-ساخت و لایه بندی پروژه با ASP.NET Core 3

رایگان
۲۳:۴۰
3

بخش اول-قسمت دوم-ساخت دیتابیس به روش EF.Core Code First

رایگان
۲۸:۵۷
4

بخش اول-قسمت سوم- ساخت کلاس نقش ها و کاربران

رایگان
۱۸:۵۰
5

بخش اول-قسمت چهارم-طراحی هدر سایت (بخش ورود – عضویت)

رایگان
۲۲:۱۲
6

بخش اول-قسمت پنجم- ساخت Modal بصورت Ajax برای Login

رایگان
۱۳:۵۵
7

بخش اول-قسمت ششم-ساخت کلاس Hash با الگو MD5

رایگان
۲۲:۱۷
8

بخش اول-قسمت هفتم-ورود به سایت

رایگان
۳۴:۰۲
9

بخش اول-قسمت هشتم-ثبت نام (بخش اول)

رایگان
۳۷:۰۸
10

بخش اول-قسمت نهم-ثبت نام (بخش دوم)

رایگان
۱۵:۵۸
11

بخش اول-قسمت دهم- ثبت نام (بخش سوم)

رایگان
۱۹:۱۹
12

بخش اول-قسمت یازدهم- استفاده از Google reCaptcha در ASP.NET Core

رایگان
۳۱:۳۱
13

بخش اول-قسمت دوازدهم-فعالسازی پیامکی حساب کاربری (بخش اول)

رایگان
۲۲:۳۹
14

بخش اول-قسمت سیزدهم- فعالسازی پیامکی حساب کاربری (بخش دوم)

رایگان
۳۳:۳۹
15

بخش اول-قسمت چهاردهم- فراموشی کلمه عبور

رایگان
۲۳:۲۴
16

بخش اول-قسمت پانزدهم-Reset گذرواژه پس از احراز کاربر

۲۹:۴۵
17

بخش اول-قسمت شانزدهم-احراز هویت با Identity

۲۴:۳۵
18

بخش اول-قسمت هفدهم-پروفایل کاربری – تغییر شماره همراه (بخش اول)

۲۰:۱۰
19

بخش اول-قسمت هجدهم-پروفایل کاربری – تغییر شماره همراه (بخش دوم)

۳۴:۱۰
20

بخش اول-قسمت نوزدهم- پروفایل کاربری – تغییر کلمه عبور (بخش اول)

۱۲:۳۳
21

بخش اول-قسمت بیستم-پروفایل کاربری – تغییر کلمه عبور (بخش دوم)

۱۷:۳۹
22

بخش دوم-قسمت اول-احراز هویت کاربران

۲۷:۴۹
23

بخش دوم-قسمت دوم-طراحی پنل مدیریت (بخش اول)

۴۲:۵۲
24

بخش دوم-قسمت سوم-طراحی پنل مدیریت (بخش دوم)

۴۴:۴۸
25

بخش دوم-قسمت چهارم- مدیریت کاربران (بخش اول)

۲۴:۱۳
26

بخش دوم-قسمت پنجم-مدیریت کاربران (بخش دوم)

۲۷:۲۷
27

بخش دوم-قسمت ششم-مدیریت کاربران (بخش سوم)

۴۶:۱۷
28

بخش دوم-قسمت هفتم-طراحی Sidebar در پنل (بخش اول)

۲۳:۴۵
29

بخش دوم-قسمت هشتم- طراحی Sidebar در پنل (بخش دوم)

۱۵:۴۶
30

بخش سوم-قسمت اول-طراحی جدول – کلاس

۲۳:۰۲
31

بخش سوم-قسمت دوم-مدیریت منو ها (ساخت اکشن ها)

۲۹:۲۷
32

بخش سوم-قسمت سوم-مدیریت منو ها (ساخت نمایشگر ها)

۴۳:۵۳
33

بخش سوم-قسمت چهارم-مدیریت منو ها (ساخت کلاس ها)

۱۶:۱۱
34

بخش سوم-قسمت پنجم-نمایش منو ها در سایت

۲۷:۴۳
35

بخش سوم-قسمت ششم-زیر منو ها بصورت آبشاری

۳۹:۴۹
36

بخش سوم-قسمت هفتم-طراحی منو در حالت موبایل (بخش اول)

۱۹:۵۰
37

بخش سوم-قسمت هشتم-طراحی منو در حالت موبایل (بخش دوم)

۲۷:۴۸
38

بخش سوم-سورس آموزش

39

بخش چهارم-قسمت اول-جایگاه مطالب در سایت 1

۲۵:۵۳
40

بخش چهارم-قسمت دوم-جایگاه مطالب در سایت 2

۳۸:۲۸
41

بخش چهارم-قسمت سوم-ساخت جدول مطالب (کلاس ها)

۱۷:۳۲
42

بخش چهارم-قسمت چهارم-مدیریت مطالب (ساخت Interface و کوئری ها)

۱۲:۲۶
43

بخش چهارم-قسمت پنجم-مدیریت مطالب (Controller)

۱۸:۳۷
44

بخش چهارم-قسمت ششم-مدیریت مطالب (View)

۳۸:۳۵
45

بخش چهارم-قسمت هفتم-نمایش مطالب و اطلاعیه ها در سایت

۱۷:۰۵
46

بخش چهارم-سورس آموزش

47

بخش پنجم-قسمت اول-فاکتور بنر ها (کلاس ها)

۳۵:۰۱
48

بخش پنجم-قسمت دوم-جایگاه های تبلیغاتی (کلاس ها)

۰۷:۰۸
49

بخش پنجم-قسمت سوم- جایگاه های تبلیغاتی (کنترلر)

۲۷:۲۶
50

بخش پنجم-قسمت چهارم-جایگاه های تبلیغاتی (صفحات)

۳۰:۲۷
51

بخش پنجم-قسمت پنجم-فاکتور بنر های تبلیغاتی (کنترلر)

۱۵:۵۴
52

بخش پنجم-قسمت ششم-فاکتور بنر های تبلیغاتی (صفحات)

۲۰:۱۶
53

بخش پنجم-قسمت هفتم-طراحی جایگاه های تبلیغاتی

۱۲:۵۶
54

بخش پنجم-قسمت هشتم-نمایش بنر ها در جایگاه ها

۲۹:۱۰
55

بخش پنجم-قسمت نهم-نرم افزار ها در سافت 98

۱۵:۵۴
56

بخش پنجم-قسمت دهم-طراحی کلاس های نرم افزار ها

۱۰:۰۳
57

بخش پنجم-سورس آموزش

58

بخش ششم-قسمت اول-نرم افزار ها (اینترفیس و سرویس)

۱۴:۰۸
59

بخش ششم-قسمت دوم-نرم افزار ها (اکشن های کنترلر)

۳۰:۰۴
60

بخش ششم-قسمت سوم-نرم افزار ها (ویوو ها)

۵۰:۲۰
61

بخش ششم-قسمت چهارم-نرم افزار ها (نمایش در سایت)

۲۴:۴۶
62

بخش ششم-قسمت پنجم-فایل های دانلود (ساخت کلاس ها)

۱۳:۴۵
63

بخش ششم-قسمت ششم-فایل های دانلود (اینترفیس و سرویس)

۱۵:۱۲
64

بخش ششم-قسمت هفتم-فایل های دانلود (اکشن های کنترلر)

۳۴:۰۳
65

بخش ششم-سورس آموزش

66

بخش هفتم-قسمت اول- فایل های دانلود (نمایشگر)

۰۱:۰۰:۱۲
67

بخش هفتم-قسمت دوم-صفحه نمایش نرم افزار (بخش اول)

۲۹:۳۸
68

بخش هفتم-قسمت سوم-صفحه نمایش نرم افزار (بخش دوم)

۲۲:۲۴
69

بخش هفتم-قسمت چهارم-صفحه نمایش نرم افزار (بخش سوم)

۱۸:۰۵
70

بخش هفتم-قسمت پنجم-نمایش بازدید و دانلود های نرم افزار

۲۲:۰۳
71

بخش هفتم-فایل جانبی

72

بخش هشتم-قسمت اول-نمایش محصولات براساس دسته بندی 1

۲۲:۱۱
73

بخش هشتم-قسمت دوم-نمایش محصولات براساس دسته بندی 2

۱۳:۲۷
74

بخش هشتم-قسمت سوم-جستجو محصولات

۱۴:۵۲
75

بخش هشتم-قسمت چهارم-فرم ارتباط با ما 1

۱۸:۲۹
76

بخش هشتم-قسمت پنجم-فرم ارتباط با ما 2

۱۵:۳۰
77

بخش هشتم-قسمت ششم-فرم ارتباط با ما 3

۱۶:۵۹
78

بخش هشتم-قسمت هفتم-تعرفه تبلیغات 1

۱۳:۵۹
79

بخش هشتم-قسمت هشتم-تعرفه تبلیغات 2

۲۴:۵۶
80

بخش هشتم-قسمت نهم-پرداخت آنلاین 1

۲۴:۵۲
81

بخش هشتم-قسمت دهم-پرداخت آنلاین 2

۲۰:۴۳
82

بخش هشتم-قسمت یازدهم-پرداخت آنلاین 3

۱۸:۰۱
83

بخش هشتم-قسمت دوازدهم-پرداخت آنلاین 4

۲۴:۱۲
84

بخش هشتم-سورس آموزش

مدرس این دوره “خانم نسرین حاجی حسنی” هستند ولی پشتیبانی این دوره را “آقای میلاد عامری” به عهده دارند .

asp.net core چیست؟

یکی دیگر از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی ASP.Net یا Active Server Page است، همان‌طور که از نامش پیداست بر پایه دات نت کار می‌کند. در ابتدا زبان ASP طراحی شد ولی به علت مشکلات و معایبی که داشت ASP.Net جایگزین این زبان گردید. جدیدترین نسخه از ASP.NET MVC با نام ASP.NET Core توسط شرکت مایکروسافت ارائه شد.

Net Core 3. از برنامه‌های ویندوزی، ویندوز فرم WPF و UWP XAML پشتیبانی می‌کند. با استفاده از این قابلیت جدید می‌توانید با یک زبان برای پلتفرم‌های چون لینوکس، مک و… خروجی بگیرید و نیازی نیست که برای ساختن برنامه در پلتفرم‌های متفاوت زبان برنامه‌نویسی جداگانه‌ای یاد بگیرید.

در نسخه 3 Asp.net core، شاهد تغییرات در بخش وب نخواهیم بود. در حال حاضر core 3 تمرکزش بر روی نسخه‌های ویندوزی می‌باشد که از چند پلتفرمی پشتیبانی می‌کند.

مزایای NET Core. برای برنامه‌های ویندوزی:

 • بهبود عملکرد و قابلیت بروز رسانی در حین اجرا
 • برنامه‌نویسی با یک زبان برای انواع پلتفرم‌ها
 • قابلیت راه‌اندازی در ماشین‌های مجازی به‌صورت سراسری و محلی که در نسخه‌های ویندوزی، فعال می باشد.
 • پشتیبانی از ابزارهای Core CLI و پروژه‌های سبک SDK در ویژوال استودیو

مجموعه‌ای از قابلیت‌های که در هسته ۳٫۰ و NET Framework 4.8. اضافه شده است عبارت‌اند از:

 • دسترسی کامل به توابع ویندوز ۱۰
 • امکان استفاده UWP XAML در برنامه‌های WPF و Windows Forms
 • قابلیت استفاده از مرورگرهای UWP  که محتوای رسانه‌ها و استانداردها را فراهم می‌کند.

در این دوره آموزشی قصد داریم زبان برنامه نویسی asp.net core  را در قالب طراحی و ساخت سایت دانلود نرم افزار مشابه soft98 را آموزش دهیم .

 آموزش طراحی سایت با asp.net core ,آموزش asp.net core ,asp.net core,آموزش برنامه نویسی ,طراحی سایت, ساخت سایت,ساخت سایت سافت98

مخاطبین دوره آموزش جامع طراحی سایت مشابه Soft98 :

 • علاقه مندان به یادگیری برنامه نویسی
 • علاقه مندان به طراحی سایت
 • کسانی که قصد کسب درآمد از برنامه نویسی را دارند.
 • کسانی که قصد یادگیری asp core  را دارند.
 • و…

آنچه با خرید دوره آموزش جامع طراحی سایت مشابه Soft98 به دست می آورید:

 • دریافت به روز ترین سرفصل آموزشی و آخرین ورژن های تکنولوژی
 • آموزش مطالب تخصصی و عدم اتلاف وقت برای مباحث غیر کاربردی
 • اجرایی کردن ایده های خودتان
 • کسب درآمد از طراحی و پیاده سازی سایت
 • مشغول به کار شدن در شرکت های برنامه نویسی
 • متخصص شدن در asp core
 • به دست آوردن یک فرصت ویژه برای کسب درآمد و اشتغال
 • و…

پیش نیازها:

برخی از امکانات پروژه در طول دوره عبارت است از:

 • ساخت و پیکربندی پروژه
 • لایه بندی سایت
 • طراحی پنل مدیریت
 • ساخت دیتابیس
 • ساخت کلاس Role و User
 • ساخت کلاس احراز هویت
 • ثبت نام
 • تأیید پیامکی حساب کاربری
 • ورود به سیستم
 • مدیریت کپچا با GoogleReCaptcha
 • فراموشی رمز عبور
 • تکمیل پروفایل کاربری
 • تغییر کلمه عبور
 • بخش کاربری در منو (ورود، عضویت یا پیشخوان)
 • ساخت کلاس های منو و زیرمنو
 • مدیریت منو و زیرمنو در پنل مدیریت
 • نمایش منو در سایت
 • ساخت کلاس تنظیمات سایت
 • مدیریت تنظیمات، کلمات کلیدی در موتور جستجو و …
 • ساخت کلاس بنر های تبلیغاتی
 • مدیریت بنر های تبلیغاتی
 • نمایش بنر های تبلیغاتی در سایت
 • ساخت کلاس مطالب، اخبار و اطلاعیه ها
 • مدیریت مطالب، اخبار و اطلاعیه ها
 • نمایش مطالب، اخبار و اطلاعیه ها
 • مدیریت بازدید ها
 • ساخت کلاس نرم افزار ها
 • مدیریت نرم افزار های سایت
 • مدیریت آپلود فایل ها
 • نمایش نرم افزار ها در صفحه اول
 • صفحه بندی پیشرفته
 • جستجو بالا سایت
 • نمایش نرم افزار های جستجو شده
 • نمایش نرم افزار ها براساس دسته بندی
 • نمایش بیش ترین بازدید ها
 • نمایش آخرین بارگزاری ها
 • معرفی درگاه های پرداخت
 • سفارش بنر تبلیغات
 • نمایش و صدور فاکتور
 • پرداخت آنلاین با درگاه بانک پارسیان
 • مدیریت اجاره بنر ها و منقضی ها
 • خرید های من در بخش کاربری
 • مدیریت پرداخت ها
 • گزارش گیری با استیمول ریپورت
 • گزارش نموداری از بنر ها
 • گزارش نموداری از بازدید ها
 • راهنمای استفاده از هاست ها
 • پابلیش وبسایت
 • راه اندازی سایت

تکنولوژی ها و تکنیک های استفاده شده :

 • C#.NET
 • NET Core
 • MVC Core
 • Presentation Layer – Business Logic Layer – Data Access Layer
 • Repository Pattern
 • Entity Framework Code First
 • Bootstrap (HTML5, CSS3, jQuery)
 • JSON
 • Google API
 • Web Service
 • NET Identity
 • Online Payment

نرم افزار های مورد نیاز :

 • Microsoft Visual Studio 2019
 • Microsoft SQL Server 2017

سرفصل های آموزش جامع طراحی سایت مشابه Soft98 :

سرفصل های بخش اول آموزش:

در این فصل، مقدمات و ساخت پروژه را انجام می دهیم، همچنین مواردی همچون احراز هویت، ورود، عضویت و بخشی از پنل کاربری را تجهیز می کنیم.

در زیر هر قسمت به تفکیک مشخص شده است:

 • قسمت اول-ساخت و لایه بندی پروژه با ASP.NET Core 3
 • قسمت دوم-ساخت دیتابیس به روش EF.Core Code First
 • قسمت سوم-ساخت کلاس نقش ها و کاربران
 • قسمت چهارم-طراحی هدر سایت (بخش ورود – عضویت)
 • قسمت پنجم-ساخت Modal بصورت Ajax برای Login
 • قسمت ششم-ساخت کلاس Hash با الگو MD5
 • قسمت هفتم-ورود به سایت
 • قسمت هشتم-ثبت نام (بخش اول)
 • قسمت نهم-ثبت نام (بخش دوم)
 • قسمت دهم- ثبت نام (بخش سوم)
 • قسمت یازدهم-استفاده از Google reCaptcha در ASP.NET Core
 • قسمت دوازدهم-فعالسازی پیامکی حساب کاربری (بخش اول)
 • قسمت سیزدهم-فعالسازی پیامکی حساب کاربری (بخش دوم)
 • قسمت چهاردهم-فراموشی کلمه عبور
 • قسمت پانزدهم-Reset گذرواژه پس از احراز کاربر
 • قسمت شانزدهم-احراز هویت با Identity
 • قسمت هفدهم-پروفایل کاربری – تغییر شماره همراه (بخش اول)
 • قسمت هجدهم-پروفایل کاربری – تغییر شماره همراه (بخش دوم)
 • قسمت نوزدهم-پروفایل کاربری – تغییر کلمه عبور (بخش اول)
 • قسمت بیستم-پروفایل کاربری – تغییر کلمه عبور (بخش دوم)

سرفصل های بخش دوم آموزش:

در این فصل، اقدام به ساخت پروفایل کاربری و پنل مدیریت وب سایت می کنیم و با توجه به دسترسی کاربر، اجازه استفاده از پنل مخصوص به خودش را خواهیم داد.

در زیر هر قسمت به تفکیک مشخص شده است:

 • قسمت اول-احراز هویت کاربران
 • قسمت دوم-طراحی پنل مدیریت (بخش اول)
 • قسمت سوم-طراحی پنل مدیریت (بخش دوم)
 • قسمت چهارم-مدیریت کاربران (بخش اول)
 • قسمت پنجم-مدیریت کاربران (بخش دوم)
 • قسمت ششم-مدیریت کاربران (بخش سوم)
 • قسمت هفتم-طراحی Sidebar در پنل (بخش اول)
 • قسمت هشتم-طراحی Sidebar در پنل (بخش دوم)

سرفصل های بخش سوم آموزش – منو آبشاری در سافت 98 :

 • قسمت اول-طراحی جدول – کلاس
 • قسمت دوم-مدیریت منو ها (ساخت اکشن ها)
 • قسمت سوم-مدیریت منو ها (ساخت نمایشگر ها)
 • قسمت چهارم-مدیریت منو ها (ساخت کلاس ها)
 • قسمت پنجم-نمایش منو ها در سایت
 • قسمت ششم-زیر منو ها بصورت آبشاری
 • قسمت هفتم-طراحی منو در حالت موبایل (بخش اول)
 • قسمت هشتم-طراحی منو در حالت موبایل (بخش دوم)

سرفصل های بخش چهارم آموزش – مطالب و اطلاعیه ها در سافت 98:

 • قسمت اول-جایگاه مطالب در سایت (بخش اول)
 • قسمت دوم-جایگاه مطالب در سایت (بخش دوم)
 • قسمت سوم-ساخت جدول مطالب (کلاس ها)
 • قسمت چهارم-مدیریت مطالب (ساخت Interface و کوئری ها)
 • قسمت پنجم-مدیریت مطالب (Controller)
 • قسمت ششم-مدیریت مطالب (View)
 • قسمت هفتم-نمایش مطالب و اطلاعیه ها در سایت

سرفصل های بخش پنجم آموزش – بنر های تبلیغاتی و شروع نرم افزار ها در سافت 98:

 • قسمت اول-فاکتور بنر ها (کلاس ها)
 • قسمت دوم-جایگاه های تبلیغاتی (کلاس ها)
 • قسمت سوم-جایگاه های تبلیغاتی (کنترلر)
 • قسمت چهارم-جایگاه های تبلیغاتی (صفحات)
 • قسمت پنجم-فاکتور بنر های تبلیغاتی (کنترلر)
 • قسمت ششم-فاکتور بنر های تبلیغاتی (صفحات)
 • قسمت هفتم-طراحی جایگاه های تبلیغاتی
 • قسمت هشتم-نمایش بنر ها در جایگاه ها
 • قسمت نهم-نرم افزار ها در سافت 98
 • قسمت دهم-طراحی کلاس های نرم افزار ها

سرفصل های بخش ششم آموزش – نرم افزار ها در سافت98 :

 • قسمت اول-نرم افزار ها (اینترفیس و سرویس)
 • قسمت دوم-نرم افزار ها (اکشن های کنترلر)
 • قسمت سوم-نرم افزار ها (ویوو ها)
 • قسمت چهارم-نرم افزار ها (نمایش در سایت)
 • قسمت پنجم-فایل های دانلود (ساخت کلاس ها)
 • قسمت ششم-فایل های دانلود (اینترفیس و سرویس)
 • قسمت هفتم-فایل های دانلود (اکشن های کنترلر)

سرفصل های بخش هفتم آموزش -صفحه نرم افزار ها در سافت 98 :

 • قسمت اول-فایل های دانلود (نمایشگر)
 • قسمت دوم-صفحه نمایش نرم افزار (بخش اول)
 • قسمت سوم-صفحه نمایش نرم افزار (بخش دوم)
 • قسمت چهارم-صفحه نمایش نرم افزار (بخش سوم)
 • قسمت پنجم-نمایش بازدید و دانلود های نرم افزار

سرفصل های بخش هشتم آموزش -پرداخت آنلاین در سافت 98 :

 • قسمت اول-نمایش محصولات براساس دسته بندی (بخش اول)
 • قسمت دوم-نمایش محصولات براساس دسته بندی (بخش دوم)
 • قسمت سوم-جستجو محصولات
 • قسمت چهارم-فرم ارتباط با ما (بخش اول)
 • قسمت پنجم-فرم ارتباط با ما (بخش دوم)
 • قسمت ششم-فرم ارتباط با ما (بخش سوم)
 • قسمت هفتم-تعرفه تبلیغات (بخش اول)
 • قسمت هشتم-تعرفه تبلیغات (بخش دوم)
 • قسمت نهم-پرداخت آنلاین (بخش اول)
 • قسمت دهم-پرداخت آنلاین (بخش دوم)
 • قسمت یازدهم-پرداخت آنلاین (بخش سوم)
 • قسمت دوازدهم-پرداخت آنلاین (بخش چهارم)

مزایای خرید دوره :

 • تمامی آموزش ها 3 ماه بعد از انتشار دوره دارای پشتیانی تخصصی توسط مدرس هستند.
 • چنانچه سورس و فایل های جانبی برای دوره موجود باشد، همراه با لینک های آموزش در اختیار شما قرار می گیرد.
 • با تهیه این دوره آموزشی، محتوای ارزشمند برای ورود به بازار کار را به قیمت ناچیزی در اختیار دارید.
 • ویدئو های آموزشی توسط واحد کنترل کیفیت ما بررسی و سطح علمی ، صدا و تصویر ، شیوه بیان و سایر موارد آن تایید می شود.
 • ویدئو های آموزشی ما در حد نیاز به مباحث تئوری می پردازد و بیشتر آموزش به صورت عملی و متناسب با بازار کار می باشد.
 • بلافاصله پس از ثبت سفارش لینک دانلود برای شما فعال شده و به ایمیلتان ارسال میگردد. همچنین در صورت انتخاب گزینه پستی مراحل ارسال مرسوله از طریق ایمیل به اطلاع شما میرسد.
 • کیفیت تمامی دوره های سایت تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما یا به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به کیف پول شما بازگشت داده می شود.

 

ادامه متن دوره ...