سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۷ جلسه
۹ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۷ قسمت
۰۹:۲۸:۴۷
1

قسمت اول - مجموعه ها

رایگان
۵۶:۳۹
2

قسمت دوم - تست مجموعه ها

رایگان
۲۲:۵۰
3

قسمت سوم - تصاعدهای عددی و هندسی

رایگان
۳۰:۲۱
4

قسمت چهارم - تست تصاعد

۲۱:۲۷
5

قسمت پنجم - بررسی معادله خط

۲۴:۳۱
6

قسمت ششم - تست معادله خط

۲۱:۴۰
7

قسمت هفتم - لگاریتم

۲۰:۲۶
8

قسمت هشتم - مثلثات

۱۷:۰۲
9

قسمت نهم - نسبت های مثلثاتی

۲۴:۵۹
10

قسمت دهم - تست های نسب های مثلثاتی

۱۷:۳۷
11

قسمت یازدهم - تابع

۰۱:۰۹:۳۳
12

قسمت دوازدهم - تست تابع

۲۱:۴۶
13

قسمت سیزدهم - اتحاد

۳۰:۴۶
14

قسمت چهاردهم - معادله درجه دوم

۳۸:۲۰
15

قسمت پانزدهم - توان و ریشه

۲۳:۰۳
16

قسمت شانزدهم - تست توان و ریشه

۴۶:۲۶
17

قسمت هفدهم - آمار و احتمال

۰۱:۲۱:۲۱

می دانیم ریاضیات در تمام لایه های زندگی ما حضور دارد و گریز از آن ممکن نیست. به همین ترتیب در هر مرتبه شغلی داشتن دانش ریاضی به حدی مشخص مورد نیاز است و تقریبا می توان گفت نمی توان شغلی را یافت که برای تصاحب آن، دانش ریاضی نیاز نباشد. در جامعه امروزی که تعداد دانش آموختگان دانشگاهی بالاست، عموما دانش ریاضی افراد در حد قابل قبولی است. از سویی دیگر، با توجه به تعداد بالای دانش آموختگان، رقابتی ویژه برای تصاحب فرصت های شغلی ایجاد شده است. به همین دلیل، به منظور برقراری عدالت، آزمون های سراسری برگزار می گردد که متقاضیان می توانند با شرکت در آن، برای به دست آورد شغل تلاش نمایند. این آزمون ها دارای بخش ها و سوالات مختلفی است که در تمامی آزمون ها دارای سر فصل های مشابه می باشد. این سرفصل ها عبارت اند از: ریاضیات، ادبیات فارسی، معارف اسلامی و … .

در زیر به بررسی آموزش ریاضی آزمون استخدامی پرداخته شده است. این مورد از آن جهت حائز اهمیت است که در آزمون های استخدامی مبحث ریاضیات دارای ضریب خاصی است و با به دست آوردن حد نصاب خوب از مجموعه سوالات ریاضی، شما می توانید اختلاف امتیازی مناسبی برای خود با سایر متقاضیان بدست آوردید.

در این دوره آموزشی ابتدا برای شما مباحث پایه تشریح شده، سپس مرحله به مرحله موضوعات و سر فصل های آزمون استخدامی آموزش داده می شود.

آموزش ریاضیات آزمون استخدامی با رویکرد حل مساله

در این دوره آموزش ریاضی آزمون استخدامی به سر فصل های زیر پرداخته شده است:

 • آموزش مجموعه ها
 • بررسی تست های مجموعه
 • آموزش تصاعدهای عددی و هندسی
 • تست تصاعد
 • بررسی معادله خط
 • تست معادله خط
 • آموزش مبحث لگاریتم
 • تست لگاریتم
 • نسبت های مثلثاتی
 • تست های تست های مثلثاتی
 • آموزش مبحث تابع
 • تست تابع
 • انواع اتحاد
 • تست اتحاد
 • بررسی معادله درجه 2
 • تست معادله درجه 2
 • آموزش ریشه و توان
 • تست ریشه و توان