daneshjooyar

مهندس یاسین بهروزی

۳ عدد

تعداد دوره های فعال

۷۳۹ نفر

تعداد دانشجوی مدرس

۵ امتیاز

میانگین امتیاز از ۵

۳۲ ساعت

مدت زمان آموزش

درباره مدرس

تحصیلات:
دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر(محاسبات علمی)/ دانشگاه دامغان1398
(1385-1388)کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی/ دانشگاه تربیت مدرس
(1380-1384)کارشناسي ریاضی کاربردی / دانشگاه بیرجند
جوایز و افتخارات:
رتبه دوم فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند
رتبه سوم فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشگر برتر سال 1388 در استان خراسان جنوبی
دریافت لوح ویژه قرآنی
ثبت اختراع ردیابی بسته های پستی از تکنیک sms
قبولی در آزمون های زبان mche وزارت علوم و آزمون زبان انگلیسی (در سطح TOEFL)دانشگاه تربیت مدرس
فعالیت های پژوهشی:
• تالیف کتاب:
ردیف عنوان پديدآور مترجم انتشارات تاريخ نشر
1 فارسی تک
بهروزی، یاسین ------- جهاد دانشگاهی 1391
2 برنامه نویسی مقدماتی و برنامه‌سازی پیشرفته در C++
بهروزی، یاسین ------- رزقی 1396
3 برنامه نویسی پایتون بهروزی، یاسین ------- نوروزی 1398
4 آزمون هوش
کمرون، جو بهروزی، یاسین رزقی 1395
5 پاسخنامه آزمون هوش
کمرون، جو بهروزی، یاسین رزقی 1397

• عناوین مقالات فارسي در کنفرانسها و همایشهای معتبرعلمی داخلی:
سخنرانی و ارایه مقاله روش رونگه – کوتای شبه ضمنی جمعی توام با تکرار سایدل در چهلمین کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه صنعتی شریف
ارایه مقاله در چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی با عنوان مینیمم سازی زمان اجرای روشهای خطی دانشگاه زاهدان
ارائه مقاله روش رونگه- کوتا ی شبه ضمنی جمعی توام با تکرار گاوس – سایدل در چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی
سخنرانی و ارئه مقاله روش های رونگه- کوتا ی شبه ضمنی جمعی توام با ناحیه پایداری بزرگ در دانشگاه پیام نور مازندران
سخنرانی و ارائه مقاله Increasing the speed of convergence of general linear methods with Gauss-seidel iteration در پنجمین سمینار جبر خطی دانشگاه مازندران

• عناوین مقالات فارسي چاپ شده در مجلات معتبر علمی پژوهشی و ISC :
تاریخچه ی به كارگیری ریاضیات در یافتن جهت قبله ، كتاب ماه علوم و فنون ، بهمن 1388 شماره34
• Submitted Papers

 An Objective Evaluation Metric for image fusion based on Del Operator,
arXiv:1905.07709
سگمنت‌سازی تصاویر پزشکی در دامنه‌ی جدید با استفاده از اپراتور دل، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عضویتها و سوابق اجرایی:
مدير گروه علوم کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی نهبندان
عضو انجمن ریاضی ایران
عضو انجمن ریاضی دانشگاه بیرجند
عضو مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

دوره های مدرس یاسین بهروزی

دوره های مدرس یاسین بهروزی
آموزش پرکاربردترین کتابخانه های پایتون | Numpy,sympy,matplot
۴۵%
آموزش ریاضی آزمون استخدامی با رویکرد حل مساله
۴۵%
Post not have thumbnail
۴۵%