سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۱۲ جلسه
۵۴ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۱۲ قسمت
-
1

بخش اول - قسمت اول

۱۲:۰۲
2

بخش اول - قسمت دوم

رایگان
۰۵:۲۱
3

بخش اول - قسمت سوم

۲۴:۰۳
4

بخش اول - قسمت چهارم

۳۶:۰۲
5

بخش اول - قسمت پنجم

۵۸:۲۴
6

بخش اول - قسمت ششم

۳۲:۲۱
7

بخش اول - قسمت هفتم

۰۱:۱۵:۲۸
8

بخش اول - قسمت هشتم

۰۸:۳۵
9

بخش اول - قسمت نهم

۱۲:۴۷
10

بخش اول - قسمت دهم

رایگان
۰۱:۲۰:۱۷
11

بخش اول - قسمت یازدهم

۰۱:۵۷:۱۴
12

بخش اول - قسمت دوازدهم

۴۲:۵۲
13

بخش اول - قسمت سیزدهم

۳۷:۵۳
14

بخش اول - قسمت چهاردهم

۴۴:۴۷
15

بخش اول - قسمت پانزدهم

۳۷:۲۷
16

بخش اول - فایل های جانبی

17

بخش دوم - قسمت اول

رایگان
۰۹:۰۲
18

بخش دوم - قسمت دوم

۱۳:۱۲
19

بخش دوم - قسمت سوم

۰۱:۰۰:۱۰
20

بخش دوم - قسمت چهارم

۱۲:۴۷
21

بخش دوم - قسمت پنجم

۱۱:۰۰
22

بخش دوم - قسمت ششم

۰۲:۳۲
23

بخش دوم - قسمت هفتم

۰۲:۲۱
24

بخش دوم - قسمت هشتم

۰۲:۵۸
25

بخش دوم - قسمت نهم

۰۶:۳۶
26

بخش دوم - قسمت دهم

۴۲:۲۰
27

بخش دوم - قسمت یازدهم

۴۶:۰۵
28

بخش دوم - قسمت دوازدهم

۲۴:۲۲
29

بخش دوم - قسمت سیزدهم

۰۴:۲۶
30

بخش دوم - قسمت چهاردهم

۰۱:۵۶
31

بخش دوم - قسمت پانزدهم

۱۹:۰۰
32

لینک دانلود کدهای بخش دوم

33

بخش سوم - قسمت اول

۰۶:۲۲
34

بخش سوم - قسمت دوم

۱۴:۴۴
35

بخش سوم - قسمت سوم

۵۵:۲۸
36

بخش سوم - قسمت چهارم

۰۹:۰۶
37

بخش سوم - قسمت پنجم

۱۵:۲۱
38

بخش سوم - قسمت ششم

۰۱:۱۶
39

بخش سوم - قسمت هفتم

۰۳:۲۱
40

بخش سوم - قسمت هشتم

رایگان
۰۲:۲۸
41

بخش سوم - قسمت نهم

۲۵:۱۴
42

بخش سوم - قسمت دهم

۰۱:۳۷:۱۱
43

بخش سوم - قسمت یازدهم

۰۱:۲۲:۳۴
44

بخش سوم - قسمت دوازدهم

۰۲:۰۱:۴۸
45

بخش سوم - قسمت سیزدهم

۲۶:۴۷
46

بخش سوم - قسمت چهاردهم

۰۵:۲۱
47

لینک دانلود فایل جانبی بخش سوم

48

بخش چهارم - قسمت اول

۲۷:۱۰
49

بخش چهارم - قسمت دوم

۱۲:۰۰
50

بخش چهارم - قسمت سوم

۲۴:۵۴
51

بخش چهارم - قسمت چهارم

۱۹:۰۰
52

بخش چهارم - قسمت پنجم

۲۱:۵۵
53

بخش چهارم - قسمت ششم

۱۴:۰۶
54

بخش چهارم - قسمت هفتم

۰۳:۵۷
55

بخش چهارم - قسمت هشتم

۱۹:۲۸
56

بخش چهارم - قسمت نهم

۱۸:۲۱
57

بخش چهارم - قسمت دهم

۴۷:۲۹
58

بخش چهارم - قسمت دهم - 2

رایگان
۳۷:۰۶
59

بخش چهارم - قسمت یازدهم

۱۰:۳۲
60

بخش چهارم - قسمت دوازده

رایگان
۳۳:۱۱
61

بخش چهارم - قسمت سیزدهم

۱۶:۴۳
62

بخش چهارم - قسمت چهاردهم

۵۹:۰۴
63

بخش چهارم - قسمت پانزدهم

۱۱:۲۴
64

فایل های جانبی بخش چهارم

65

قسمت اول -

رایگان
۰۶:۳۲
66

قسمت دوم -

۳۳:۲۹
67

قسمت سوم -

۰۱:۲۱:۰۴
68

قسمت چهارم -

۰۱:۵۷:۱۴
69

قسمت پنجم -

۴۲:۵۲
70

قسمت ششم -

۳۷:۵۳
71

قسمت هفتم -

۴۴:۴۷
72

قسمت هشتم -

۳۷:۲۷
73

قسمت نهم -

۱۹:۴۴
74

قسمت دهم -

۰۳:۵۷
75

قسمت یازدهم -

۲۱:۵۵
76

قسمت دوازدهم -

۱۹:۰۰
77

قسمت سیزدهم -

۲۴:۴۰
78

قسمت چهاردهم -

۱۴:۰۶
79

قسمت پانزدهم -

رایگان
۰۱:۳۷:۱۱
80

قسمت شانزدهم -

۰۱:۲۲:۳۴
81

قسمت هفدهم -

۲۷:۱۰
82

قسمت هجدهم -

۰۲:۰۱:۴۸
83

قسمت نوزدهم -

۲۶:۵۷
84

قسمت بیستم -

۴۷:۲۹
85

قسمت بیست و یکم -

۳۷:۰۶
86

قسمت بیست و دوم -

۲۱:۵۴
87

قسمت بیست و سوم -

۰۵:۲۱
88

قسمت بیست چهارم -

۲۵:۱۴
89

قسمت بیست و پنجم -

۰۶:۱۳
90

قسمت بیست و ششم -

۱۸:۲۱
91

قیمت بیست و هفتم -

۱۰:۳۲
92

قسمت بیست هشتم -

۳۳:۱۱
93

قسمت بیست نهم -

۱۶:۴۳
94

قسمت سی ام -

۱۲:۰۰
95

قسمت سی و یکم -

۳۹:۱۴
96

قسمت سی و دوم -

۳۷:۳۲
97

قسمت سی و سوم -

رایگان
۰۶:۴۷
98

قسمت سی و چهارم -

۱۶:۲۷
99

قسمت سی و پنجم -

۰۲:۵۸
100

قسمت سی و ششم -

۴۲:۲۰
101

قسمت سی و هفتم -

۱۵:۰۷
102

قسمت سی و هشتم -

۱۹:۰۶
103

قسمت سی و نهم-

۲۴:۲۲
104

قسمت چهلم -

۰۴:۲۶
105

قسمت چهل و یکم -

۰۱:۵۶
106

قسمت چهل و دوم -

۱۹:۰۰
107

قسمت چهل و سوم-

۰۶:۲۲
108

قسمت چهل و چهارم -

رایگان
۵۹:۰۴
109

قسمت چهل و پنجم-

۱۱:۲۴
110

قسمت چهل و ششم-

۱۴:۴۴
111

قسمت چهل و هفتم-

۵۵:۴۰
112

قسمت چهل و هشتم-

رایگان
۰۹:۰۶
113

قسمت چهل و نهم-

۲۷:۰۳
114

قسمت پنجاهم-

۰۱:۱۶
115

قسمت پنجاه و یکم-

۰۳:۲۱
116

قسمت پنجاه و دوم-

۰۲:۲۸
117

سورس

“این پکیج در دی ماه 97 به روز رسانی شد.”

 

آموزش سئو به صورت پروژه محور

بهینه سازی سایت برای موتور جستجو یا SEO ، روند مناسب برای بهبود دید یک وب سایت یا یک صفحه وب در نتایج یک موتور جستجو است. معمولا وب سایتهایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدید کننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو بدست می‌آوردند .

در واقع SEO باعث تجمیع درست اطلاعات موجود در وب سایت و جذب بیشتر مخاطب از طریق موتورهای جستجو می شود.

بهبود وضعیت سئو باعث:

 • افزایش ترافیک سایت
 • آگاهی از برند
 • برگشت سرمایه
 • افزایش قابلیت استفاده سایت
 • و بسیاری مزایای دیگر می شود.

 

در دوره جامع آموزش بهینه سازی سایت برای موتور جستجو قصد داریم به صورت عملی و پروژه محور از آموزش مقدماتی سئو تا مباحث پیشرفته مطالب را برای شما عنوان کنیم.

 

آموزش بهینه سازی سایت برای موتور جستجو , آموزش seo

 

سطح اول آموزش SEO :

 • آشنایی با مفاهیم سئو و مقدمات اولیه
 • استفاده از کلمات کلیدی
 • آموزش ثبت سایت در گوگل وبمستر
 • گرفتن تست سلامت از سایت
 •  آموزش ساخت نقشه سایت بصورت آنلاین
 • آموزش ساخت نقشه سایت برای CMS
 • معرفی نقشه سایت در گوگل
 • نصب، اجرا و کار با نرم افزار و افزونه های سئو
 • تولید محتوا و همچنین سئو محتوا
 • نحوه استخدام دستیار سئو
 • محتوای سئو برای تگ توضیحات(Description tag) تگ کلمات کلیدی(Keywords tag) و تگ برچسب(Lable tag)
 • آموزش سئو وردپرس و جوملا
 • نحوه استفاده از تگهای هدینگ (h1,h2,….,h6) بخصوص تگهای (h1,h2,h3)

اطلاعات بیشتر درباره بخش اول :

در ویدئو اول شما یاد می گیرید که اصلاً سئو چیه؟ چه اهمیتی دارد؟ به درد چه سایتهایی می خوره و بکار چه افرادی میاد؟ چطوری می تونه به افزایش فروش تو کسب و کار تاثیر بذاره؟ و اگه از اون استفاده کنیم چه تأثیری در گوگل برای سایتمون می تونه داشته باشه؟

در ویدئوی دوم شما می آموزید که چطور با کلمات کلیدی مدنظر هدف خودتون یک دامنه اصولی و مناسب با سئو برای سایتتون ایجاد و ثبت کنید که بعدها می تونین با بکارگیری آموزش هایی که در ویدئوهای آتی خواهید آموخت سایت خودتون رو در صفحه اول گوگل راحت تر بالا بیارین.

در ویدئوی سوم آموزش ثبت سایت در گوگل وبمستر یا همان سرچ کنسول گوگل که اولین قدم برای ورود به دنیای سئو هست رو با ۲ روش مورد تأئید گوگل برای سایتهای تازه تأسیس و سایتهای قدیمی خواهید آموخت.

در ویدئوی چهارم شما یاد می گیرید چطور از سایت خودتون یک تست سلامت از لحاظ لینکهای شکسته و معیوب بگیرید.

همین طور می آموزید که اگر جواب این تست مثبت بود چطور اون لینکهای شکسته و معیوب سایتتون رو بطور کامل رفع کنین و سایتی عاری از هرگونه خطاهای متداول سایت در گوگل وبمستر داشته باشین. این بخش خیلی مهمه چون در مرحله بعدی که می خواهیم برای سایتمون نقشه سایت بسازیم اگه سایتمون مبتلا شده باشه به کلی لینکهای شکسته و معیوب و انواع خطاهایی چون ۴۰۴، Not Foundو… اون وقت همین ها وارد نقشه سایت می شن و گوگل هم اونارو ایندکس می کنه و پس از چند روز در گوگل وبمستر گوگل کلی خطاهای جورواجور از سایت ما دریافت و ثبت می شه که این به شدت به روند رشد سئو ما لطمه می زنه و تازه اونوقت می رسیم به زمان حال که بیایم و تست بگیریم  از سایت و بدنبال رفع این خطاها باشیم.

پس چه خوبه که با من قدم به قدم مراحل اجرای یک سئو اصولی و موفق را تا رسیدن به جایگاه برتر شایستگی طی کنید.

در ویدئوی پنجم به آموزش ساخت نقشه سایت بصورت آنلاین و با استفاده از نرم افزار خواهیم پرداخت.

شما پس از این قادر خواهید بود برای انواع وب سایتها با هر نوع CMS و هر نوع زبان برنامه نویسی شده نقشه سایت داینامیک و پویا بسازید.

در ویدئوی ششم شما بطور کاملاً اختصاصی آموزش ساخت نقشه سایت برای CMS محبوب جوملا ورژن های ۲٫۵ و ۳ را خواهید آموخت.

در ویدئوی هفتم با مشاهده این ویدئو قادر خواهید بود برای CMS فوق العاده قدرتمند و محبوب و متمایز وردپرس به ساخت نقشه سایت با ۲ شیوه بپردازید.

در ویدئوی هشتم شما یاد میگرید که چطور نقشه سایتی را که در مراحل قبل ساختید را در گوگل معرفی و ثبت کنید. چرا که لازمه ایندکس کل محتوای سایت در گوگل ساخت و ثبت نقشه سایت در گوگل وبمستر می باشد.

در ویدئوی نهم نصب، اجرا و کار با نرم افزار و افزونه های سئو مورد نیاز که لازمه داشتن و کار با آنها برای هر شخصی که وبسایت دارد ضروری است را یاد خواهید گرفت که می توان از آنها به عنوان یک دستیار خوب سئو نام برد. از ویدئوهای بعد شما به تولید و سئو محتواهای با ارزش مسلط خواهید شد.

در ویدئوی دهم شما وارد فاز جدیدی از سئو می شین که مربوط می شه به تولید محتوا و همچنین سئو محتوا.

شما مسلط به تولید محتوای اصولی و استاندارد با سئو گوگل در تگ های عنوان و معرفی کوتاه سایت با بکارگیری کلمات کلیدی هدف سایت خود می شید و زین پس براحتی می تونید برای هر سایتی با هر موضوع کاری به تولید محتوای تأثیرگذار در سئو برای تگ عنوان و معرفی کوتاه سایت بپردازید و همانطور که می دونین عنوان و معرفی کوتاه در سرچ گوگل ظاهر می شن پس از این قدرت قافل نشین.

در ویدئوی یازدهم شما یاد می گیرید چطور یک دستیار سئو برای خودتون استخدام کنین.

سئو به تنهایی و بدون کمک و دستیار معنی و مفهومی نداره و نتیجه بخش نخواهد بود اما در این میان هستن دستیاران فوق العاده کارآمد اما رایگان که می تونن شما رو در این زمینه تا حد بسیاری ارضاء کنند مانند ابزارهای گوگل وبسمتر تولز گوگل و افزونه ها و ابزارهای سئو که در این جلسه به آموزش یکی از قدرتمندترین افزونه های سئو وردپرس بنام All in One Seo Pack خواهیم پرداخت و شما یاد میگیرید که چطور از تمام امکانات و توان این افزونه در افزایش سئو سایت خودتون بهره بگیرین. ناگفته نمونه که در خلال این ویدئوها به تناسب نیاز در هر جا به آموزش کامل استفاده از هر کدام ابزارهای گوگل وبمستر تولز خواهیم پرداخت.

در ویدئوی دوازدهم شما می آموزید که چطور برای تگ توضیحات(Description tag) تگ کلمات کلیدی(Keywords tag) و تگ برچسب(Lable tag) های هر صفحه سایت با توجه به موضوع پست هر صفحه تولید محتوای سئو کنید و در ادامه خواهید آموخت که چطور از کلمات کلیدی اصلی و هدف هر صفحه سایت در این موارد یاد شده برای افزایش قدرت سئو هر صفحه استفاده کنین.

در این آموزش بطور کاملا عملی به تولید محتوای سئو برای تگ توضیحات، تگ کلمات کلیدی و تگ برچسب ها در سایت های شخصی، تولیدی، شرکتی، نیازمندی و درج آگهی، تخفیف گروهی و فروشگاه اینترنتی با استفاده از تکنیکی جدید بنام تکنیک تکرار خواهیم پرداخت. شما با استفاده از تکنیک تکرار می تونین به افزایش سئو مطالب و سئو هر صفحه کمک بزرگی کنین تا مسیر رشد را سریع تر طی کنین و در پایان هم قانون کلی تکنیک سئو که قابل اجرا برای تمامی وبسایتها می باشد را خواهید آموخت.

در ویدئوی سیزدهم و چهاردهم بطور کاملاً تخصصی به آموزش سئو وردپرس و جوملا خواهیم پرداخت.

به مواردی همچون:

– آموزش تنظیمات عمومی سئو وردپرس و جوملا

– جلوگیری از داپلیکیت شدن سایت در گوگل

– قفل کردن آدرس سایت روی یک دامنه جهت جلوگیری از داپلیکیت شدن محتوای سایت

– استفاده بهینه از فایل htaccess در روند سئو سایت

– استفاده بهینه از دستورات ریدایرکت در روند سئو سایت

– آموزش بهترین شیوه ایجاد آدرس URL صفحات و بخشهای مختلف سایت

– ایجاد بهترین پیوند یکتای سایت برای سئو بهتر

– آموزش بالاآوردن سایت (ارتقاء جایگاه صفحات سایت) در گوگل با ۱ و ۳ کلمه کلیدی و همچنین یک عبارت توصیفی

– آموزش ۴ شیوه نوشتاری سئو برای عنوان پست های سایت

– آموزش سئو و بهینه سازی مطالب سایت

در ویدئوی پانزدهم یاد خواهید گرفت که چطور از تگهای هدینگ (h1,h2,….,h6) بخصوص تگهای (h1,h2,h3) در محتوای سایت خود در جهت افزایش سئو مطالب صفحات سایت استفاده کنید تا به قرارگیری اون پست در لیست نتایج جستجوی گوگل بخصوص صفحه اول کمک کنید. از ویدئوهای بعدی به آموزش ابزارهای گوگل وبمسترتولز خواهیم پرداخت.

 

سطح دوم آموزش SEO :

 • آموزش ابزار Search Console Preferences
 • آموزش ابزار Site Settings
 • آموزش کار با ابزار حیاتی Change of Address
 • آموزش ابزار Google Analytics Property
 • آموزش ابزار Users and Property Owners
 • آموزش ابزار Verification Details
 • آموزش استفاده از ابزار Associates
 • کار با بخش Messages
 • آموزش کامل ابزار Html Improvements
 • آموزش ابزار Structured Data گوگل وبمسترتولز
 • آموزش کامل ابزار Search Analytics
 • آموزش ابزار Link to your Site
 • آموزش استفاده بهینه از ابزار Internal Links
 • آموزش بخش Manual Actions
 • آموزش ابزار International Targeting گوگل وبمستر تولز

جزییات بیشتر درباره بخش دوم  :

در ویدئوی شانزدهم به آموزش ابزار Search Console Preferences ابزار ترجیهی گوگل خواهیم پرداخت که به کمک آن شما قادر خواهید بود پیغام‌ها و اطلاع رسانی‌های گوگل در باب سایت خود را در ایمیلیان دریافت کنید.

در ویدئوی هفدهم به آموزش ابزار Site Settings تنظیمات سایت خواهیم پرداخت که با آن می‌توانید تعداد دفعات مراجعه و سرعت خزیدن یا همان Crawl کردن ربات‌های گوگل به سایت خود را کنترل کنید.

در ویدئوی هجدهم شما آموزش کار با ابزار حیاتی Change of Address گوگل را بطور کامل می‌آموزید.

اگر قصد انتقال کل اطلاعات سایت از یک دامنه به دامنه‌ای دیگر را دارید بدون اینکه کوچکترین لطمه‌ای به سئو سایت شما وارد نشود این ویدئو را از دست ندهید. از صفر تا صد بصورت یک مثال عملی پروژه محور مناسب برای انواع سایت با تمامی CMS های مختلف.

در ویدئوی نوزدهم به آموزش ابزار Google Analytics Property که تنظیمات مربوط به اضافه و حذف کردن ارتباط و مشارکت بین سایت و مالکیت آن در گوگل آنالیتیکز است، خواهیم پرداخت.

در ویدئوی بیستم به آموزش ابزار Users and Property Owners که مربوط به اضافه کردن کاربر، تعیین محدودیت و حذف کاربر از دسترسی کامل به استفاده از ابزارهای گوگل وبمستر است، خواهیم پرداخت.

فرض کنید سایت خود را به شخصی برای ارزیابی و بررسی وضعیت سئو سپردید که تجزیه و تحلیل کند و وی از شما می‌خواهد به گوگل وبمستر سایت شما هم برای بررسی دسترسی داشته باشد که در این موقع ۲ حالت برای شما وجود دارد: حالت اول اگر یادتان باشد در مرحله اول ثبت سایت در گوگل، کدی که گوگل به ما می‌دهد را درهاست یا سورس سایت قرار می‌دادیم تا تأئید مالکیت شود، اکنون این شخص می‌تواند این کار را انجام دهد و کد
آن را ما یا درهاست یا سورس سایت قرار دهیم که طبیعتاً این به دلیل مسائل امنیتی اصلاً صحیح نیست. اما در حالت دوم می‌شود با استفاده از این بخش گوگل این کار را هم با ملاحظات بیشتر و هم سریع‌تر انجام داد. که حتی می‌توانید دسترسی آن شخص در استفاده از ابزارهای گوگل وبمستر سایت خودتان را محدود کنید یا اجازه ویرایش چیزی را داشته باشد و هر زمان که مایل بودید آن را کات کنید.

در ویدئوی بیست و یکم به آموزش ابزار Verification Details خواهیم پرداخت که می‌شود گفت، مربوط به مباحث ویدئوی قبلی می‌شود. مشاهده و مدیریت گزارش دهی از آخرین تغییرات اعمال شده بر سطح دسترسی کاربران در استفاده از ابزارهای گوگل وبمسترتولز سایت شما؛ اینکه تاکنون به چه افرادی این اجازه استفاده از دسترسی را دادید، کدام یک محدودیت در استفاده داشتند و چه زمانی و تاریخی بوده است؟

در ویدئوی بیست و دوم هم آموزش استفاده از ابزار Associates را که در آن می‌توانید به فروشگاه و انجمن گوگل متصل شوید را می‌آموزید.

در ویدئوی بیست و سوم شما کار با بخش Messages گوگل وبمستر تولز که مربوط می‌شود به هشدارها و پیغام‌های گوگل را یاد خواهید گرفت.

در ویدئوی بیست و چهارم به آموزش کامل ابزار Html Improvements می‌پردازیم.

این ابزار بطور رایگان و خودکار اگر مسائلی مربوط به محتوای کپی یا همان Duplicate Content از قبیل اینکه اگر عنوان صفحه‌ای (Title tag) 2 بار در سایت تکرار شده باشد یا حتی اگر عباراتی را که برای عنوان صفحه می‌نویسید خیلی طولانی یا خیلی کوتاه باشد به شما گزارش می‌دهد و دقیقاً آدرس تک تک صفحات را که چنین مشکلاتی دارند، در این قسمت لیست و گزارش می‌کند و همین طور همین فرآیندها برای توضیحات صفحه (Description Tag*escriptionTag تک تک صفحات رو که چنین مشکلاتی دارن، تو این قسمت لیست و گزارش می کنه و همین طور همین فرآیندها برای توضحیات صفحه ) هم صادق است. ضمناً اگر گوگل پی ببرد که صفحه‌ای محتوای غیرواقعی (محتواهایی که برای کاربر نیستند) دارد، آن‌ها را با الگوریتم‌های خاص خودش تشخیص داده و در این قسمت برای شما گزارش می‌کند.

در ویدئوی بیست و پنجم به آموزش ابزار Structured Data گوگل وبمسترتولز خواهیم پرداخت که مربوط می‌شود به بهینه سازی کدهای سایت از لحاظ سئو برای گوگل، خوانا و قابل فهم کردن کدها برای ربات گوگل.

در ویدئوی بیست و ششم آموزش کامل ابزار Search Analytics را خواهید آموخت که یک بخش هیجانی برای مدیران سایت‌ها محسوب می‌شود. می‌توانید پی ببرید که سایت شما با چه کلماتی در کدام صفحه و در چه رتبه‌ای از صفحه گوگل قرار دارد.

مثلاً سایت شما با کلمه X در کدام صفحه و درکدام رتبه و با کلمه Z در کدام صفحه و رتبه گوگل قرار دارد. می‌توانید به میزان اهمیت و محبوبیت کلیدواژه‌های پرتکرار و تأکیدی و هدفتان در نزد گوگل و کاربران پی ببرید و همچنین از یک کلمه خاص مثلاً X تاکنون چه میزان کاربر ورودی از گوگل به سایت داشته‌اید.

در ادامه به روش هائی که می‌توانید میزان محبوبیت یا همان CRT سایت نزد گوگل و کاربران را بالا ببرید می‌پردازیم. همچنین به الگوریتم محاسبه آنها خواهیم پرداخت. در پایان هم با معرفی و آموزش یک نرم افزار کاربردی در این زمینه که با آن می‌توانید تعیین موقعیت جایگاه کلیدواژه‌های مدنظر سایت خودتان را تا نتایج ۱۰۰ گوگل بسنجید، این بخش را به پایان می‌رسانیم.

در ویدئوی بیست و هفتم آموزش ابزار Link to your Site گوگل را یاد خواهید گرفت.

شما پس از مشاهده این ویدئو به این توانائی می‌رسید که پی ببرید به اینکه چه سایتهایی به شما لینک داده‌اند، چه تعداد لینک از سایتتان در چه سایت‌هایی قرار دارد. مثلاً لینک یا همان آدرس صفحه A سایت ما در کدام صفحات سایت X قرار دارد و به چه تعداد؟ و اینکه آیا این لینکها فالو هستند یا نوفالو؟

می‌توانید تمام این اطلاعات و آمار را در قالب یک فایل اکسل بصورت گزارشات ریز و تفصیلی برای تجزیه و تحلیل شخصی خودتان دریافت کنید. در واقع موضوع کلی این بخش با توجه به نام آن، لینکهائی که به سمت سایت ما می‌آیند، می‌باشد.

همچنین در ادامه به لیستی از عناوین Anchor Text های سایت خودتان می‌توانید، دسترسی داشته باشید.

اما Anchor Text چیست؟ کلماتی هستند که در سایت خودمان آنها را لینک می‌دهیم به صفحه‌ای دیگه که این کلمات می‌توانند در محتوا یا نام دسته و برگه یا حتی برچسب‌ها باشند. در این جا می‌توانید لیستی کامل از تمام Anchor Text های ایجاد شده سایت خودتان را مشاهده و دریافت کنیم.

در ویدئوی بیست و هشتم به آموزش استفاده بهینه از ابزار Internal Links که مربوط می‌شود به لینکهای داخلی سایت می‌پردازیم.

می‌توانید به لیست کامل Anchor Text های سایت خودتان دسترسی داشته باشید. این بخش با بخش قبلی در خصوص Anchor Text ها فرق دارد. در ویدئوی قبلی ما می‌توانیم تنها نام ا Anchor Text های سایت را ببینیم. اما در این قسمت ما می‌توانیم به ارتباط بین Anchor Text های سایت پی ببریم. بدین شکل که مثلاً کلمه آموزش سئو به کدام صفحه از سایت ما لینک شده و بررسی کنیم آیا این دو صفحه که با واسطه یک Anchor Text لینک شده‌اند، مرتبط هستند یا خیر؟ و یا حتی ارتباط آنها را چک کنیم که لینک به ۲ صفحه فعال، مرتبط است یا خیر؟

در ویدئوی بیست و نهم با مشاهده آموزش بخش Manual Actions می‌توانید سایتتان را از لحاظ پنالتی شدن در گوگل چک کنید که آیا سایت شما مورد جریمه گوگل واقع شده یا خیر؟

در ویدئوی سی‌ام به آموزش ابزار International Targeting گوگل وبمستر تولز خواهیم پرداخت.

همانطور که می دانید برای موفقیت در هر چیز فارغ از علاقه و تلاش و توکل، تمرکز نیز لازم است. در سئو هم یکی از الزامات موفقیت، تعیین زبان و تعیین موقعیت کشور هدف است. برای گوگل مهم است که سایت شما برای چه زبان و گویشی فعالیت می‌کند و همچنین در راستای فعالیت کاری خودش به چه محدوده جغرافیایی معطوف است. که در این ویدئو اینها را یاد می‌گیرید و می‌آموزید که چطور این تعیین زبان و تعیین کشور هدف را به گوگل نشان دهید.

 

سطح سوم آموزش SEO :

 • آموزش ابزار Index Status
 • استفاده از ابزار Remove URLS
 • آموزش ابزارهای Crawl Errors و Robots.txt
 • آموزش کار با ابزار Crawl Status گوگل وبمسترتولز
 • آموزش استفاده از ابزار Fetch as Google
 • آموزش ابزار Sitemaps
 • آموزش کار با ابزار URL Parameters
 •  آموزش ابزار Security Issues از ابزارهای گوگل وبمستر تولز
 • سئو سایت از نگاه الکسا
 • بک لینکها و تکنیک‌ه
 • افت رتبه و جریمه سایت در گوگل
 • آموزش خارج کردن سایت از پنالتی گوگل
 • آموزش ریسپانسیو کردن سایت‌های وردپرسی

توضیحات بیشتر درباره سطح سوم :

در ویدئوی سی و یکم به آموزش ابزار Index Status که مربوط به مشاهده و دریافت اطلاعات از نحوه ایندکس سایت در گوگل طی بازه‌های زمانی مختلف است، خواهیم پرداخت. اینکه چه تعداد از صفحات سایت در روز توسط ربات گوگل در گوگل ایندکس می‌شوند، تعداد دفعات مراجعه ربات گوگل به سایت ما چقدر است.

در ویدئوی سی و دوم که مربوط است به استفاده از ابزار Remove URLS، شما قادر خواهید بود بطور موقتی یا دائمی آدرسی از صفحات سایتتان را از ایندکس گوگل حذف کنید. به طوری که حتی با سرچ آن صفحه در گوگل چیزی نمایش داده نشود.

در ویدئوی سی و سوم به آموزش ابزارهای Crawl Errors و Robots.txt خواهیم پرداخت.

در این ویدئو به معرفی و بررسی انواع خطاهای متداول سایت که ربات‌های گوگل آنها را شناسائی می‌کنند و در بخش Crawl نشان می‌دهد، می‌پردازیم. اهمیت خطا، عوامل پیدایش و آموزش رفع انواع خطاهای سایت در گوگل وبمستر بصورت کاملاً عملی در این ویدئو پرداخته شده است. همچنین خطاهای مربوط به فایل Robots.txt.

فایل Robots.txt در ریشه سایت یا همان روت سرور سایت قرار دارد. وقتی ربات گوگل وارد سایتی می‌شود تا به تجزیه و تحلیل و ایندکس سایت بپردازد، در اولین قدمش قبل از هر کاری ابتدا محتوای این فایل را چک می‌کند. حال اگر خطائی وجود داشته باشد، روبات گوگل دیگر ادامه کار برای بررسی صفحات سایت و ایندکس کردن آنها انجام نمی‌دهد و آن خطاها را در بخشی که در این ویدئو به آن می‌پردازیم نشان می‌دهد. تا زمانی که آنها را رفع نکنید خبری از خزش، ایندکس و بررسی و کدهای سایت توسط ربات گوگل نیست. ما در این ویدئو به آموزش کامل این فایل بصورت کاملاً عملی و بصری می‌پردازیم که چطور این فایل را ایجاد کنید. با دستورات این فایل آشنا می‌شوید و اینکه این فایل باید حاوی چه دستوراتی در راستای سئو باشد و هر دستور چه فرآیندی را انجام می‌دهد. چطور می‌شود از این فایل در روند افزایش سئو سایت کمک گرفت. چطور تست سلامت و تأئیدیه از گوگل مبنی بر عملکرد درست این فایل بگیریم و در پایان چگونه خطاهای این فایل رو رفع کنیم.

در ویدئوی سی و چهارم شما آموزش کار با ابزار Crawl Status گوگل وبمسترتولز را خواهید آموخت.

می تونین گزارش کاملی از نتایج خزش، بررسی و ایندکس صفحات سایت توسط رباتهای گوگل در سایتتان را در این بخش مشاهده کنید. اینکه چه تعداد از صفحات سایت در هر روز توسط رباتهای گوگل مورد خزش و ایندکس قرار می‌گیرند. همچنین بررسی و گزارشی از مدت زمان مصرف شده جهت دانلود صفحه در هر روز توسط ربات خزنده گوگل را داشته باشید. در پایان نکته‌ای طلائی جهت عملکرد درست سایت از لحاظ سرعت لود و بارگذاری سایت و نیز حجم اطلاعات سایت و زمان پردازش آن از دید گوگل را به شما خواهیم آموخت.

در ویدئوی سی و پنجم به سراغ آموزش استفاده از ابزار Fetch as Google خواهیم رفت.

با کمک این ابزار می‌توانید افزایش قدرت ایندکس مطالب سایت خود را در گوگل به طرز چشمگیری افزایش دهید. از این پس قادر خواهید بود هر مطلبی که در سایت منتشر می‌کنید با کمک این ابزار در کمتر از ۱۰ ثانیه در گوگل ثبت وایندکس کنید، و این ابزار کاری کند که شما به عنوان منبع اصلی آن مطلب در نزد گوگل شناخته شوید (البته نه برای مطالب کپی که آن هم روش خاص خودش را دارد که در ویدئوهای قبلی بطور کامل و عملی به آن پرداختیم). اما با ثبت یک محتوای جدید در سایت با کمک این ابزار می‌توانید جلوی کپی را تا حدی بگیرید. البته از نظر سئو و جریمه گوگل، اینکه هر کسی از مطالب سایت شما کپی و در سایت خودش قرار داد با توجه به اینکه شما به عنوان منبع اصلی آن مطلب هستید، با کمک این ابزار در گوگل شناخته شده‌اید، سایت کپی کننده از سوی گوگل مورد جریمه قرار می‌گیرد.

در پایان هم ۲ شیوه ایندکس مطالب سایت که فوق العاده می‌توانند تأثیرگذار باشند در گوگل را خواهید آموخت.

در ویدئوی سی و ششم به آموزش ابزار Sitemaps می‌پردازیم. ابزاری که می‌توانید دران نقشه سایت ساخته شده برای سایت خودتان را به گوگل معرفی و جهت ایندکس مطالب سایت ثبت کنید. خطاها و Error هایی که برای نقشه سایت از سمت گوگل می‌آید را دریافت، پیگیری و رفع کنید.

در ویدئوی سی و هفتم آموزش کار با ابزار URL Parameters را یاد خواهید گرفت.

درویدئوی سی و هشتم آموزش ابزار Security Issues از ابزارهای گوگل وبمستر تولز را یاد خواهید گرفت. می‌توانید سایتتان را از لحاظ ایمن و سلامت بودن از وجود هرگونه آسیب امنیتی چون هک و ویروس چک کنید.

در ویدئوی سی و نهم به سراغ الکسا می‌رویم. به بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت سئو سایت از نگاه الکسا خواهیم پرداخت. بطور کاملاً عملی یک وبسایت را بر اساس معیارهای سنجش سئو از نظر الکسا بطور دقیق تجزیه و تحلیل می‌کنیم و نقاط قوت و ضعف سئو سایت را با هم بررسی می‌کنیم.

با مشاهده این ویدئو قادر خواهید بود یک وبسایت را به راحتی در سایت الکسا آنالیز کنید و یک گزارش گیری کاملی از آن را در نزد خود داشته یا به مشتری تحویل دهید.

در ویدئوی چهل و چهل و یکم وارد یکی از چالش برانگیزترین، هیجان انگیزترین و تأثیرگذارترین تکنیک سئو بنام بک لینکها و تکنیک‌ها که مربوط می‌شود به مقوله لینک سازی خواهیم شد.

بصورت کاملاً اصولی و گام به گام با تکنیک‌های لینک سازی و ساخت لینک آشنا می‌شوید و شما پس از مشاهده این ویدئو قادر خواهید بود از تمام قدرت این تکنیک در افزایش سئو سایت خودتان بهره ببرید و شاهد نتایج شگفت انگیز آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشید. براحتی می‌توانید هر سایتی با هر کلمه کلیدی دلخواه را در گوگل بالا بیاورید – می‌آموزید چطور، چگونه و به چه هنگام لینک سازی کنید –از چه سایت‌هایی و با چه کیفیتی لینک بگیرید و همینطور لینک دهید – سایت خود و حتی رقبای خود را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید. از این باب که از چه سایت‌هایی با چه کیفیتی در چه صفحاتی و در چه مکانی و به چه طریقی در حال لینک سازی و دریافت لینک هستید. در نهایت با فراگیری آموزش‌های این بخش و اجرای دقیق و درست آن‌ها می‌توانید شاهد رشد سریع سئو، کلمات مورد نظر و هدف خود در گوگل باشید.

در ویدئوی چهل و دوم به سراغ افت رتبه و جریمه سایت در گوگل خواهیم رفت.

با یه مثال ساده شروع می‌کنیم: سایتی را فرض کنید که بسیار عالی پیش می‌رود. ورودی‌های گوگل آن خیلی خوب و سیر صعودی دارد. همینطور بازدیدهای سایتش، با کلمات کلیدی زیادی در صفحه اول گوگل قرار دارد. در یک جمله همه چیز عالی است. اما ناگهان اتفاقی می افتد و سایت شروع به افول می‌کند. بازدیدش کم می‌شود، ورودی‌های گوگل و ایندکس‌های آن روز به روز در حال ریزش هستند و همچنین در این گیرودار مشاهده می‌شود که سایت با کلماتی که در صفحه اول گوگل بوده، آرام آرام محو می‌شود.

مثلاً اگر در رتبه اول یا دوم یا سوم یا …. صفحه اول گوگل بوده، به رتبه‌های ۴، ۵، ۶ و…. همینطور به صفحه‌های ۲-۳-۴ و… گوگل تنزل می‌یابد. در این حالت به اصطلاح گفته می‌شود سایت دچار افت رتبه شده و منظور از افت رتبه مرگ تدریجی یک سایت است، اما قابل احیاء است. خیلی نباید نگران بود چون شیوه‌های و روش‌هایی وجود دارد که می‌شود سایت را دوباره احیاء کرد.

اما حالت دیگری هم هست. در مثال قبلی حالت عالی را تصور کنید. حال بجای اینکه همه چی آرام اتفاق بیفتد، بصورت ناگهانی می‌بینید ایندکس‌های سایت بشدت افت چشمگیری کرده، با کلمات کلیدی که در صفحه اول گوگل بوده الان حتی تا صفحه مثلاً ۳ گوگل هم نیست. ورودی‌های گوگل خیلی نزول کرده‌اند. بدترین حالتی که ممکن است پیش بیاد اینکه حتی وقتی اسم یا آدرس سایت را در گوگل سرچ می‌کنید اثری از سایت نباشد. که در این حالت می گویند سایت دچار جریمه گوگل شده یا به اصطلاح پنالتی یا پنالایز شدهاست. راه خلاصی از این گرفتاری بسیار سخت و دشواره اما ناممکن نیست و این نیاز به صبر بسیار دارد.

ما دراین ویدئو به بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق این ۲ معظل بزرگ و حیاتی سایت بطور کاملاً عملی و دقیق می‌پردازیم. راه‌های مقابله با چنین موانعی را می‌آموزید و اینکه چه خطاها و اشتباهاتی ممکن است انجام دهید که شما را گریبانگیر این معظلات کند. آن‌ها را هوشیارانه نه تنها انجام داده بلکه رد هم کنید و همچنین قادر خواهید بود تا در صورت بروز این چنین مشکلات برای خودتان یا دیگران راه‌های نجات را پیدا کنید. یکی از عوامل بروز این مشکل بزرگ برای سایت انتشار محتوا، کپی در وبسایت می‌باشد و با توجه به عدم زمان کافی یا نیروی متخصص و یا به هر دلیلی اغلب بجای تولید و نشر محتوای جدید ناگزیر دست به این اقدام می‌زنیم. فارغ از اینکه چه عواقبی می‌تواند در آینده گریبانگیر سایت شود. اما ما شیوه‌ای را به شما آموزش می‌دهیم که بتوانید به راحتی محتوایی را از سایت دیگر کپی و در سایت خودتان قرار دهید، بدون اینکه مورد جریمه از سوی گوگل واقع شوید. حتی اینکه آن محتوا را به عنوان منبع به گوگل معرفی کنید. از ویدئوهای بعدی بسراغ آموزش دیگر ابزارهای گوگل وبمسترتولز خواهید رفت.

درویدئوی چهل و سوم آموزش خارج کردن سایت از پنالتی گوگل را یاد خواهید گرفت.

بنابر هر دلیلی سایت در گوگل پنالتی شده یا به اصطلاح سایت در گوگل پنالایز شده. حالا باید چیکار کرد؟ راه حل چیست؟ ریشه از کجاست؟ و چگونه باید این اوضاع نابسامان را مرتفع کرد؟ با توجه به ویدئوی قبلی عوامل پیدایش این چالش بزرگ برای سایت لینکها و محتواهای کپی هستند. در این ویدئو می‌آموزید چطور از این چالش بزرگ خود را نجات دهید و شیوه‌هایی را می‌آموزید تا از بروز چنین معضلاتی پیشگیری کنید. پیشگیری بهتر از درمان است.

درویدئوی چهل و چهاردم آموزش ریسپانسیو کردن سایت‌های وردپرسی را یاد خواهید گرفت.

می‌آموزید چطور سایتتان را برای نمایشگرهای تلفن همراه و تبلت ها سازگار (ریسپانسیو) کنید. یعنی کاری کنید که سایت قابلیت نمایش درست و پویا را در تمامی دستگاه‌های نمایشی داشته باشد. اگر نگاهی دقیق‌تر به آمار سایت در ابزار Search Analytics بیندازید، مشاهده خواهید کرد که بخش اعظمی از بازدیدکنندگان سایت از تلفن همراه و تبلت ها هستند که همچنان در حال گسترش و رشد هستند.

 

سطح چهارم آموزش SEO :

 •  افت رتبه سایت در گوگل
 •  ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی)
 •  افزایش سئو سایت و افزایش ورودی از گوگل
 • بک لینک رایگان، افزایش سئو سایت و سئو کلمات کلیدی با ساخت وبلاگ
 •  روش‌های افزایش بازدید سایت
 • افزایش اعتبار و ترافیک سایت با لینک سازی در ویکی‌پدیا
 •  افزایش اهمیت و اعتبار پست‌های سایت با لینک سازی خارجی
 • آموزش سئو محتوا
 • آموزش کار با ابزار Google trends
 •  آموزش پیدا کردن لینک‌های شکسته و رفع آن‌ها در سایت و گوگل وبمستر
 • آموزش کار با فایل humans.txt
 • آموزش کار با فایل Robots.txt
 • آموزش کار با متاتگ ها
 • آموزش کار با ابزارهای Mobile Usability و Blocked Resources از ابزارهای گوگل وبمسترتولز و الگوریتم موبایل گدون گوگل

توضیحات بیشتر درباره سطح چهارم :

ویدیو اول:  افت رتبه سایت در گوگل

در این ویدیو با دلایل افت رتبه سایت در گوگل آشنا می‌شوید.

می‌آموزید که چه عواملی باعث می‌شوند که سایت کندتر ایندکس شود، ورودی‌های گوگل کاهش پیدا کند و در پایان توسط گوگل جریمه شوید. دانستن این موارد بسیار می‌تواند به شما در امر توسعه سئو سایت کمک شایانی کند.

در این ویدئو  ۱۵ عامل مهم و تأثیرگذار در روند سقوط سئو سایت که آن‌ها را باید جدی بگیرید و همیشه در سایت خود مراقبشان باشید را خواهید آموخت.

ویدیو دوم: ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی)

در این ویدیو به آموزش ایمیل مارکتینگ یا همان بازاریابی ایمیلی می‌پردازیم.

روش‌های صحیح جمع‌آوری ایمیل را می‌آموزید، و همچنین یاد می‌گیرید چگونه ایمیل‌های تبلیغاتی ارسال کنید با کمترین میزان درصد اسپم.

در ادامه با اصلاحات و کاربردهای ایمیل مارکتینگ آشنا می‌شوید . به‌صورت عملی میزان درصد این باکس رفتن ایمیل‌های ارسالی‌تان، قبل از ارسال را می‌توانید بسنجید.

یکی از شکایت‌های اصلی صاحبان وب سایت‌ها، اسپم شدن نامه‌های ارسالی آنان در هنگام ارسال خبرنامه از سایت می‌باشد. که این موضوع ارتباط مستقیمی با استراتژی بازاریابی ایمیلی شما و مسائل فنی دارد.

ویدیو سوم: افزایش سئو سایت و افزایش ورودی از گوگل

در این ویدیو روش‌های افزایش سئو سایت و افزایش ورودی از گوگل را می‌آموزید.

روش‌ها و تکنیک‌هایی را می‌آموزید که بسیار می‌تواند در امر سئو سایت شما مؤثر و راهگشا باشد.

در این فیلم آموزشی ۱۰ روش بسیار مفید و سودمند برای افزایش سئو و جذب ترافیک سایت که حاصل تکنیک‌هایی از دل تجربه‌های شخصی و اجرا بر وب‌سایت‌های گوناگون است را یاد خواهید گرفت.

ویدیو چهارم: بک لینک رایگان، افزایش سئو سایت و سئو کلمات کلیدی با ساخت وبلاگ

در این ویدیو می‌آموزید چطور با ساخت درست و اصولی یک وبلاگ، بک لینک رایگان در جهت افزایش سئو سایت و سئو کلمات کلیدی هدف در گوگل دریافت کنید. همین وبلاگ در آینده‌ای نزدیک باعث افزایش بازدید سایت شما می‌شود.

سئو ماندگار، دریافت بک لینک‌های قوی و مؤثر به‌صورت مادام، تمرکز و بالا آوردن کلمات کلیدی هدف در گوگل، افزایش بازدید سایت و ورودی از گوگل همگی در این ویدیوی آموزشی گفته خواهد شد.

در الگوریتم جدید گوگل خیلی این موضوع حائز اهمیت و بولد شده است که لینک‌هایی که دریافت می‌کنید، باید طبیعی باشند. این ویدئو با پیروی از این قانون جدید گوگل تولیدشده است.

چون امروزه گوگل آن‌قدر هوشمند شده که اگر لینک سازی طبیعی نباشد سریعاً آن را تشخیص داده و بی‌ارزش حساب می‌کند؛ و حتی اگر به‌کرات تکرار کنید و بخواهید با یکسری روش‌های غیرمجاز گوگل را دور بزنید، متوجه شده و سایت شما را اسپم می‌کند.

ویدیو پنجم: روش‌های افزایش بازدید سایت

در این ویدیو به آموزش روش‌های افزایش بازدید سایت خواهیم پرداخت.

اینکه چطور، چگونه و چه مطالبی را با توجه به موضوع فعالیت کاری سایت منتشر کنید که برایتان بازدید بیاورد و در بین کاربران پرطرفدار و در گوگل پر سرچ هست.

به‌صورت کامل و دقیق می‌آموزید که چگونه با توجه به حوزه فعالیت کاری وب‌سایت خود محتواهایی تولید کنید که باعث بالا رفتن ترافیک سایت شوند و کاربرپسند باشند.

از ۶ روش فوق‌العاده عالی و مؤثر در جذب مخاطب به سایت رونمایی کردیم که تداوم در اجرای تنها برخی از آن‌ها برایتان معجزه به همراه خواهد داشت. در پایان نیز می‌توانید با دریافت ورودی از گوگل، رتبه الکسای سایت خود را بهبود بخشید.

ویدیو ششم: افزایش اعتبار و ترافیک سایت با لینک سازی در ویکی‌پدیا

در این ویدیو می‌آموزید چطور اعتبار و ترافیک سایت را با لینک سازی درست و اصولی بر طبق قاعده و قانون در ویکی‌پدیا افزایش بدهید.

ویکی‌پدیا یک دانشنامه آزاد و رایگان است که همگان می‌توانند از آن بهره ببرند. پس چه خوب است که با یک تیر چند نشان بزنید. هم از دانش نهادینه‌شده در آن استفاده کنید و هم با دریافت بک لینک‌های رایگان و مؤثر به سایت در جهت افزایش بازدید سایت و اعتبار سایت بکوشید.

ویدیو هفتم: افزایش اهمیت و اعتبار پست‌های سایت با لینک سازی خارجی

در این ویدیو به سراغ لینک‌های خارجی در سایت می‌رویم.

به‌طور کاملاً عملی می‌آموزید چطور از اهمیت و اعتبار لینک‌های خارجی در سایت، در راستای اعتبار بخشیدن به سئو سایت شما استفاده کنید.

یکی از تکنیک‌های سئو این است که در محتوای سایت به فراخر و تناسب و نیاز آن متن محتوا در صورت لزوم به یک منبع معتبر لینک دهید، که در این ویدیو این تکنیک را می‌آموزید.

ویدیو هشتم: آموزش سئو محتوا

در این ویدیو به سراغ آموزش سئو محتوا خواهیم رفت.

اینکه چطور یک محتوای مناسب با اصول و قوانین سئو در راستای تمرکز و بالا آوردن کلمات کلیدی هدف صفحه ایجاد کنید.  همین‌طور اینکه چگونه در هر پست یک کلیدواژه اصلی و هدف را پیدا کنید و از آن در قسمت‌های مختلف یک پست استفاده کنید.

ویدیو نهم: آموزش کار با ابزار Google trends

در این ویدیو شما آموزش کار با ابزار گوگل ترندز را یاد خواهید گرفت.

Google Trends یکی از ابزارهای گوگل به معنی روند است. ابزاری ست برای نمایش جستجوی کلیدواژه‌های مختلف در سرچ گوگل.

در گوگل ترندز شما به‌راحتی می‌توانید چند کلیدواژه هدف را بر اساس میزان رقابت جستجو و همین‌طور میزان محبوبیت در بین کاربران بهنگام سرچ در گوگل را باهم مقایسه کنید و این مقایسه را می‌توانید بر اساس موقعیت جغرافیائی شهر و کشور، دسته‌بندی‌های مختلف کاری سایت فیلتر کنید.

اگر قصد پیدا کردن کلمات کلیدی هدف برای سایتتان را دارید و همین‌طور اگر می‌خواهید با توجه به موضوع سایت خودتان محتوایی را منتشر کنید و در انتخاب و تمرکز بر یکی از کلیدواژه هدف سردرگم مانده‌اید، می‌توانید با کمک این ابزار این مشکل را به‌راحتی حل کنید.

ویدیو دهم و یازدهم: آموزش پیدا کردن لینک‌های شکسته و رفع آن‌ها در سایت و گوگل وبمستر

در این ۲ ویدیو به سراغ آموزش پیدا کردن لینک‌های شکسته و معیوب در سایت و رفع کامل و دائمی آن‌ها خواهیم رفت.

در این ۲ ویدیو به‌صورت کاملاً عملی و حرفه‌ای یاد می‌گیرید نه‌تنها در سایت، بلکه در گوگل وبمستر هم عاری از وجود هرگونه لینک شکسته و معیوب باشید.

یکی از عوامل افت رتبه و جایگاه سئو سایت در گوگل پیدایش لینک‌های شکسته و تداوم آن‌ها و درنهایت سهل‌انگاری در رفع آن‌هاست.

ویدیو دوازدهم: آموزش کار با فایل humans.txt

در این ویدیو آموزش کار با فایل humans.txt را یاد می‌گیرید.

این فایل یک فایل متنی است و به مدیران سایت‌ها این امکان را می‌دهد که افرادی که در پشت‌صحنه یک سایت حضور فعالی دارند و یا در راه‌اندازی آن شرکت کرده‌اند، خود را به گوگل معرفی نمایند.

عملکرد این فایل درست مثل پایان فیلم‌ها و سریال‌ها که به معرفی کارگردان، نویسنده، بازیگران و…. می‌پردازد، است.

ویدیو سیزدهم: آموزش کار با فایل Robots.txt

در این ویدیو آموزش کار با فایل Robots.txt را یاد خواهید گرفت.

وجود این فایل نقش مهمی برای سایت دارد. نقش اصلی این فایل در محدود کردن دسترسی ربات‌های موتورهای جستجو ازجمله گوگل به بخش‌های مختلف سایت است.

حتماً برایتان پیش‌آمده که بخواهید یک صفحه یا فایل یا حتی بخشی از سایت، در گوگل ایندکس شود. در اینجا این نوید را می‌دهیم که این امکان هم‌اکنون با ایجاد فایل Robots.txt برایتان فراهم‌شده است. آموزش‌های این ویدیو را فراگرفته و به آن‌ها عمل کنید.

شما با کمک این فایل به‌تمامی موتورهای جستجو امر می‌کنید به کجاها مجاز به پیمایش در سایت هستند و به کجاها غیرمجاز. سکان هدایت موتورهای جستجو در سایت شما در دستان شماست.

ویدیو چهاردهم: آموزش کار با متاتگ ها

در این ویدیو به سراغ معرفی و آموزش کار با دستورات متاتگ ها خواهیم رفت.

با پرکاربردترین و مؤثرترین متاتگ هایی که در سئو سایت مؤثر و الزامی هستند و همین‌طور با نحوه ایجاد آن‌ها آشنا می‌شوید.

ویدیو پانزدهم و شانزدهم: آموزش کار با ابزارهای Mobile Usability و Blocked Resources از ابزارهای گوگل وبمسترتولز و الگوریتم موبایل گدون گوگل

در این ۲ ویدیو به سراغ آموزش کار با ابزارهای Mobile Usability و Blocked Resources از ابزارهای گوگل وبمسترتولز والگوریتم جدید گوگل بنام موبایل گدون خواهیم رفت.

با مشاهده این ۲ ویدیو می‌توانید پی ببرید چه منابع و صفحات مسدودی در سایت شما وجود دارند که مانع ایندکس و یا کندشدن ایندکس صفحات سایت می‌شوند.همچنین به‌طور عملی می‌آموزید چطور آن‌ها را رفع کنید و این معضل سایت را به نقطه قوت در سایت تبدیل کنید.

در ادامه با کمک دیگر ابزارهای گوگل یک تست و بررسی از ریسپانسیو بودن سایت و سازگاری آن با موبایل خواهیم گرفت و همچنین سایت را ازلحاظ سرعت بر اساس معیارهای گوگل می‌سنجیم.

با الگوریتم موبایل گدون و قوانین حاضر بر آن و تأثیر آن بر سئو سایت آشنا می‌شوید.همچنین نگاه گوگل به یک سایت در موبایل که به مسائل مربوط به قابلیت استفاده از تلفن همراه برای سایت است را باهم مرور می‌کنیم.

به سراغ خطاها و مسائلی که باعث می‌شوند سایت در نتایج جستجو تلفن همراه رتبه‌ای نداشته باشد  خواهیم پرداخت و آن‌ها را باهم رفع می‌کنیم.

در صورت هرگونه سوال یا نظری می توانید از طریق دیدگاه ها آن را مطرح کنید.

ادامه متن دوره ...