سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۳ جلسه
۵ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۳ قسمت
۰۴:۴۶:۴۱
1

بخش اول - قسمت اول

رایگان
۲۵:۱۹
2

بخش اول - قسمت دوم

۱۰:۴۸
3

بخش اول - قسمت سوم

۳۶:۳۸
4

بخش اول - قسمت چهارم

۱۴:۲۷
5

بخش دوم - قسمت اول

۲۵:۵۱
6

بخش دوم - قسمت دوم

۲۶:۱۵
7

بخش دوم - قسمت سوم

۱۷:۵۲
8

بخش سوم - قسمت اول

۲۶:۰۹
9

بخش سوم - قسمت دوم

۱۵:۳۸
10

بخش چهارم - قسمت اول

۱۴:۰۹
11

بخش چهارم - قسمت دوم

۲۵:۵۹
12

بخش چهارم - قسمت سوم

۲۰:۱۳
13

بخش پنجم - قسمت اول

۲۷:۲۳
14

فایل جانبی

الگوریتم چیست ؟ مجموعه ای متناهی از دستورالعمل ها که به حل یک مساله منتهی می شود، الگوریتم نام دارد. درس طراحی الگوریتم ها ، درسی 3 واحدی و تخصصی برای دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات است.

پیش نیاز درس طراحی الگوریتم ها، درس ساختمان های داده است.

در دوره آموزش درس طراحی الگوریتم ها قصد داریم ضمن آموزش مفاهیم و مطالب این درس، نکات کنکوری و مهمی که در آزمون کارشناسی ارشد مورد نیاز دانشجویان است، عنوان شود.

سرفصل این دوره با توجه به منابع اصلی و مهم در کتاب ها و جزوات مورد تایید اساتید دانشگاه های مختلف آماده شده است.

دوره آموزش درس طراحی الگوریتم ها مناسب برای دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی و دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد است.

خلاصه آنچه در این دوره خواهید دید:

  • الگوریتم و مفاهیم مرتبط با آن
  • پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی
  • حل روابط بازگشتی
  • روش تقسیم و غلبه
  • برنامه نویسی پویا
  • روش حریصانه

جزییات درس طراحی الگوریتم ها در بخش های مختلف این دوره آموزش داده خواهد شد.

نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با این دوره را از طریق دیدگاه ها ثبت کنید و پاسخ آن را دریافت نمایید.