ساختمان داده‌ها یا Data Structure از جملهٔ بنیادی‌ترین مباحث مورد نیاز جهت یادگیری و درک بسیاری از مفاهیم عمده در علوم رایانه است.

ساختمان داده ها روش های ذخیره داده ها در کامپیوتر با هدف دسترسی آسان تر و بهینه تر است، در حالیکه الگوریتم روشی به منظور حل مسئله به وسیله کامپیوتر می باشد.

درس ساختمان داده ها یکی از دروس اصلی و پایه در رشته کامپیوتر است و قصد داریم در دوره کامل آموزش درس ساختمان داده ها به صورت کامل و مفهومی آن را بررسی نماییم.شما عزیزان می توانید سرفصل ارائه شده در این دوره را در ادامه مشاهده نمایید.
امیدواریم این دوره بتواند تمام نیازهای دانشجویان و علاقه مندان عزیز را رفع نماید.

سرفصل دوره کامل آموزش درس ساختمان داده ها:

فصل اول: الگوریتم ها

 • تعریف الگوریتم
 • تفاوت الگوریتم و برنامه
 • تحلیل برنامه ها
 • حالت های ورودی
 • تحلیل پیچیدگی زمانی مرتب سازی درجی
 • نمایش بی اهمیت بودن ضرایب
 • نماد های مجانبی
 • تابع بازگشتی
 • مرتبه زمانی توابع بازگشتی
 • حل معادلات بازگشتی (روش جایگذاری، درخت بازگشت، تغییر متغیر با معادله شاخص _معادلات بازگشتی خطی همگن و غیر همگن، قضیه اصلی یا master theorem)

فصل دوم: آرایه ها

 • تعریف آرایه
 • ذخیره سازی آرایه
 • ماتریس ها (ماتریس بالا مثلثی، ماتریس پایین مثلثی، ماتریس اسپارس)
 • ترانهاده ماتریس اسپارس
 • ضرب ماتریس ها (محاسبه بهینه ترین تعداد ضرب در ضرب ماتریس ها)

فصل سوم: پشته و صف

 • تعریف پشته
 • پیاده سازی پشته ( توابع push , pop)
 • پشته دوگانه
 • تعریف عبارات محاسباتی (میانوندی – پسوندی – پیشوندی)
 • الگوریتم محاسبه مقدار عبارت پسوندی
 • تبدیل عبارات میانوندی به پسوندی (با پرانتزگذاری)
 • تبدیل عبارات میانوندی به پیشوندی (با پرانتزگذاری)
 • تبدیل عبارات میانوندی به پسوندی (با پشته)
 • تبدیل عبارات میانوندی به پیشوندی (با پشته)
 • تبدیل عبارات پسوندی به میانوندی (با پرانتزگذاری)
 • تبدیل عبارات پیشوندی به میانوندی (با پرانتزگذاری)
 • تبدیل عبارات پسوندی به میانوندی (با پشته)
 • تبدیل عبارات پیشوندی به میانوندی (با پشته)
 • تبدیل عبارت پسوندی به پیشوندی و برعکس
 • تعریف صف خطی
 • پیاده سازی صف خطی
 • تابع درج به صف خطی
 • تابع حذف از صف خطی
 • تعریف صف حلقوی
 • تابع درج به صف حلقوی
 • تابع حذف از صف حلقوی

فصل چهارم: لیست پیوندی

 • تعریف لیست پیوندی
 • پیاده سازی لیست پیوندی
 • اعمال اصلی لیست پیوندی (جستجو، درج در ابتدا، درج بعد از یک عنصر خاص، درج قبل از یک عنصر خاص، حذف، معکوس کردن لیست پیوندی، مرتب سازی حبابی لیست پیوندی)
 • تعریف لیست پیوندی حلقوی
 • جستجو در لیست پیوندی حلقوی
 • اعمال اصلی برای لیست پیوندی حلقوی
 • بررسی توابع اصلی لیست پیوندی برای حالت های مختلفfirst
 • تعریف لیست پیوندی دوطرفه
 • حذف از لیست پیوندی دوطرفه
 • درج به لیست پیوندی دوطرفه
 • پیاده سازی پشته و صف با لیست پیوندی (توابع push و pop برای پشته و insert و delete برای صف)

فصل پنجم: درخت ها

 • تعاریف اولیه
 • نمایش درخت ها (لیست پیوندی، فرزند چپ – همزاد راست، درخت درجه دو)
 • درخت های دودویی( تعاریف اولیه، نمایش با آرایه، نمایش با لیست پیوندی، پیمایش درخت دودویی ( پیش ترتیب – پس ترتیب – میان ترتیب )، درخت عبارت، به دست آوردن درخت از روی پیمایش ها)
 • الگوریتم هایی برای درخت دودویی: کپی کردن درخت، ارتفاع درخت، معکوس کردن درخت، محاسبه تعداد برگ های درخت، محاسبه تعداد گره های درخت
 • Heap درخت ( تعاریف اولیه، پیاده سازی، درج و حذف و جستجو در Heap، محاسبه تعداد اعداد بزرگتر از یک عدد خاص در Heap )
 • درخت جستجوی دودویی (تعاریف اولیه، درج و حذف و جستجو در BST، ارتفاع درخت BST)
 • AVL درخت (تعاریف اولیه، درج و حذف در AVL، انواع چرخش در AVL)
 • جنگل ها
 • تبدیل جنگل به درخت دودویی

فصل ششم: گراف ها

 • تعاریف اولیه
 • روش های نمایش گراف ها
 • پیمایش گراف ها ( BST – DFS )
 • درخت پوشا
 • درخت پوشای کمینه
 • الگوریتم راشال
 • الگوریتم پرایم

فصل هفتم: مرتب سازی

 • تعاریف اولیه
 • مرتب سازی درجی
 • مرتب سازی حبابی
 • مرتب سازی انتخابی
 • مرتب سازی سریع
 • مرتب سازی شمارشی

برای هر کدام از مرتب سازی های فوق موارد زیر بیان شده است:

 1. روال الگوریتم روی یک مثال خاص
 2. کد ++C
 3. بررسی نکات الگوریتم ( پیچیدگی زمانی – نوع دسته بندی – بهترین ورودی – بدترین ورودی –پیچیدگی زمانی درحالت های مختلف ورودی)