daneshjooyar

مهندس وحید باقی

۲۳ تا

تعداد دوره های فعال

۶,۰۱۵ نفر

تعداد دانشجوی مدرس

۵ امتیاز

میانگین امتیاز از ۵

۵۵ ساعت

مدت زمان آموزش

دوره های مدرس وحید باقی

دوره های مدرس وحید باقی
آموزش پیشرفته جاوا به زبان ساده
۹۰%
آموزش پروژه محور جاوا – پروژه ساخت ماشین حساب مهندسی
آموزش پروژه محور SQLite با سی شارپ
آموزش ساخت MD5از فایل ها و متن ها
ساخت کد Captcha فارسی در Asp.net
ساخت کد Captcha در Asp.net
ساخت کد Captcha در Asp.net
گذاشتن WaterMark در TextBox در ASP.net
جستجوی گوگل در صفحات Asp.net
کار کردن با Regex به صورت مقدماتی در سی شارپ
Drag&Drop کردن یک سلول دیتاگرید به TextBox در سی شارپ
پرینت گرفتن از دیتاگرید ویو به صورت وسط چین(افقی و عمودی) در سی شارپ
گذاشتن WaterMark در تکست باکس در سی شارپ
ایجاد فرم Loading در سی شارپ
Import کردن فایل اکسل به دیتاگرید ویو در سی شارپ
آموزش خروجی فارسی اکسل از دیتاگرید ویو در سی شارپ
تغییر شکل فرم ها در سی شارپ
ایجاد خاصیت آهنربایی در کنترل های فرم در سی شارپ
انیمیشنی کردن اشیا در سی شارپ
به دست آوردن کد html سایت ها و جستجو در آنها
نمایش GoogleMap در سی شارپ
Interface-واسط ها در سی شارپ
کامپوننت AutoComplete در سی شارپ