daneshjooyar

مهندس سارا رفیع زاده

۳ عدد

تعداد دوره های فعال

۳,۰۲۱ نفر

تعداد دانشجوی مدرس

۳.۲ امتیاز

میانگین امتیاز از ۵

۱۴ ساعت

مدت زمان آموزش

دوره های مدرس سارا رفیع زاده

دوره های مدرس سارا رفیع زاده
آموزش پایگاه داده Neo4j – پایگاه داده مبتنی بر گراف
۴۵%
آموزش MongoDB پیشرفته و عملی
۴۵%
آموزش کاربردی MongoDB در Python
۴۵%