daneshjooyar
تخفیف های روزانه

دوره های مدرس علی تقی زاده

فیلم آموزش پروژه محور پیاده سازی سیستم  هتل داری
فیلم آموزش کار با xml در زبان برنامه نویسی دلفی
فیلم آموزش تعریف متغیر و کار با عملگر ها در c#
فیلم آموزش کار با دیالوگ ها در c#