در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و اهمیت مدیریت هزینه ها، ممکن است آموزش از اولویت اصلی خود خارج و ناچارا مشاهده آموزش را متوقف یا به تعویق انداخته باشید.

در دانشجویار برای رفع این نگرانی و دغدغه امکان پرداخت اقساطی هزینه دوره های وبسایت با استفاده از پرداخت اعتباری اسنپ فعال شده است.

قطعا دغدغه مندی مجموعه قدرتمند اسنپ جهت رفع دغدغه های آموزشی و نگاه ویژه به مجموعه های آموزشی، خدمت بزرگی به علاقه مندان یادگیری و کسب تخصص می باشد و جای تشکر و قدردانی ویژه دارد.