در این قسمت با حذف و ویرایش چندگانه آشنا می شوید به این صورت که می توانید فیلد هایی که نیاز به حذف یا ویرایش دارید را علامت بزنید و در پایان ویرایش یا حذف کنید