شما مي توانيد پيشرفت يك اکتیویتی اندرويدي را به وسيله بارگذاری نوار پیشروی (progress bar) نشان دهيد. نوار پیشروی (progress bar) به دو شكل پديدار مي شود Loading bar و Loading spinner.
در اين مقاله در مورد spinner بحث خواهيم كرد.

spinner براي نمايش پيشرفت دسته اي از اکتیویتی ها استفاده مي شود كه كل زمان تكميلشان برای کاربر ما ، نامعلوم است. به منظور استفاده از spinner نياز است كه آن را در XML تعريف كنيد به اين ترتيب :

 

<ProgressBar
  android:id="@+id/progressBar1"
  style="?android:attr/progressBarStyleLarge"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_centerHorizontal="true" />

 

بعد از تعريف آن در XML ضروريست كه مرجع spinner را در فايل جاوا در نوار پیشروی (progress bar) بدست آوريد . سینتکس آن در زير آمده است :

 

private ProgressBar spinner;
spinner = (ProgressBar)findViewById(R.id.progressBar1);

 

سپس شما می توانید آن را پنهان کنید و زمانی که که نیاز پیدا کردید توسط متد setVisibility آن را بازیابی نمایید ؛ ترکیب آن به شرح زیر است :

 

spinner.setVisibility(View.GONE);
spinner.setVisibility(View.VISIBLE);

 

شماره متد و توضیحات
1 ()isIndeterminate

نشان دادن پراگرس بار (progress bar) كه در حالت نامشخصي است.

2 ()postInvalidate

باعث ايجاد بي اعتباري (invalidate) در چرخه ي ترتيبي در چرخه  اکتیویتی ها مي گردد.

3 (setIndeterminate(boolean indeterminate

حالت نا مشخص پراگرس بار (progress bar) را تغيير مي دهد.

4 (invalidateDrawable(Drawable dr

بي اعتبار كردن Drawable مخصوص

5 (incrementSecondaryProgressBy(int diff

افزايش دومين اکتیویتی progress bar با استفاده از مقداری از اکتیویتی هاي خاص

6 ()getProgressDrawable

دريافت Drawable  استفاده شده به منظور كشيدن پراگرس بار در حالت پراسس

مثال

در اين جا مثالي براي از ستفاده از نوار پردازش به منظور كاربرد spinner نشان داده شده است.برنامه اي اصلي به شما اين اجازه را مي دهد كه با زدن يك كليك spinner را فعال سازيد.

براي آزمايش اين مثال شما مي توانيد آن را بر يك دستگاه حقيقي يا يك امولاتور اجرا كنيد.

مرحله  توضیحات
1 با استفاده از اندروید استودیو یک پروژه ی جدید با نام Spinner تحت بسته ی com.example.Spinner ایجاد کنید
2 ثابت های رشته ای مورد نیاز و آرایه ای را که حاوی آیتم های یکی از Spinnerها می باشد را مانند آنچه در ادامه آمده است در فایل res/values/strings.xml تعریف کنید.
3 محتوای فایل res/layout/activity_main.xml را به منظور تعریف Spinnerها، مانند آنچه در ادامه آمده است تغییر دهید
4 محتوای فایل java/com.example.Spinner/MainActivity.java را نیز مانند آنچه در ادامه آمده است تغییر دهید.
5 برنامه را با استفاده از شبیه ساز اندروید اجرا کنید و نتیجه را مورد بررسی قرار دهید.

محتوای فایل src/MainActivity.java :

 

package com.example.sairamkrishna.myapplication;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ProgressBar;


public class MainActivity extends Activity {
  Button b1;

  private ProgressBar spinner;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
    
   b1=(Button)findViewById(R.id.button);
   spinner=(ProgressBar)findViewById(R.id.progressBar);
   spinner.setVisibility(View.GONE);

   b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      spinner.setVisibility(View.VISIBLE);
     }
   });
  }
}

 

محتوای تغییر یافته ی res/layout/activity_main.xml :

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" 
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">
  
  <TextView android:text="Progress Dialog" android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/textview"
   android:textSize="35dp"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorials point"
   android:id="@+id/textView"
   android:layout_below="@+id/textview"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:textColor="#ff7aff24"
   android:textSize="35dp" />
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="download"
   android:id="@+id/button"
   android:layout_below="@+id/imageView"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <ImageView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/imageView"
   android:src="@drawable/abc"
   android:layout_below="@+id/textView"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <ProgressBar
   style="?android:attr/progressBarStyleLarge"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/progressBar"
   android:progressDrawable="@drawable/circular_progress_bar"
   android:layout_below="@+id/button"
   android:layout_alignRight="@+id/textView"
   android:layout_alignEnd="@+id/textView"
   android:layout_alignLeft="@+id/textview"
   android:layout_alignStart="@+id/textview"
   android:layout_alignParentBottom="true" />

</RelativeLayout>

 

محتوای فایل res/drawable/circular_progress_bar.xml :

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rotate
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fromDegrees="90"
  android:pivotX="50%"
  android:pivotY="50%"
  android:toDegrees="360">
  
  <shape
   android:innerRadiusRatio="3"
   android:shape="ring"
   android:thicknessRatio="7.0">
   
   <gradient
     android:centerColor="#007DD6"
     android:endColor="#007DD6"
     android:startColor="#007DD6"
     android:angle="0"
     android:type="sweep"
     android:useLevel="false" />
  </shape>
  
</rotate>

 

محتوای فایل AndroidManifest.xml :

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.sairamkrishna.myapplication" >

  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name="com.example.sairamkrishna.myapplication.MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
     
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
     
   </activity>
   
  </application>
</manifest>

 

می خواهیم اپلیکیشن را اجرا کنیم . فرض مي كنیم كه شما AVD  درست نصب کرده اید . در هنگام نصب براي اجرای اپلیکیشن از طريق اندروید استودیو يكي از فايل هاي اکتیویتی پروژه تان را باز كنيد و از نوار ابزار بر روي RunEclipse Run Icon كليد كنيد. اندروید استودیو اپلیکیشن را روي AVD  شما نصب مي كند و آماده به كار مي شود. اگر همه چيز در نصب و اپلیکیشن شما درست باشد  پنجره زیر نمايش داده خواهد شد.

آموزش بارگذاری Spinner اندروید

حالا روي لود اسپينر كليک كنيد تا روشن شود.تصوير اين عمل در زير نمايش داده شده است:

آموزش بارگذاری Spinner اندروید