سرفصل های دوره

۱ فصل
۳۳ جلسه
۲۱ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۳۳ قسمت
۲۱:۰۸:۱۹
1

قسمت 1

رایگان
۲۷:۲۱
2

قسمت 2

رایگان
۴۴:۱۳
3

قسمت 3

۴۵:۵۹
4

قسمت 4

۲۲:۱۷
5

قسمت 5

۱۸:۰۷
6

قسمت 6

۲۱:۰۳
7

قسمت 7

۰۱:۰۸:۲۶
8

قسمت 8

۲۲:۴۸
9

قسمت 9

۵۵:۳۹
10

قسمت 10

۲۱:۱۹
11

قسمت 11

۱۶:۳۲
12

قسمت 12

۳۳:۳۶
13

قسمت 13

۱۲:۴۰
14

قسمت 14

۱۶:۵۴
15

قسمت 15

۰۱:۱۳:۰۴
16

قسمت 16

۵۹:۰۸
17

قسمت 17

۲۷:۰۰
18

قسمت 18

۵۸:۳۰
19

قسمت 19

۲۶:۱۵
20

قسمت 20

۰۱:۰۶:۱۱
21

قسمت 21

۲۱:۴۷
22

قسمت 22

۳۹:۴۰
23

قسمت 23

۲۰:۵۶
24

قسمت 24

۵۰:۵۷
25

قسمت 25

۳۲:۱۱
26

قسمت 26

۰۱:۲۸:۴۱
27

قسمت 27

۲۰:۰۱
28

قسمت 28

۴۰:۵۵
29

قسمت 29

۱۳:۳۷
30

قسمت 30

۰۱:۱۰:۵۹
31

قسمت 31

۰۶:۲۶
32

قسمت 32

۰۱:۲۹:۲۴
33

قسمت 33

۳۵:۴۳

در این قسمت مجموعه کامل آموزش ساخت فروشگاه لباس با سی شارپ را برای دانلود قرار داده ام, این مجموعه در نوع خود پروژه بسیار کامل و جامعی شده و بیشترین فوکوس ما بر روی گزارشات قرار گرفته شده, گزارشات مالی جالبی درون پروژه قرار گرفته, حتما سرفصل آموزش را ببینید,

یه پروژه حسابداری کامل را طراحی کرده ایم, از تحلیل گرفته تا طراحی و پیاده سازی و …

انبارداری آن کامل کار شده, با خرید کالا به موجودی انبار اضافه میشه و با فروش از انبار کم میشه و …

اگه موجودی کافی نباشه اجازه فروش داده نمیشه

معماری این پروژه ado.net  و گزارش گیری با stimulsoft انجام شده است,

این مجموعه در قالب کلاس خصوصی برگزار و ریکورد شده و سرفصل بسیار کاملی را در بر میگیرد,