سرفصل های دوره

۱ فصل
۷۶ جلسه
۲۶ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۷۶ قسمت
۲۵:۵۶:۵۲
1

فصل ششم - قسمت اول-آشنایی با XML

۲۰:۲۳
2

فصل ششم - قسمت دوم-آشنایی با اسناد XML

۱۰:۳۵
3

فصل ششم - قسمت سوم-آشنایی با ساختار و نام‌گذاری عناصر

۱۴:۵۷
4

فصل ششم - قسمت چهارم-تعریف عناصر و صفات

۱۵:۵۶
5

فصل ششم - قسمت پنجم-تعریف فضای نام و تشریح کاربرد آن

۰۷:۲۷
6

فصل ششم - قسمت ششم-معرفی DTD و ساختار اولیه

۱۶:۰۴
7

فصل ششم - قسمت هفتم-تعریف عناصر در DTD

۲۲:۲۵
8

فصل ششم - قسمت هشتم-تعریف صفات در DTD

۱۵:۳۵
9

فصل ششم - قسمت نهم-معرفی مدل DOM و مفاهیم اولیه

۰۶:۵۸
10

فصل ششم - قسمت دهم-دسترسی به نودها در مدل DOM

۱۸:۲۹
11

فصل ششم - قسمت یازدهم-دست‌کاری نودها در مدل DOM

۱۱:۳۸
12

فصل ششم - قسمت دوازدهم-شی‌ء سند در مدل DOM

۱۰:۰۶
13

فصل ششم - قسمت سیزدهم-کار با صفات در مدل DOM

۱۲:۲۳
14

فصل ششم - قسمت چهاردهم-ساخت عناصر و نودهای متنی در مدل DOM

۱۲:۵۹
15

فصل ششم - قسمت پانزدهم-متدهای نودهای متنی در مدل DOM

۱۵:۳۵
16

فصل ششم - قسمت شانزدهم-ساخت عناصر و چسباندن تگ‌های گوناگون

۲۰:۰۱
17

فصل ششم - قسمت هفدهم-ساخت جدول توسط مدل DOM

۱۰:۴۵
18

فصل ششم - قسمت هجدهم-بررسی XML DOM

۱۰:۴۶
19

فصل ششم - قسمت نوزدهم-بررسی XML DOM

۲۶:۴۴
20

فصل ششم - قسمت بیستم-بررسی XML DOM

۳۰:۱۳
21

فصل هفتم - قسمت اول-معرفی زبان PHP

۲۲:۴۵
22

فصل هفتم - قسمت دوم-ایجاد و اضافه کردن کدهای PHP به سند وب

۱۲:۲۸
23

فصل هفتم - قسمت سوم-متغیرها و ثوابت

۱۳:۳۱
24

فصل هفتم - قسمت چهارم-انواع داده در PHP

۱۲:۳۵
25

فصل هفتم - قسمت پنجم-تعریف آرایه‌ها

۲۲:۳۵
26

فصل هفتم - قسمت ششم-اشیاء و مقادیر تهی

۱۰:۵۸
27

فصل هفتم - قسمت هفتم-نوع داده منابع

۰۶:۲۰
28

فصل هفتم - قسمت هشتم-توابع رشته ای

۲۳:۴۶
29

فصل هفتم - قسمت نهم-دستورات شرطی if else switch

۱۴:۵۳
30

فصل هفتم - قسمت دهم-بررسی انواع حلقه‌های تکرار

۱۷:۵۳
31

فصل هفتم - قسمت یازدهم-توابع و کاربردهای آن‌ها

۱۵:۱۳
32

فصل هفتم - قسمت دوازدهم-بررسی Query String و کار با متدهای get و post

۳۱:۴۵
33

فصل هفتم - قسمت سیزدهم-توابع مربوط به آرایه‌ها

۳۳:۴۳
34

فصل هفتم - قسمت چهاردهم-کار با Email

۱۶:۴۵
35

فصل هفتم - قسمت پانزدهم-بررسی Code injection

۱۸:۰۴
36

فصل هفتم - قسمت شانزدهم-بررسی یک مثال عملی “ریجستر کردن”

۰۱:۰۴:۳۲
37

فصل هفتم - قسمت هفدهم-نوع داده DateTime و timespan

۱۸:۵۴
38

فصل هفتم - قسمت هجدهم-متغیرهای سراسری و استاتیک

۱۲:۳۱
39

فصل هفتم - قسمت نوزدهم-آرایه‌های توضیحات تکمیلی

۲۷:۴۲
40

فصل هفتم - قسمت بیستم-بررسی یک مثال عملی و کار با $_SERVER

۲۲:۰۸
41

فصل هفتم - قسمت بیست و یکم-کاربرد Include, Required

۳۰:۰۲
42

فصل هفتم - قسمت بیست و دوم-کار با فایل‌ها

۳۷:۴۱
43

فصل هفتم - قسمت بیست و سوم-کار با فایل‌ها

۲۲:۰۰
44

فصل هفتم - قسمت بیست و چهارم-پروژه هواشناسی

۵۹:۲۲
45

فصل هفتم - قسمت بیست و پنجم-آپلود فایل

۲۹:۲۸
46

فصل هفتم - قسمت بیست و ششم-کار با کوکی‌ها

۱۵:۰۷
47

فصل هفتم - قسمت بیست و هفتم-مدیریت خطاها

۲۳:۳۱
48

فصل هفتم - قسمت بیست و هشتم-کار با Session ها و تفاوت آن‌ها با کوکی‌ها

۲۳:۳۵
49

فصل هفتم - قسمت بیست و نهم-مقدمه‌ای بر پایگاه داده

۱۷:۰۰
50

فصل هفتم - قسمت سی ام-مقدمه‌ای بر پایگاه داده

۲۳:۰۷
51

فصل هفتم - قسمت سی و یکم-آشنایی با دستورات SQL

۲۰:۵۱
52

فصل هفتم - قسمت سی و دوم-آشنایی با دستورات SQL

۱۸:۵۹
53

فصل هفتم - قسمت سی و سوم-اتصال به پایگاه داده توسط PHP

۲۵:۰۱
54

فصل هفتم - قسمت سی و چهارم-اتصال به پایگاه داده توسط PHP

۳۶:۲۱
55

فصل هفتم - قسمت سی و پنجم-پروژه کار با فرم‌ها

۵۷:۴۲
56

فصل هفتم - قسمت سی و ششم-پروژه کار با فرم‌ها

۴۹:۱۸
57

فصل هفتم - قسمت سی و هفتم-شیءگرایی

۱۹:۲۶
58

فصل هفتم - قسمت سی و هشتم-شیءگرایی

۱۰:۱۲
59

فصل هفتم - قسمت سی و نهم-هدرها و شیوه ساختن لینک دانلود

۲۰:۵۱
60

فصل هفتم - قسمت چهلم-هدرها و شیوه ساختن لینک دانلود

۳۵:۳۴
61

فصل هشتم - قسمت اول-معرفی پایگاه داده و کاربرد آن

۱۶:۳۵
62

فصل هشتم - قسمت دوم-ساخت پایگاه داده و جدول

۱۰:۰۶
63

فصل هشتم - قسمت سوم-ساخت پایگاه داده و جدول

۱۳:۵۹
64

فصل هشتم - قسمت چهارم-کار با MySQL Workbench

۱۵:۲۶
65

فصل هشتم - قسمت پنجم-بررسی دستور SELECT و WHERE

۱۹:۵۷
66

فصل هشتم - قسمت ششم-خواندن اطلاعات از جداول و کار با Where, Orderby و Limit

۱۳:۵۶
67

فصل هشتم - قسمت هفتم-ایجاد و حذف شرطی پایگاه داده

۰۸:۵۶
68

فصل هشتم - قسمت هشتم-ساخت جداول به همراه تنظیم Engine

۰۷:۳۹
69

فصل هشتم - قسمت نهم-CRUD چیست؟

۱۷:۲۷
70

فصل هشتم - قسمت دهم-تنظیم انواع تغییرات بعد از ساخته‌شدن جداول ALTER TABLE

۱۸:۱۹
71

فصل هشتم - قسمت یازدهم-نرمال‌سازی پایگاه داده چیست؟

۲۷:۱۳
72

فصل هشتم - قسمت دوازدهم-بررسی انواع کلیدها و ارزیابی کاربرد آن‌ها

۳۰:۵۲
73

فصل هشتم - قسمت سیزدهم-بررسی و کاربرد JOIN ها

۱۶:۳۹
74

فصل هشتم - قسمت چهاردهم-بررسی عمیق SELECT

۱۵:۲۵
75

فصل هشتم - قسمت پانزدهم-بررسی عمیق SELECT

۱۷:۱۱
76

فصل هشتم - قسمت شانزدهم-مباحث پایانی

۰۳:۰۴

با بخش دوم از دوره جامع مهندسی وب در خدمت شما هستیم. در بخش معرفی و بخش اول دوره، ضمن معرفی مهندسی وب و تعاریف اولیه، به‌صورت مقدماتی با HTML، CSS، JavaScript، Jquery و Bootstrap آشنا شدید. عزیزانی که بخش‌های قبلی این آموزش را ندیده‌اند از طریق لینک‌ زیر می‌توانند آن را مشاهده نمایند:

دوره جامع مهندسی وب – بخش اول

در این بخش از دوره که شامل 3 فصل می‌باشد، تلاش شده است مفاهیم اساسی سمت سرور بررسی شوند. به این صورت که در فصل 6 با مفاهیم کاربردی XML  و مدل DOM آشنا می‌شوید و تا حد متوسط آمادگی کار با انواع خوراک سایت مثل RSS و Atom و وب‌سرویس‌ها را پیدا می‌کنید.

در فصل هفتم با زبان PHP آشنا می‌شوید این بخش شامل تمام مباحث کاربردی مقدماتی و متوسط می‌باشد. خیلی تلاش شده است که همگام با آموزش چند پروژه هم بررسی شود که می‌تواند برای شما عزیزان مفید باشد.

در فصل 8 مباحث کاربردی MySQL بیان‌شده که برای تازه‌کارها بسیار مفید است.

البته برنامه این دوره به شکل دیگری بود که با هماهنگی مدیریت سایت بهینه‌سازی فصل‌ها و آموزش انجام شد و هم تعداد فصل‌ها تغییر کردند و هم جابجایی صورت گرفت.

 

فصل 6 – XML

 • آشنایی با XML و اینکه چرا باید از این بستر استفاده کرد.
 • آشنایی با اسناد XML و شیوه تعریف آن‌ها
 • آشنایی با ساختار و نام‌گذاری عناصر
 • تعریف عناصر و صفات
 • تعریف فضای نام و تشریح کاربرد آن
 • معرفی DTD و ساختار اولیه
 • تعریف عناصر در DTD
 • تعریف صفات در DTD
 • معرفی مدل DOM و مفاهیم اولیه
 • دسترسی به نودها در مدل DOM
 • دست‌کاری نودها در مدل DOM
 • شی‌ء سند در مدل DOM
 • کار با صفات در مدل DOM
 • ساخت عناصر و نودهای متنی در مدل DOM
 • متدهای نودهای متنی در مدل DOM
 • ساخت عناصر و چسباندن تگ‌های گوناگون
 • ساخت جدول توسط مدل DOM
 • بررسی XML DOM

 

فصل 7 – PHP

 • معرفی زبان PHP
 • ایجاد و اضافه کردن کدهای PHP به سند وب
 • متغیرها و ثوابت چطور تعریف می‌شوند؟
 • انواع داده در PHP
 • تعریف آرایه‌ها
 • اشیاء و مقادیر تهی
 • نوع داده منابع
 • توابع رشته ایی
 • دستورات شرطی if else switch
 • بررسی انواع حلقه‌های تکرار
 • توابع و کاربردهای آن‌ها
 • بررسی Query String و کار با متدهای get و post
 • توابع مربوط به آرایه‌ها
 • کار با Email
 • بررسی Code injection
 • بررسی یک مثال عملی “ریجستر کردن”
 • نوع داده DateTime و timespan
 • متغیرهای سراسری و استاتیک
 • آرایه‌های توضیحات تکمیلی
 • بررسی یک مثال عملی و کار با $_SERVER
 • Include, Required چه کاربردی دارند؟
 • کار با فایل‌ها
 • پروژه هواشناسی
 • آپلود فایل چگونه صورت می‌گیرد؟
 • کار با کوکی‌ها
 • مدیریت خطاها
 • کار با Session ها و تفاوت آن‌ها با کوکی‌ها
 • مقدمه‌ای بر پایگاه داده
 • آشنایی با دستورات SQL
 • اتصال به پایگاه داده توسط PHP
 • پروژه کار با فرم‌ها
 • شیءگرایی
 • هدرها و شیوه ساختن لینک دانلود

 

فصل 8 – MySQL

 • معرفی پایگاه داده و کاربرد آن
 • انواع داده‌ها در MySQL
 • ساخت پایگاه داده و جدول
 • کار با MySQL Workbench
 • بررسی دستور SELECT و WHERE
 • خواندن اطلاعات از جداول و کار با Where, Orderby و Limit
 • ایجاد و حذف شرطی پایگاه داده
 • ساخت جداول به همراه تنظیم Engine
 • CRUD چیست؟
 • تنظیم انواع تغییرات بعد از ساخته‌شدن جداول ALTER TABLE
 • نرمال‌سازی پایگاه داده چیست؟
 • بررسی انواع کلیدها و ارزیابی کاربرد آن‌ها
 • بررسی و کاربرد JOIN ها
 • بررسی عمیق SELECT

در بخش بعدی دوره، مباحث بخش اول کامل می‌شود و می‌توانیم برای کار با Node js و Angularjs و Reactjs و چند فصل فوق‌العاده کاربردی دیگر که سورپرایزی برای شما عزیزان است، آماده شویم.