سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

دانلود قسمت اول

رایگان

دانلود قسمت دوم

رایگان

در این فیلم با کتابخانه openGL آشنا می شوید,

البته مباحث تئوری قبلا ذکر شده و در این فیلم به نحوه استفاده از openGL پرداخته شه است.

کار با دستورات رسم نقطه , خط , مربع, چند ضلعی, مثلث ,… را می آموزید.

کد های ذکر شده در محیط VS 2010 توضیح داده شده است.

توضیحات بیشتر

مدرس

صادق پاسبان

صادق پاسبان مدرس

صادق پاسبان هستم، هم بنیانگذار دانشجویار و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند.(http://cv.birjand.ac.ir//pasban)

مدیر پروژه و مدیر محصول دپارتمان برنامه نویسی دانشجویار

علایق مطالعاتی و تدریس بنده:
شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)
پردازش تصویر و ویدئو (Image and video processing)
بازیابی تصویر و ویدئو (Image and video retrieval)
بازشناسی الگو (Pattern recognition)
الگوریتم‌های بهینه سازی هوش جمعی (Heuristic Optimization Algorithms)
برنامه نویسی(programming language)
پایگاه های داده(RDBMS & NOSQL)
هوش مصنوعی(artificial intelligence)