سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

دانلود قسمت اول

رایگان
2

دانلود قسمت دوم

رایگان

در این فیلم با کتابخانه openGL آشنا می شوید,

البته مباحث تئوری قبلا ذکر شده و در این فیلم به نحوه استفاده از openGL پرداخته شه است.

کار با دستورات رسم نقطه , خط , مربع, چند ضلعی, مثلث ,… را می آموزید.

کد های ذکر شده در محیط VS 2010 توضیح داده شده است.