سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو اول

رایگان
2

ویدئو دوم

رایگان
3

ویدئو سوم

رایگان

k23

با دروس پایانی فصل اول در خدمت شما عزیزان هستیم تحت عناوین

Import یا وارد کردن اشیاء در صحنه به مدت 6 دقیقه با حجم 42.4 مگابایت

قسمت اول از آموزش پنجره Reference Editor به مدت 16:30 دقیقه با حجم 51.2 مگابایت

قسمت دوم از آموزش پنجره Reference Editor به مدت 8 دقیقه با حجم 33.4 مگابایت