سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

ویدئو اول

رایگان

ویدئو دوم

رایگان

ویدئو سوم

رایگان

k23

با دروس پایانی فصل اول در خدمت شما عزیزان هستیم تحت عناوین

Import یا وارد کردن اشیاء در صحنه به مدت 6 دقیقه با حجم 42.4 مگابایت

قسمت اول از آموزش پنجره Reference Editor به مدت 16:30 دقیقه با حجم 51.2 مگابایت

قسمت دوم از آموزش پنجره Reference Editor به مدت 8 دقیقه با حجم 33.4 مگابایت