سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

ویدئو

رایگان

به نام خدا

در این آموزش که بنا به درخواست  متعدد کاربران عزیز تهیه شده است

آموزش سه رقم سه رقم کردن اعداد در تکست باکس  و تبدیل عدد به حروف ویا نمایش عدد وارد شده به ریال در سی شارپ