این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این قسمت از آموزش های برنامه نویسی سی شارپ آموزش ساخت نرم افزار Mini File Uplaoder  در سایت قرار داده شده که سرفصل های آن به این شرح است .

—————————————————————

سرفصل های آموزش :

1-معرفی نرم افزار برای ساخت

2-طراحی بخش ظاهری نرم افزار

3-فراخوانی فایل مورد نظر  و تشخیص خصوصیات نام فایل – اندازه فایل- پسوند فایل -مسیر فایل برای آپلود .

4-نوشتن تابع Connect برای اتصال از نرم افزار به سرور هاست

5-نوشتن تابع Uplaod و بررسی از اطمینان اتصال درست به سرور و آپلود فایل

6-تقسیم بندی مقدار اندازه فایل برحسب Kb,Mb و چند ترفند دیگر

————————————————————–

توضیحاتی کلی از نحوه ی کار نرم افزار Mini File Uplaoder :

کار نرم افزار بعد از انتخاب فایل توسط کاربر و مشخص شدن برخی از ویژگی های فایل انتخاب شده بخش FtpInformation  باز میشود و شما میتوانید بعد از وارد کردن

مشخصات Ftp از قبیل :Ftp Address-Username -Passeword به سرور خود وصل شوید در صورت اتصال درست قسمت آپلود باز میشود و بعد از زدن دکمه ی آپلود

فایل شما به سرورتان آپلود میشود و بعد از اتمام کار پیغام مناسبی برای کابر نمایش میدهد .

————————————————————-

در داخل آموزش هم از 2 تصویر برای تشریح کد های Connect و,Upload برا ی درک آسان استفاده شده است که همراه آموزش به شما تحویل داده میشود

در این آموزش به قدرت زبان برنامه نویسی سی شارپ پی میبرید .