آموزش محاسبه فاصله بین دو تاریخ در سی شارپ

10 دی 1398
۵۴۰ بازدید
بدون نظر

سی شارپ:

 

در این آموزش قصد داریم فاصله بین دوتاریخ خاص را محاسبه کنیم.

محاسبه فاصله بین دو تاریخ در پروژه ها بسیار با اهمیت می باشد.برای مثال برای محاسبه دیرکرد در سیستم کتابخانه و یا محاسبه میزان جریمه در سیستم اقساط بانک و… می تواند استفاده شود.