سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۱ جلسه
۲۳ دقیقه
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۱ قسمت
۰۰:۲۳:۲۵
1

قسمت اول

رایگان
۰۱:۱۷
2

قسمت دوم

۰۲:۴۰
3

قسمت سوم

۰۲:۵۹
4

قسمت چهارم

۰۱:۴۹
5

قسمت پنجم

۰۲:۱۹
6

قسمت ششم

۰۲:۲۵
7

قسمت هفتم

۰۲:۱۵
8

قسمت هشتم

۰۲:۰۱
9

قسمت نهم

۰۱:۵۴
10

قسمت دهم

۰۲:۱۵
11

قسمت یازدهم

۰۱:۳۱

تکنیک های بالا بردن اعتماد به نفس

ایجاد اعتماد به نفس می تواند به شما در دستیابی به اهداف خود و ایجاد روابط قوی کمک کند. معکوس این حالت نیز درست است؛ عدم اطمینان می تواند به شما  صدمه وارد کند. خوشبختانه گام هایی برای ایجاد اعتماد به نفس پایدار وجود دارد. در این دوره، Todd Dewett، نویسنده و مربی، 10 تکنیک برای ایجاد اعتماد به نفس را در کار و زندگی شخصی شما نشان می دهد. یاد می گیرید چگونه به خود، در جایی که هستید و هدفی که پیش رو دارید افتخار کنید، نقاط منفی را حذف کنید و موفقیت را تجسم کنید.

سرفصل های این دوره آموزشی:

 • مقدمه
 • ایجاد اعتماد به نفس
 • گام های لازم برای ایجاد اعتماد به نفس
 • درک جایگاه فعلی و هدف های پیش رو
 • روش برخورد با گذشته
 • همکاری و داوطلب شدن
 • تعیین اهداف قابل دستیابی قبل از اهداف طولانی مدت
 • حذف نقاط منفی
 • تجسم موفقیت
 • برنامه ریزی برای شکست
 • ارزیابی پیشرفت
 • سرعت بخشیدن به فرآیند
 • تقدیر از خود
 • جمع بندی