سرفصل های دوره

۱ فصل
۲۳ جلسه
۲ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۲۳ قسمت
۰۱:۵۰:۳۳
1

قسمت اول

رایگان
۰۱:۳۷
2

قسمت دوم

رایگان
۰۱:۳۵
3

قسمت سوم

۰۴:۲۰
4

قسمت چهارم

۰۵:۰۶
5

قسمت پنجم

۰۵:۴۰
6

قسمت ششم

۰۴:۵۹
7

قسمت هفتم

۰۵:۵۶
8

قسمت هشتم

۰۴:۴۶
9

قسمت نهم

۰۴:۰۸
10

قسمت دهم

۰۴:۵۹
11

قسمت یازدهم

۰۴:۱۶
12

قسمت دوازدهم

۰۴:۰۵
13

قسمت سیزدهم

۰۵:۲۴
14

قسمت چهاردهم

۰۵:۳۱
15

قسمت پانزدهم

۰۵:۵۲
16

قسمت شانزدهم

۰۵:۰۰
17

قسمت هفدهم

۰۶:۱۱
18

قسمت هجدهم

۰۴:۴۰
19

قسمت نوزدهم

۰۵:۴۵
20

قسمت بیستم

۰۵:۵۱
21

قسمت بیست و یکم

۰۵:۰۰
22

قسمت بیست و دوم

۰۶:۰۸
23

قسمت بیست و سوم

۰۳:۴۴

آموزش تغییر پیشرو در رهبری

این دوره چگونگی رهبری سازمان را در یک مدل 5 فازه که شامل ارزیابی نیاز برای تغییر، تصمیم‌گیری، طراحی تغییر و پیاده‌سازی آن هست بررسی می‌کند. در ادامه پیش‌بینی پایداری، ایجاد دیدگاه رقابتی و نحوه ایجاد توافق در بین کارمندان را نیز پوشش می‌دهد.

آیا می‌دانید بیشتر از ۷۰ درصد طرح‌های تغییری در کسب‌وکار شکست خوردند؟ به تأثیراتی که در کنار هر صنعت و بازار هست فکر کنید این شکست‌ها عمدتاً به دلیل رهبری بی‌اثر است.

افرادی که مسئول طراحی و اجرای یک تغییر هستند به عوامل کلیدی توجهی نکردند که درنهایت باعث تضعیف آن‌ها شده است. برخلاف پیشروی در نوآوری انجام تغییر چالش‌برانگیز است چون شما از مردم می‌خواهید کاری را انجام بدن که قبلاً شروع نکردند. توانایی کمک به مردم در کنار درک تغییرات در موفقیت شما به‌عنوان یک رهبر بسیار مهم است.

اگر در حال رهبری سازمان خود برای فرآیند یک تغییر اساسی هستید یا اینکه رهبری ایجاد یک تغییر از قبل طراحی‌شده بر عهده شماست در این صورت درک ارزشمندی را به دست خواهید آورد که اثربخشی شما را در پیشبرد تغییرات افزایش خواهد داد.

دانستن چگونگی پیشبرد تغییرات به‌تنهایی مهم نیست اما ضروری است.

رهبری ,سازمان , تغییر پیشرو,

سرفصل‌های دوره:

 • آشنایی با تغییرات برنامه
 • معرفی Leading change
 • کار با Leading change
 • آشنایی با resistance
 • نحوه ارزیابی resistance
 • Leading change در KinetEco
 • نحوه ایجاد تیم
 • کار با انواع تصمیم‌گیری‌ها
 • ارزیابی راه‌حل‌های برنامه
 • طراحی rollout
 • تسهیل روند گروه
 • پیاده‌سازی و نگهداری برنامه
 • نحوه ایجاد change stick