daneshjooyar

تصویر سازان

۸ تا

تعداد دوره های فعال

۵۵۴ نفر

تعداد دانشجوی مدرس

۵ امتیاز

میانگین امتیاز از ۵

۱۰۳ ساعت

مدت زمان آموزش

درباره مدرس

گروه تصویرسازان متشکل از مدرسان نرم افزارهای گرافیکی با سابقه بیش از 10 سال در تدریس و تالیف بوده و آموزش های این گروه با زبان ساده و قدم به قدم برای یادگیری بهتر کاربران مبتدی تا پیشرفته میباشد.

دوره های مدرس تصویر سازان

دوره های مدرس تصویر سازان