daneshjooyar
نذری دانشجویار

دوره های مدرس سایه کارگری

شبکه های عصبی بازگشتی در پایتون (Recurrent Neural Networks)
۳۵% تخفیف
پیاده سازی سیستم های  توصیه گر در پایتون ( Recommender System )
۳۵% تخفیف