daneshjooyar

مهندس محمد رضایی

۲ عدد

تعداد دوره های فعال

۱,۸۹۷ نفر

تعداد دانشجوی مدرس

۰ امتیاز

میانگین امتیاز از ۵

۲۳ ساعت

مدت زمان آموزش

درباره مدرس

Material design
After effects/illustrator
Video editor
Android developer

دوره های مدرس محمد رضایی

دوره های مدرس محمد رضایی
آموزش ساخت فرم ورود و ثبت نام با استفاده از SqliteDatabase و googleSignInApi
۵۰%
آموزش ساخت اپلیکیشن فروشگاه فایل در اندروید و PHP
۵۰%