daneshjooyar

مهندس نوید مین باشی

۳ عدد

تعداد دوره های فعال

۳,۰۸۶ نفر

تعداد دانشجوی مدرس

۰ امتیاز

میانگین امتیاز از ۵

۸ ساعت

مدت زمان آموزش

دوره های مدرس نوید مین باشی

دوره های مدرس نوید مین باشی
نگاهی مختصر به برنامه نویسی Swift
آموزش ساخت منوی کشویی با Css و Html
آموزش عکاسی و ویرایش تصاویر – مقدماتی