دانشجویار: پل ورود به بازار کار

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

۰ + ساعت ویدئوی آموزشی
تعداد دانشجو

تعداد دانشجو

۰ + دانشجو
مدرسین

مدرسین

۰ + مدرس

دوره های مدرس فرشید کرمی


دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور
تمدید ۵۰ درصد تخفیف در جشنواره نوروزی دانشجویار، این نوروزو خونه بمونو آموزش ببینبرو به صفحه جشنواره