daneshjooyar

 

مهندس سجاد احمدی نیت

۷ عدد

تعداد دوره های فعال

۵,۱۵۰ نفر

تعداد دانشجوی مدرس

۴.۴ امتیاز

میانگین امتیاز از ۵

۶۹ ساعت

مدت زمان آموزش

درباره مدرس

برنامه نویس و توسعه دهنده بازیهای رایانه ای

برترین مهارت های مدرس

دوره های مدرس سجاد احمدی نیت

دوره های مدرس سجاد احمدی نیت
آموزش ساخت بازی Angry Birds در یونیتی
۴۵%
دوره تکمیلی آموزش برنامه نویسی small basic
۴۵%
دوره آموزش گیم میکر | یادگیری جامع 8.1 game maker
۴۵%
آموزش برنامه نویسی small basic، ترم اول
۴۵%
مفاهیم بازی سازی دوبعدی یونیتی Unity
نقطه صفر و شروع یونیتی Unity
آموزش زبان c، یادگیری در قالب 2 پروژه عملی زبان برنامه نویسی c
۴۵%