daneshjooyar

مهندس سجاد احمدی نیت

۴ تا

تعداد دوره های فعال

۱,۱۲۰ نفر

تعداد دانشجوی مدرس

۴.۵ امتیاز

میانگین امتیاز از ۵

۳۸ ساعت

مدت زمان آموزش

درباره مدرس

برنامه نویس و توسعه دهنده بازیهای رایانه ای

دوره های مدرس سجاد احمدی نیت

دوره های مدرس سجاد احمدی نیت
دوره جامع آموزش برنامه نویسی small basic
مفاهیم بازی سازی دوبعدی یونیتی Unity
نقطه صفر و شروع یونیتی Unity
آموزش برنامه نویسی سی C مقدماتی
400 هزار تومان تخفیف
تخفیف 45%
متاسفانه خوش شانس نبودی!
250 هزار تومان تخفیف
متاسفانه خوش شانس نبودی!
کد تخفیف 55%
کد تخفیف 60%
کد تخفیف 50%
350 هزار تومان تخفیف
90% تخفیف
شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!

در صورت برنده شدن کدتخفیف برای شما ایمیل خواهد شد.

فقط یکبار میتوانید شانستان را امتحان کنید.