چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۴۰۰ مدرس

برچسب شبکه عصبی


 • مدرس: سیاوش علیپور
پکیج جامع کتاب و پایان نامه هوش مصنوعی

پکیج جامع کتاب و پایان نامه هوش مصنوعی

 • مدرس: نوید نادری
مجموعه فیلم های آموزش گام به گام شبکه های عصبی در متلب – از ایده تا کد

مجموعه فیلم های آموزش گام به گام شبکه های عصبی در متلب – از ایده تا کد

 • مدرس: سیاوش علیپور
پروژه خوشه بندی با استفاده از شبکه عصبی LVQ در متلب + داکیومنت فارسی

پروژه خوشه بندی با استفاده از شبکه عصبی LVQ در متلب + داکیومنت فارسی

 • مدرس: نوید نادری
آموزش شبکه عصبی در متلب – شبکه خود رمزگذار (Autoencoder) – قسمت ۱۸

آموزش شبکه عصبی در متلب – شبکه خود رمزگذار (Autoencoder) – قسمت ۱۸

 • مدرس: نوید نادری
فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب – شبکه LVQ

فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب – شبکه LVQ

 • مدرس: نوید نادری
فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی- شبکه SOM و Kohonen

فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی- شبکه SOM و Kohonen

 • مدرس: نوید نادری
آموزش شبکه های عصبی در متلب – شبکه GMDH – قسمت ۱۳

آموزش شبکه های عصبی در متلب – شبکه GMDH – قسمت ۱۳

 • مدرس: نوید نادری
قسمت هفتم آموزش شبکه های عصبی در متلب – ایده تا کد – شبکه RBF

قسمت هفتم آموزش شبکه های عصبی در متلب – ایده تا کد – شبکه RBF

 • مدرس: نوید نادری
آموزش شبکه های عصبی در متلب – ایده تا کد – قسمت اول تا هفتم

آموزش شبکه های عصبی در متلب – ایده تا کد – قسمت اول تا هفتم

 • مدرس: سعید کریم تبار
دانلود فیلم آموزش نرم افزار داده کاوی کلمنتاین (Clementine)

دانلود فیلم آموزش نرم افزار داده کاوی کلمنتاین (Clementine)

 • مدرس: صادق پاسبان
ادامه مجموعه اموزشی شبکه های عصبی مصنوعی به زبان فارسی

ادامه مجموعه اموزشی شبکه های عصبی مصنوعی به زبان فارسی

 • مدرس: سیاوش علیپور
دانلود قسمت آخر آموزش OCR در Matlab

دانلود قسمت آخر آموزش OCR در Matlab

 • مدرس: سیاوش علیپور
قسمت نهم آموزش OCR در Matlab

قسمت نهم آموزش OCR در Matlab

 • مدرس: سیاوش علیپور
دانلود رایگان فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت هشتم)

دانلود رایگان فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت هشتم)

 • مدرس: سیاوش علیپور
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت هفتم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت هفتم)

 • مدرس: سیاوش علیپور
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت ششم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت ششم)

 • مدرس: سیاوش علیپور
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت پنجم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت پنجم)

 • مدرس: سیاوش علیپور
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت چهارم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت چهارم)

 • مدرس: سیاوش علیپور
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت سوم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت سوم)

 • مدرس: سیاوش علیپور
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت دوم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت دوم)

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور