سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو اول

رایگان
2

ویدئو دوم

رایگان
3

ویدئو سوم

رایگان

lesson-8_9_10

Subdivisions یا تقسمات روی اشیاء:

شامل مثالی کاربردی برای درک بهتر مفهوم تقسیمات روی اشیاء یا همون Subdivisions.

حالتهای World و Local در ابزار Transform:

شناخت گزینه های World و Local در ابزار جابجایی، چرخش و تغییر مقیاس، اکثر مواقع کار را برای ما بسیار آسان و عملیاتی می کند.

Pivot چیست؟

نقطه تکیه گاه شیء که میتوان حول آن نقطه عمل چرخش را انجام داد، Pivot شیء می نامند. pivot در بخش انیمیشن بیشترین کاربرد را دارد.

فصل اول

دروس فصل اول – ابزارهای اولیه

درس هشتم – Subdivisions یا تقسمات روی اشیاء

درس نهم – حالتهای World و Local در ابزار Transform

درس دهم – Pivot چیست؟

درس یازدهم – گروه بندی و کپی برداری از اشیاء در ساخت میز و صندلی

درس دوازدهم – کپی برداری با حفظ History شیء

درس سیزدهم – ویرایش نقاط در ساخت کتابخانه

درس چهاردهم – Duplicate with Transform

درس پانزدهم – ساخت پله ی مارپیچی

درس شانزدهم – تکرار اشیاء به صورت Instance با دستور Duplicate Special

درس هفدهم – ابزارهای Snapping بخش اول

درس هجدهم – ابزارهای Snapping بخش دوم

درس نوزدهم – پنجره Layer Editor در ساخت خانه قسمت اول

درس بیستم – قسمت دوم ساخت خانه

درس بیست و یکم – Hot Box

درس بیست و دوم – پنجره Colors

درس بیست و سوم – Marking Menu, Hotkey Editor

درس بیست و چهارم – BookMark Editor

درس بیست پنجم – Reference Editor