یکی از زبان های برنامه نویسی حرفه ای برای طراحی سایت ،ASP.NET است. ASP.NET نسل جدید ASP است.ASP.NET یک نمونه و نگرش جدید به  برنامه ها و اسکریپت های مبتنی بر سرویس دهنده می باشد.

ASP.NETیک چارچوب کاربردی Web است که توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده تا برنامه نویسان بتوانند برای ساخت سایت‌ های Web ،برنامه‌ های Web پویا ، سرویس‌ های Web پویا، سرویس‌ های Web XML از آن استفاده کنند. این بخشی از زیر ساخت NET مایکروسافت و جانشینی برای تکنولوژی صفحات سرویس دهنده فعال (ASP) است.