آشنایی با سنسورها و کاربردهای آنها

سنسور یا حسگر چیست؟

سنسور از کلمه لاتین Sensorium  به معنی توانایی حس کردن یا Sensus به معنی حس گرفته شده است. حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و … را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. در واقع سنسور یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیری می کند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می نماید.

سنسورها به عنوان اعضای حسی یک سیستم، وظیفه جمع آوری و با تبدیل اطلاعات را به صورتی که برای یک سیستم کنترل و با اندازه گیری قابل تجزیه و تحلیل باشد به عهده دارند.

یک سنسور خوب باید مشخصات زیر را داشته باشد:

۱- حساسیت کافی

۲- درجه بالای دقت و قابلیت تولید دوباره خوب

۳- گستره دینامیکی خوب

۴- عدم حساسیت به تداخل و تاثیرات محیطی

۵- امید به زندگی طولانی و جایگزینی بدون مشکل

در دوره آموزش آشنایی با سنسورها و کاربردهای آنها با انواع سنسورها، پروتکل های ارتباطی و…. آشنا خواهید شد.

خلاصه آنچه در این دوره خواهید دید:

۱-مقدمه:

 • معرفی مدرس
 • تبیین اهداف دوره
 • معرفی سرفصل ها
 • معرفی منابع

۲-سنسور چیست؟

 • تعریف
 • انواع سنسور ها

۳-پتانسیومترها

 • ساختار
 • کاربرد
 • انواع
 • مثال های کاربردی و راهنمایی در راه اندازی سنسور

۴-انکودر

 • ساختار
 • کاربرد
 • انواع
 • مثال های کاربردی و راهنمایی در راه اندازی سنسور

۵-LVDT و RVDT

 • ساختار
 • کاربرد
 • انواع
 • مثال های کاربردی و راهنمایی در راه اندازی سنسور

۶-مادون قرمز

 • ساختار
 • کاربرد
 • انواع
 • مثال های کاربردی و راهنمایی در راه اندازی سنسور

۷-سینکرو و ریزولورها

 • ساختار
 • کاربرد
 • انواع
 • مثال های کاربردی و راهنمایی در راه اندازی سنسور

۸-التراسونیک

 • ساختار
 • کاربرد
 • انواع
 • مثال های کاربردی و راهنمایی در راه اندازی سنسور

۹-مبدل های نیرو

 • ساختار
 • کاربرد
 • انواع
 • مثال های کاربردی و راهنمایی در راه اندازی سنسور

۱۰-مبدل های سیالات

 • ساختار
 • کاربرد
 • انواع
 • مثال های کاربردی و راهنمایی در راه اندازی سنسور

۱۱-مبدل های سیالات

 • ساختار
 • کاربرد
 • انواع
 • مثال های کاربردی و راهنمایی در راه اندازی سنسور

۱۲-سنسور های دما

 • ساختار
 • کاربرد
 • انواع
 • مثال های کاربردی و راهنمایی در راه اندازی سنسور

۱۳-تقویت کننده های ابزار دقیق

 • تعریف
 • انواع
 • نکات عملی در طراحی مدار

۱۴-نتیجه گیری دوره

این دوره اولین دوره معرفی سنسورها در کل آکادمی های مجازی فارسی می باشد.