daneshjooyar

دوره های در حال انتشار - صفحه ۱ از ۱

صفحه نخست
 » 
دوره های در حال انتشار
دوره جامع آموزش لاراول | متخصص بک‌اند با Laravel 9
آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با ASP.NET WEB API & ANGULAR
صفر تا صد پایگاه داده با S‌Q‌L Server 2019
دوره جامع یکساله آموزش UX-UI
آموزش نوشن | یادداشت برداری و مدیریت کارها با Notion 2022