daneshjooyar

دوره های در حال انتشار - صفحه ۱ از ۱

صفحه نخست
 » 
دوره های در حال انتشار
آموزش فیگما از صفر تا صد بهمراه 3 پروژه عملی
۶۰%
آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با ASP.NET WEB API & ANGULAR
۴۰%
ساخت شبکه اجتماعی با Asp.Net Core و React (مشابه فیسبوک)
۶۰%
دوره صفر تا صد آموزش کاتلین
۴۰%