سرفصل های دوره

۳ فصل
۱۲ جلسه
۵ ساعت
۱

فصل اول ) شروع کار با Next.Js

۴ قسمت
۰۰:۵۲:۳۷
1

مقدمه

رایگان
۰۳:۳۲
2

چگونه به سایت Next.Js متصل شویم ؟

رایگان
۰۷:۰۸
4

نصب Next.Js

۲۰:۵۱
۲

فصل دوم ) مستندات Next.Js

۴ قسمت
۰۲:۰۵:۴۹
۳

فصل سوم ) پروژه بلاگ در Next.Js

۴ قسمت
۰۲:۱۱:۰۲

فروش این دوره متوقف شده است و پیشنهاد ما به شما دوره ی زیر میباشد: