آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب

جعبه ابزار ریاضی نمادین که با نام (Mu PAD Notebook) در قسمت جعبه ابزارهای متلب قرار دارد، توابعی را برای حل، رسم و تحلیل معادلات ریاضی نمادین در اختیار ما قرار می‌دهد.

در این جعبه ابزار کتابخانه‌ای از توابع در موضوعات مختلف ریاضی مانند: حسابان، جبر خطی، معادلات دیفرانسیل پاره‌ای و جبری، ساده سازی و تحلیل معادلات فراهم شده است. جعبه ابزار ریاضی نمادین، این امکان را به ما می‌دهد تا انواع عملیات‌های مختلف ریاضی مانند: مشتق گیری، محاسبه حدها، انتگرال گیری، ساده سازی، محاسبات سری‌ها، تبدیلات مختلف و حل معادلات را به صورت تحلیلی و با کمترین کدنویسی انجام دهیم. به کمک این جعبه ابزار ما اعمال مختلف ریاضی را شبیه زبان نوشتاری خود نوشته و حل می‌کنیم.

 

دوره آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب برای کلیه دانشجویان رشته‌های مهندسی و علوم پایه قابل کاربرد و مفید می‌باشد.

 

آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , آموزش Mupad
1)آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب

 

آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , آموزش Mupad
2)آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب

 

جهت استفاده حداکثری از دوره آموزش Mupad ، آشنایی با نرم افزار متلب می‌تواند، مفید باشد.

 

 آنچه در دوره آموزش Mupad خواهید دید:

بخش اول: شروع کار با جعبه ابزار Mupad

۱-۱ نحوه باز کردن جعبه ابزار

۱-۲ ذخیره سازی یک فایل

۱-۳ معرفی بخش‌های مختلف محیط Mupad

۱-۴ معرفی دستورات پایه‌ای در محیط Mupad

بخش دوم: نحوه کار با اعداد مختلف در محیط Mupad

۲-۱ انجام محاسبات پایه در Mupad

۲-۲ معرفی اعداد مختلف قابل استفاده

۲-۳ نحوه نمایش ثابت‌های ریاضی

۲-۴ کار با اعداد اعشاری

۲-۵ تغییر تعداد ارقام اعشار تابع float

۲-۶ معرفی اعداد مختلط در محیط Mupad

۲-۷ نحوه انجام عملیات‌های محاسباتی روی اعداد مختلط

بخش سوم: حل دستگاه معادلات خطی و محاسبه مانده‌ها

۳-۱ حل سیستم‌های معادلات خطی

۳-۲ حل معادلات پارامتری

۳-۳ محاسبه قطب‌های توابع

۳-۴ محاسبه مرتبه قطب‌ها

۳-۵ محاسبه میزان مانده در هر قطب

بخش چهارم: حل معادلات و نامعادلات

۴-۱ حل معادلات بازگشتی

۴-۲ حل معادلات بازگشتی پارامتری

۴-۳ معرفی تابع solve

۴-۴ حل معادلات مثلثاتی

۴-۵ تغییر نمایش پاسخ‌ها

بخش پنجم: حل معادلات دیفرانسیل

۵-۱ استفاده از حل کننده ode و تابع solve در حل معادلات دیفرانسیل

۵-۲ حل معادلات دیفرانسیل دارای شرایط اولیه

۵-۳ حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل

۵-۴ فاکتور گیری از عبارت‌های ریاضی

۵-۵ ساده کردن عبارت‌های ریاضی

۵-۶ ترکیب کردن توابع مثلثاتی

۵-۷ ارزیابی یک عبارت به ازای یک مقدار مشخص

بخش ششم: محاسبه مشتق و انتگرال عبارت‌های ریاضی

۶-۱ محاسبه مشتق توابع

۶-۲ محاسبه مشتقات مراتب بالاتر

۶-۳ محاسبه انتگرال‌های نامعین

۶-۴ محاسبه انتگرال‌های معین

۶-۵ انتگرال‌های نامتناهی

۶-۶ حل عددی انتگرال‌ها

بخش هفتم: محاسبه اپراتورهای خاص و کاربردی

۷-۱ محاسبه کرل یک میدان برداری

۷-۲ محاسبه دیورژانس یک میدان

۷-۳ محاسبه گرادیان یک عبارت

۷-۴ معرفی و محاسبه ماتریس هسیان برای میدان‌های برداری و اسکالر

۷-۵ محاسبه ماتریس ژاکوبین

۷-۶ محاسبه لاپلاسین یک میدان اسکالر

بخش هشتم: محاسبات سری‌ها و حدود

۸-۱ محاسبه سری تیلور یک تابع

۸-۲ محاسبه سری لوران

۸-۳ تغییر تعداد جملات نمایش داده شده سری

۸-۴ محاسبه سری‌های مجموع

۸-۵ مقدار سری‌های نامتناهی

۸-۶ محاسبه حاصل ضرب عبارت‌ها

۸-۷ حاصل ضرب‌های نامتناهی

۸-۸ ارزیابی عددی سری‌ها

۸-۹ محاسبه حد یک تابع

۸-۱۰ محاسبه حدود چپ و راست توابع

بخش نهم: محاسبه تبدیل فوریه و لاپلاس و عکس آنها

۹-۱ محاسبه تبدیل فوریه توابع

۹-۲ محاسبه تبدیل فوریه توابع پارامتری

۹-۳ ارزیابی توابع با دستور or

۹-۴ تغییر پارامترهای تابع محاسبه کننده تبدیل فوریه

۹-۵ محاسبه تبدیل فوریه توابع ضربه و پله

۹-۶ محاسبه عکس تبدیل فوریه

۹-۷ عکس تبدیل فوریه توابع پارامتری

۹-۸ عکس تبدیل فوریه توابع خاص

۹-۹ محاسبه تبدیل لاپلاس توابع

۹-۱۰ تبدیل لاپلاس توابع پارامتری

۹-۱۱ تبدیل لاپلاس توابع ضربه و پله

۹-۱۲ محاسبه عکس تبدیل لاپلاس

بخش دهم: محاسبه تبدیل z وعکس آن

۱۰-۱ ساده سازی روابط تبدیل‌ها

۱۰-۲ محاسبه تبدیل z توابع

۱۰-۳ محاسبه تبدیل z توابع

۱۰-۴ محاسبه عکس تبدیل z توابع

بخش یازدهم: آشنایی با جبر خطی و کار با ماتریس‌ها در محیط Mupad

۱۱-۱ نحوه ایجاد یک آرایه

۱۱-۲ مقدار دهی آرایه

۱۱-۳ فراخوانی عناصر آرایه

۱۱-۴ تعریف ماتریس‌ها در محیط mupa

۱۱-۵ انجام عملیات‌های ریاضی روی ماتریس‌های پارامتری

۱۱-۶ محاسبه معکوس یک ماتریس

۱۱-۷ محاسبه ترانهاده و دترمینان ماتریس‌ها

بخش دوازدهم: تنظیمات گرافیکی و رسم توابع چند بعدی در Mupad

۱۲-۱ رسم توابع دو بعدی

۱۲-۲ ایجاد انیمیشن و بررسی اثرات تغییر یک پارامتر

۱۲-۳ تنطیمات گرافیکی پنجره رسم

۱۲-۴ رسم توابع دارای نقاط تکین

۱۲-۵ رسم توابع چند ضابطه‌ای

۱۲-۶ رسم توابع سه بعدی

۱۲-۷ اثر تغییر یک پارامتر در توابع سه بعدی

۱۲-۸ تغییر خصوصیات ظاهری توابع سه بعدی

۱۲-۹ تغییر حدود محورهای مختصاتی

 

آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , آموزش Mupad , جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب
3)آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب

 

آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , آموزش Mupad , جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب
4)آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب