سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۳ جلسه
۵ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۳ قسمت
۰۴:۴۴:۵۰

قسمت یک - کار با جعبه ابزار Mupad

۲۸:۴۵

قسمت دو - کار با اعداد در Mupad

۱۸:۳۵

قسمت سه - حل دستگاه معادلات خطی و محاسبه مانده‌ها

رایگان
۲۲:۱۱

قسمت چهار - حل معادلات نابرابر

۲۲:۲۱

قسمت پنج - حل معادلات دیفرانسیل

۳۱:۱۲

قسمت شش - محاسبه مشتق و انتگرال

۱۹:۳۳

قسمت هفت - محاسبه عامل های خاص

۱۸:۲۷

قسمت هشت - محاسبه سری ها و حد

۲۵:۰۰

قسمت نه - محاسبه تبدیل لاپلاس فوریه

۳۷:۵۰

قسمت ده - محاسبه تبدیلات Z

۱۱:۴۹

قسمت یازده - جبر خطی ماتریکس

۱۷:۲۹

قسمت دوازده - تنظیمات گرافیکی توابع چند بعدی

۳۱:۳۸

مثال

آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب

جعبه ابزار ریاضی نمادین که با نام (Mu PAD Notebook) در قسمت جعبه ابزارهای متلب قرار دارد، توابعی را برای حل، رسم و تحلیل معادلات ریاضی نمادین در اختیار ما قرار می‌دهد.

در این جعبه ابزار کتابخانه‌ای از توابع در موضوعات مختلف ریاضی مانند: حسابان، جبر خطی، معادلات دیفرانسیل پاره‌ای و جبری، ساده سازی و تحلیل معادلات فراهم شده است. جعبه ابزار ریاضی نمادین، این امکان را به ما می‌دهد تا انواع عملیات‌های مختلف ریاضی مانند: مشتق گیری، محاسبه حدها، انتگرال گیری، ساده سازی، محاسبات سری‌ها، تبدیلات مختلف و حل معادلات را به صورت تحلیلی و با کمترین کدنویسی انجام دهیم. به کمک این جعبه ابزار ما اعمال مختلف ریاضی را شبیه زبان نوشتاری خود نوشته و حل می‌کنیم. آموزش پردازش تصویر در متلب را نیز مشاهده کنید.

 

دوره آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب برای کلیه دانشجویان رشته‌های مهندسی و علوم پایه قابل کاربرد و مفید می‌باشد.

 

آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , آموزش Mupad
1)آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب

 

آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , آموزش Mupad
2)آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب

 

جهت استفاده حداکثری از دوره آموزش Mupad ، آشنایی با نرم افزار متلب می‌تواند، مفید باشد.

 

 آنچه در دوره آموزش Mupad خواهید دید:

بخش اول: شروع کار با جعبه ابزار Mupad

1-1 نحوه باز کردن جعبه ابزار

1-2 ذخیره سازی یک فایل

1-3 معرفی بخش‌های مختلف محیط Mupad

1-4 معرفی دستورات پایه‌ای در محیط Mupad

بخش دوم: نحوه کار با اعداد مختلف در محیط Mupad

2-1 انجام محاسبات پایه در Mupad

2-2 معرفی اعداد مختلف قابل استفاده

2-3 نحوه نمایش ثابت‌های ریاضی

2-4 کار با اعداد اعشاری

2-5 تغییر تعداد ارقام اعشار تابع float

2-6 معرفی اعداد مختلط در محیط Mupad

2-7 نحوه انجام عملیات‌های محاسباتی روی اعداد مختلط

بخش سوم: حل دستگاه معادلات خطی و محاسبه مانده‌ها

3-1 حل سیستم‌های معادلات خطی

3-2 حل معادلات پارامتری

3-3 محاسبه قطب‌های توابع

3-4 محاسبه مرتبه قطب‌ها

3-5 محاسبه میزان مانده در هر قطب

بخش چهارم: حل معادلات و نامعادلات

4-1 حل معادلات بازگشتی

4-2 حل معادلات بازگشتی پارامتری

4-3 معرفی تابع solve

4-4 حل معادلات مثلثاتی

4-5 تغییر نمایش پاسخ‌ها

بخش پنجم: حل معادلات دیفرانسیل

5-1 استفاده از حل کننده ode و تابع solve در حل معادلات دیفرانسیل

5-2 حل معادلات دیفرانسیل دارای شرایط اولیه

5-3 حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل

5-4 فاکتور گیری از عبارت‌های ریاضی

5-5 ساده کردن عبارت‌های ریاضی

5-6 ترکیب کردن توابع مثلثاتی

5-7 ارزیابی یک عبارت به ازای یک مقدار مشخص

بخش ششم: محاسبه مشتق و انتگرال عبارت‌های ریاضی

6-1 محاسبه مشتق توابع

6-2 محاسبه مشتقات مراتب بالاتر

6-3 محاسبه انتگرال‌های نامعین

6-4 محاسبه انتگرال‌های معین

6-5 انتگرال‌های نامتناهی

6-6 حل عددی انتگرال‌ها

بخش هفتم: محاسبه اپراتورهای خاص و کاربردی

7-1 محاسبه کرل یک میدان برداری

7-2 محاسبه دیورژانس یک میدان

7-3 محاسبه گرادیان یک عبارت

7-4 معرفی و محاسبه ماتریس هسیان برای میدان‌های برداری و اسکالر

7-5 محاسبه ماتریس ژاکوبین

7-6 محاسبه لاپلاسین یک میدان اسکالر

بخش هشتم: محاسبات سری‌ها و حدود

8-1 محاسبه سری تیلور یک تابع

8-2 محاسبه سری لوران

8-3 تغییر تعداد جملات نمایش داده شده سری

8-4 محاسبه سری‌های مجموع

8-5 مقدار سری‌های نامتناهی

8-6 محاسبه حاصل ضرب عبارت‌ها

8-7 حاصل ضرب‌های نامتناهی

8-8 ارزیابی عددی سری‌ها

8-9 محاسبه حد یک تابع

8-10 محاسبه حدود چپ و راست توابع

بخش نهم: محاسبه تبدیل فوریه و لاپلاس و عکس آنها

9-1 محاسبه تبدیل فوریه توابع

9-2 محاسبه تبدیل فوریه توابع پارامتری

9-3 ارزیابی توابع با دستور or

9-4 تغییر پارامترهای تابع محاسبه کننده تبدیل فوریه

9-5 محاسبه تبدیل فوریه توابع ضربه و پله

9-6 محاسبه عکس تبدیل فوریه

9-7 عکس تبدیل فوریه توابع پارامتری

9-8 عکس تبدیل فوریه توابع خاص

9-9 محاسبه تبدیل لاپلاس توابع

9-10 تبدیل لاپلاس توابع پارامتری

9-11 تبدیل لاپلاس توابع ضربه و پله

9-12 محاسبه عکس تبدیل لاپلاس

بخش دهم: محاسبه تبدیل z وعکس آن

10-1 ساده سازی روابط تبدیل‌ها

10-2 محاسبه تبدیل z توابع

10-3 محاسبه تبدیل z توابع

10-4 محاسبه عکس تبدیل z توابع

بخش یازدهم: آشنایی با جبر خطی و کار با ماتریس‌ها در محیط Mupad

11-1 نحوه ایجاد یک آرایه

11-2 مقدار دهی آرایه

11-3 فراخوانی عناصر آرایه

11-4 تعریف ماتریس‌ها در محیط mupa

11-5 انجام عملیات‌های ریاضی روی ماتریس‌های پارامتری

11-6 محاسبه معکوس یک ماتریس

11-7 محاسبه ترانهاده و دترمینان ماتریس‌ها

بخش دوازدهم: تنظیمات گرافیکی و رسم توابع چند بعدی در Mupad

12-1 رسم توابع دو بعدی

12-2 ایجاد انیمیشن و بررسی اثرات تغییر یک پارامتر

12-3 تنطیمات گرافیکی پنجره رسم

12-4 رسم توابع دارای نقاط تکین

12-5 رسم توابع چند ضابطه‌ای

12-6 رسم توابع سه بعدی

12-7 اثر تغییر یک پارامتر در توابع سه بعدی

12-8 تغییر خصوصیات ظاهری توابع سه بعدی

12-9 تغییر حدود محورهای مختصاتی

 

آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , آموزش Mupad , جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب
3)آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب

 

آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب , آموزش Mupad , جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب
4)آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب
توضیحات بیشتر

مدرس

رامین حسینی

رامین حسینی مدرس

مهندسی برق سیستم های قدرت.
بنیان گذار وب سایت علمی آموزشی متلب دان matlabdan.ir
.علاقه مند به زبان های برنامه نویسی تحت وب
.نرم افزار های مورد علاقه:
Matlab