آموزش ریاضیات مهندسی با رویکرد کنکوری

صفحه نخست
 » 
دروس دانشگاهی
 » 
آموزش ریاضیات مهندسی با رویکرد کنکوری
۴,۵۸۱ بازدید
بدون نظر

دمو

به زودی

به زودی

به زودی

ذخیره سازی: روی تصویر کلیک راستی و گزینه Save image as... رو بزنید.

پلیر حرفه ای دانشجویار با امکانات برای یادگیری

میانبرهای پخش کننده

 • m: قطع و وصل صدا
 • h: راهنمای پخش کننده
 • Home: ابتدای ویدئو
 • End: انتهای ویدئو
 • space: توقف/پخش
 • جهت جلو/عقب: 10 ثانیه به جلو/عقب
 • اعداد 1 تا 9: موقعیت های 10 تا 90 درصد ویدئو
-:-
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
1x
 • 0.25x
 • 0.5x
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2x

لیست پخش دوره

 • ۱

  دمو

  ۰۰:۰۰

 • ۲

  دمو

  ۰۰:۰۰

 • ۳

  فصل یک - قسمت یک - سری و انتگرال فوریه

  ۳۰:۳۹

 • ۴

  فصل یک - قسمت دو - سری و انتگرال فوریه

  ۰۹:۲۳

 • ۵

  فصل یک - قسمت سه - حل تست

  ۲۰:۴۷

 • ۶

  فصل یک - قسمت چهار - حل تست

  ۲۸:۴۱

 • ۷

  فصل یک - قسمت پنج - حل تست

  ۰۷:۱۲

 • ۸

  فصل دو - قسمت یک - معادلات با مشتقات جزیی

  ۴۹:۳۷

 • ۹

  فصل دو - قسمت دو - معادلات با مشتقات جزیی

  ۲۷:۱۸

 • ۱۰

  فصل دو - قسمت سه - معادلات با مشتقات جزیی

  ۳۶:۲۲

 • ۱۱

  فصل دو - قسمت چهار - حل تست

  ۲۴:۲۵

 • ۱۲

  فصل دو - قسمت پنج - حل تست

  ۱۳:۴۳

 • ۱۳

  فصل دو - قسمت شش - حل تست

  ۲۸:۲۳

 • ۱۴

  فصل دو - قسمت هفت - حل تست

  ۱۲:۲۹

 • ۱۵

  فصل سه - قسمت یک - اعداد مختلط، توابع تحلیلی مختلط

  ۳۷:۵۰

 • ۱۶

  فصل سه - قسمت دو - اعداد مختلط، توابع تحلیلی مختلط

  ۲۶:۴۴

 • ۱۷

  فصل سه - قسمت سه - حل تست

  ۲۵:۴۶

 • ۱۸

  فصل سه - قسمت چهار - حل تست

  ۱۰:۰۷

 • ۱۹

  فصل سه - قسمت پنج - حل تست

  ۰۶:۲۷

 • ۲۰

  فصل چهار - قسمت یک - نگاشت

  ۳۷:۳۴

 • ۲۱

  فصل چهار - قسمت دو - نگاشت

  ۴۶:۴۰

 • ۲۲

  فصل چهار - قسمت سه - نگاشت

  ۳۴:۵۸

 • ۲۳

  فصل چهار - قسمت چهار - نگاشت

  ۱۶:۱۲

 • ۲۴

  فصل چهار - قسمت پنج - حل تست

  ۱۶:۲۹

 • ۲۵

  فصل چهار - قسمت شش - حل تست

  ۲۲:۵۶

 • ۲۶

  فصل پنج - قسمت یک - انتگرال مختلط

  ۲۸:۵۵

 • ۲۷

  فصل پنج - قسمت دو - انتگرال مختلط

  ۱۳:۴۲

 • ۲۸

  فصل پنج - قسمت سه - حل تست

  ۰۹:۱۶

 • ۲۹

  فصل پنج - قسمت چهار - حل تست

  ۱۴:۵۵

 • ۳۰

  فصل پنج - قسمت پنج - حل تست

  ۱۳:۰۵

 • ۳۱

  فصل شش - قسمت یک - دنباله و انواع سری

  ۲۶:۱۸

 • ۳۲

  فصل شش - قسمت دو - دنباله و انواع سری

  ۱۲:۳۶

 • ۳۳

  فصل شش - قسمت سه - حل تست

  ۲۰:۲۴

 • ۳۴

  فصل هفت - قسمت یک - انتگرال گیری به روش مانده ها

  ۴۷:۳۶

 • ۳۵

  فصل هفت - قسمت دو - انتگرال گیری به روش مانده ها

  ۲۰:۱۳

 • ۳۶

  فصل هفت - قسمت سه - حل تست

  ۱۸:۴۲

 • ۳۷

  فصل هفت - قسمت چهار - حل تست

  ۲۲:۲۵

 • ۳۸

  فصل هفت - قسمت پنج - حل تست

  ۲۵:۴۴

 • ۳۹

  فصل هشت - قسمت یک - نمونه سوالات کنکور

  ۰۱:۱۰:۴۸

 • ۴۰

  فصل هشت - قسمت دو - نمونه سوالات کنکور

  ۳۹:۳۴

 • ۴۱

  فصل هشت - قسمت سه - نمونه سوالات کنکور

  ۲۰:۴۵

 • ۴۲

  فصل هشت - قسمت چهار - نمونه سوالات کنکور

  ۱۱:۲۴

 • ۴۳

  سوالات کنکور کارشناسی ارشد

آموزش ریاضیات مهندسی با رویکرد کنکوری

ریاضیات مهندسی یکی از دروس مهم و پایه رشته های مهندسی است. دوره های مهندسی روی اصول، روشها و کاربردها در شاخه اختصاصی شان تمرکز می کنند. ریاضیات مهندسی پایه های ریاضی را برای این رشته ها و هم چنین حوزه های پزشکی و علوم اجتماعی فراهم می کند.

مشاهده دوره آموزش درس ریاضیات مهندسی

این درس در کنکور کارشناسی ارشد و دکترا برخی رشته ها نیز به عنوان یک درس مهم لحاظ می شود.

ریاضیات مهندسی می تواند به عنوان ریاضیات قابل کاربرد یعنی ریاضیات برای حل مسئله، مدل سازی سیستم ها و کاربردهای صنعتی عمومی نیز در نظر گرفته شود.

 

در این دوره آموزشی قصد داریم نکات و مباحث مهم کنکوری در درس ریاضیات مهندسی را برای شما تشریح نماییم.

 

به همراه این نکات تست های کنکور سالهای گذشته آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا رشته های کامپیوتر، برق و مکانیک نیز حل خواهد شد.

 

مجموعه سوالات کنکور ادوار گذشته نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

تسلط روی درس ریاضیات مهندسی و حل تست های آن، می تواند در نتیجه آزمون کارشناسی ارشد و دکترا دانشجویان رشته های مهندسی تاثیر به سزایی داشته باشد.

 

مشتق گیری و انتگرال از توابع فوریه

آنچه در دوره آموزش ریاضی مهندسی با رویکرد کنکوری خواهید آموخت:

فصل ۱: سری و انتگرال فوریه

 • دنباله متعامد
 • دوره تناوب
 • سری فوریه
 • مشتق گیری و انتگرال از توابع فوریه
 • سری فوریه توابع زوج و فرد
 • قضیه پارسوال
 • قضیه دیرکله
 • انتگرال فوریه
 • صورت مختلط انتگرال فوریه
 • صورت مختلط سری فوریه
 • رابطه پارسوال برای تبدیل فوریه
 • خواص تبدیل فوریه
 • تست های فصل اول شامل:
 • آزمون های دکترای برق دانشگاه آزاد اسلامی دهه ۸۰
 • آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی برق-سراسری

فصل ۲: معادلات با مشتقات جزئی

 • مرتبه و درجه معادله دیفرانسیل
 • معادله دیفرانسیل جزئی مرتبه اول
 • معادلات با مشتقات جزئی مرتبه دوم دو متغیره
 • حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی به کمک حذف ثابت های اختیاری
 • حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی به کمک حذف توابع اختیاری
 • حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی- جداسازی متغیرها
 • معادله لاپلاس دوبعدی
 • معادله لاپلاس در مختصات قطبی
 • معادله لاپلاس در مختصات استوانه
 • معادله لاپلاس در مختصات کروی
 • تست های فصل دوم شامل:
 • آزمون های دکترای برق دانشگاه آزاد اسلامی دهه ۸۰
 • آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی برق-سراسری

فصل ۳: اعداد مختلط، توابع تحلیلی مختلط

 • خواص اعداد مختلط
 • معادلات کشی ریمان
 • تابع نمایی
 • توابع مثلثاتی و هذلولی
 • تابع لگاریتم
 • توابع معکوس مثلثاتی
 • توابع تحلیلی
 • توابع همساز
 • نامساوی کوشی
 • تست ها شامل:
 • دکترای برق دانشگاه آزاد دهه ۸۰
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق-سراسری

فصل ۴: نگاشت

 • نگاشت az+b
 • نگاشت
 • تابع
 • نگاشت قرص ها بر روی قرص ها
 • نگاشت نیم صفحه بر روی قرص
 • نگاشت ژوکوفسکی
 • نگاشت با تابع نمایی
 • نگاشت با توابع مثلثاتی
 • تست هاشامل:
 • دکترای برق دانشگاه آزاد دهه ۸۰
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق

مشتق گیری و انتگرال از توابع فوریه

فصل ۵: انتگرال مختلط

 • منحنی ساده
 • انتگرال مختلط و خواص آن
 • انتگرال توابع غیر تحلیلی
 • انتگرال توابع تحلیلی
 • انتگرال روی مسیر منحنی
 • نامساوی کوشی
 • قضیه موررا
 • تست ها شامل:
 • دکترای برق دانشگاه آزاد دهه ۸۰
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق-سراسری

فصل ۶: دنباله و انواع سری ها

 • دنباله همگرا
 • دنباله کراندار
 • شعاع همگرایی
 • سری توانی
 • سری تیلور
 • بسط مک لورن برخی توابع
 • سری لوران
 • تست ها شامل:
 • دکترای برق دانشگاه آزاد دهه ۸۰
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق

فصل ۷: انتگرال گیری به روش مانده ها

 • نقطه تکین، تکین تنها، تکین اساسی، تکین برداشتنی
 • صفر تابع، مرتبه صفر، قطب تابع
 • مانده
 • محاسبه مانده
 • انتگرال گیری به روش مانده ها
 • انتگرال هایی به فرم
 • انتگرال هایی به صورت
 • تست ها شامل:
 • دکترای برق دانشگاه آزاد دهه ۸۰
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق

فصل ۸: تست

 • تست های آزمون های ارشد ۹۰ تا ۹۶ آزمون های برق، مکانیک، کامپیوتر و سایر رشته ها

نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با این دوره را از طریق دیدگاه ها ثبت کنید و پاسخ آن را دریافت نمایید.

برای اطلاع از آخرین اخبار، تخفیف ها و دوره ها همراه ما باشید

کانال تلگرام صفحه اینستاگرام

نظرات کاربران

۰
هنوز دیدگاهی ثبت نشده

اطلاعات دوره

 • مدرس: فائزه فریدونیان
 • تعداد قسمت: ۴۰ قسمت
 • مدت زمان آموزش: ۱۶:۲۷:۰۴
 • حجم دوره: ۲.۰۲ گیگابایت
 • وضعیت تکمیل شده
 • هزینه کل دوره: ۳۶,۰۰۰ تومان

راهنمای خرید دانشجویان افغانستان

مدرس دوره

پشتیبانی

دانشجویار در طول 24 ساعت شبانه روز آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.

 • تماس با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۳۴۲۰۴۲
 • ارسال تیکت پشتیبانی از طریق این لینک
 • گفتگوی آنلاین از طریق چت وبسایت
 • ارسال پیام به آیدی تلگرام @daneshjooyar_support724
دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور