daneshjooyar

صفحه نخست دوره های آموزشی
 » 
آموزش MatLab
 » 
آموزش رسم منحنی و تنظیمات گرافیکی در نرم افزار MATLAB
آموزش رسم منحنی و تنظیمات گرافیکی در نرم افزار MATLAB

آموزش رسم منحنی و تنظیمات گرافیکی در نرم افزار MATLAB

آموزش رسم منحنی و تنظیمات گرافیکی در نرم افزار MATLAB نرم افزار MATLAB محیط قدرتمندی را برای نمایش نتایج خروجی ها به فرم های متنوع و مختلف و رسم انواع توابع به صورت دو بعدی ،سه بعدی و… فراهم کرده است. آشنایی با تنطیمات گرافیکی و شیوه های مختلف رسم منحنی در محیط این نرم افزار برای داشتن خروجی های مناسب در کارهای علمی و تحقیقاتی امری ضروری است. چرا […]

سرفصل های دوره

۱ فصل
۲۲ جلسه
۱۴ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۲۲ قسمت
۱۳:۵۶:۵۰
1

لینک دانلود مقدمه

رایگان
۰۸:۰۸
2

لینک دانلود قسمت اول - بخش اول

رایگان
۲۶:۰۶
3

لینک دانلود قسمت اول - بخش دوم

رایگان
۳۳:۳۳
4

لینک دانلود قسمت دوم - بخش دوم

۳۲:۳۳
5

لینک دانلود قسمت سوم - بخش دوم

۳۸:۴۶
6

لینک دانلود قسمت اول - بخش سوم

۲۸:۵۷
7

لینک دانلود قسمت دوم - بخش سوم

۵۴:۳۷
8

لینک دانلود قسمت اول - بخش چهارم

۴۲:۱۹
9

لینک دانلود قسمت دوم - بخش چهارم

۲۴:۲۶
10

لینک دانلود قسمت سوم - بخش چهارم

۴۳:۵۶
11

لینک دانلود قسمت چهارم - بخش چهارم

۵۶:۵۶
12

لینک دانلود قسمت پنجم - بخش چهارم

۴۴:۲۲
13

لینک دانلود قسمت ششم - بخش چهارم

۳۵:۳۰
14

لینک دانلود قسمت هفتم - بخش چهارم

۲۶:۲۳
15

لینک دانلود قسمت هشتم - بخش چهارم

۲۸:۰۶
16

لینک دانلود قسمت نهم - بخش چهارم

۵۴:۳۵
17

لینک دانلود قسمت دهم - بخش چهارم

۴۳:۲۴
18

لینک دانلود قسمت اول - بخش پنجم

۲۶:۱۰
19

لینک دانلود قسمت دوم - بخش پنجم

۴۷:۲۵
20

لینک دانلود قسمت سوم - بخش پنجم

۵۰:۵۱
21

لینک دانلود قسمت چهارم - بخش پنجم

۳۷:۵۵
22

لینک دانلود قسمت اول - بخش ششم

۵۱:۵۲

آموزش رسم منحنی و تنظیمات گرافیکی در نرم افزار MATLAB

نرم افزار MATLAB محیط قدرتمندی را برای نمایش نتایج خروجی ها به فرم های متنوع و مختلف و رسم انواع توابع به صورت دو بعدی ،سه بعدی و… فراهم کرده است.

آشنایی با تنطیمات گرافیکی و شیوه های مختلف رسم منحنی در محیط این نرم افزار برای داشتن خروجی های مناسب در کارهای علمی و تحقیقاتی امری ضروری است. چرا که همواره خروجی های یک کار تحقیقاتی مهمترین بخش کار  در ارائه آن می باشد.

آموزش رسم منحنی در MATLAB , آموزش رسم منحنی در متلب , آموزش رسم منحنی و تنظیمات گرافیکی در نرم افزار MATLAB

کلیه دانشجویان به خصوص در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی و …. شاغلین در صنعت می توانند دوره آموزش رسم منحنی در متلب، متناسب با کاربرد های خود استفاده کنند.

آشنایی مقدماتی با نرم افزار  MATLAB به منظور استفاده از این دوره مفید می باشد .

به این منظور شما می توانید دوره های زیر را به صورت رایگان دریافت و مشاهده نمایید:

قسمت اول آموزش نرم افزار متلب

قسمت دوم آموزش نرم افزار متلب

قسمت سوم آموزش نرم افزار متلب

آنچه در دوره آموزش رسم منحنی در متلب خواهید دید:

فصل اول:منحنی ها و ابزار های رسم در MATLAB

1-1معرفی  انواع مختلف منحنی ها در MATLAB

2-1 ایجاد منحنی با استفاده از سربرگ plot

3-1 سفارشی کردن منحنی با استفاده از نوار ابزار های plot

4-1 ایجاد  subplotبا استفاده از نوار ابزار های plot

فصل دوم:دستورات رسم مقدماتی

1-2 رسم منحنی های دو بعدی و سفارشی کردن منحنی ها

2-2 اضافه کردن عنوان،برچسب محورها و توضیح نمودار ها

3-2 مشخص کردن محدوده محورها

4-2 اضافه کردن شبکه و ابزارهای دیگر

5-2 ترکیب کردن چند منحنی

6-2 ویرایش نمودار ها با دو محور y

7-2 رسم داده های مختلط

فصل سوم:حاشیه نویسی بر نمودار ها

1-3 استفاده از تابع legend

2-3 مشخص کردن legend  هنگام رسم یک منحنی

3-3 درج متن و اصطلاحات ریاضی با LaTex

4-3 درج حروف یونانی و اصطلاحات ویژه در نمودار

5-3 اضافه کردن یادداشت به منحنی

فصل چهارم:معرفی توابع پرکاربرد رسم در محیط MATLAB

1-4 معرفی کلیه توابع مورد نیاز برای رسم نمودار های خطی

1-1-4 معرفی تابع plot  و plot3

2-1-4 رسم محور های مختصاتی به فرم لگاریتمی

3-1-4 رسم تابع خطا برای یک مجموعه داده

4-1-4 معرفی دستورات fplot وfplot3

2-4 معرفی نمودار های میله ای،دایره ای  و هیستوگرام ها

1-2-4 رسم نمودار های ستونی به فرم دو بعدی و سه بعدی

2-2-4 رسم نمودار های ستونی در حالت افقی

3-2-4 رسم نمودار هیستوگرام داده ها در دو حالت دوبعدی و سه بعدی

4-2-4 معرفی و بیان کاربرد توابع rose  و pareto در محیط MATLAB

5-2-4 رسم نمودار های دایره ای در حالت دو و سه بعدی

6-2-4 رسم نمودار های سطحی برای داده ها

3-4 معرفی توابع موجود برای رسم داده های گسسته

1-3-4 نحوه رسم دادها با منحنی میله ای در دو  و سه بعد

2-3-4 نحوه رسم منحنی پله کانی داده ها

3-3-4 رسم نمودار ذره ای داده های گسسته در دو و سه بعد

4-3-4 بررسی رسم  داده های ماتریس ها با دستور plotmatrix

فصل پنجم:معرفی توابع ویژه در محیط MATLAB

1-5 معرفی توابع مختلف رسم نمودار های قطبی

1-1-5 برسی منحنی های  قطبی و رسم آنها در MATLAB

2-1-5 معرفی توابع compass و ezpolar

2-5 معرفی توابع مختلف برای رسم کانتورها

1-2-5 معرفی کانتور و رسم آنها توسط تابع contour

2-2-5 معرفی توابع ویژه رسم کانتور

3-2-5 معرفی دستورات لازم برای ویرایش کانتور ها

4-2-5 نحوه دسترسی به کانتورهای خاص

3-5 مقدمه ای بر رسم میدان های برداری

1-3-5 نحوه رسم بردار های سرعت

2-3-5 رسم یک میدان برداری دو بعدی

3-3-5 رسم یک میدان برداری سه بعدی

4-3-5 رسم گرادیان توابع سه بعدی

4-5 معرفی کلیه توابع موجود برای رسم نمودار های سه بعدی

1-4-5 نحوه رسم توابع سه بعدی در نرم افزار

2-4-5 دستورات ویژه رسم منحنی های سه بعدی در نرم افزار

3-4-5 رسم منحنی های آبشاری و کانتور های سه بعدی

4-4-5 معرفی توابع موجود در نرم افزار مطلب برای رسم اشکال پرکاربرد

5-5 رسم نمودار های چند گوشه ای یا polygon

1-5-5 نحوه کاربرد دستور fill در مطلب

2-5-5 استفاده از دستور fill  در فضای سه بعدی

6-5 قابلیت متحرک سازی در محیط مطلب

1-6-5 معرفی قابلیت  اعمال تحرک به رسم منحنی در فضای دو بعدی

2-6-5 رسم منحنی های متحرک در فضای سه بعدی

فصل ششم:تنظیمات گرافیکی توابع سه بعدی

1-6 معرفی تابع مورد نیاز برای رسم گرافیکی ماتریس ها

2-6 نحوه اعمال نقشه رنگ هنگام استفاده از دستورات   meshوSurf

3-6 بررسی تغییر نقشه رنگ توابع سه بعدی

4-6 انواع تنظیمات سایه زنی و نور دهی در نمودار های سه بعدی

5-6 معرفی انواع نقشه رنگ های استاندارد MATLAB

6-6 معرفی نوار ابزار Camera tolbar

 

شما می توانید هرگونه نظر و پیشنهاد خود درباره این دوره را از طریق دیدگاه ها ثبت کنید.

برای دانلود تصویر روی آن کلیک راست و سپس گزینه save image as رو بزنید

nowrooz nowrooz

تابستانه