فرصت باقیمانده:
جشنواره تابستان داغ دانشجویار جشنواره تابستان داغ دانشجویار

تخفیف های عیدانه دانشجویار

با دانشجویار تابستون رو متفاوت بگذرون!

تویه جشنواره عیدانه غدیر می تونی علاوه بر 50 درصد تخفیف روی همه دوره ها ، تا 90 درصد تخفیف

از آموزش های ویژه تخفیف پلاس استفاده بکنی.

این فرصت داغ  رو از دست نده !

ویژه های تخفیف عیدانه دانشجویار

۹۰ درصدی ها

۷۵ درصدی ها

۶۵ درصدی ها