daneshjooyar
صفحه اصلی

لذت یادگیری با

تخفیف پلاس  دانشجویار

در تخفیف پلاس دانشجویار، پرفروش ترین دوره ها رو با تخفیف باورنکردنی
آماده کردیم که با قیمت کمتر دوره های مدنظرت رو تهیه کنی و زودتر از بقیه یادگیری رو شروع کنی.

حواست به زمان باشه!!!

این تخفیف ها فقط برای 24 ساعت هستن و ساعت 12 هرشب این فرصت تکرارنشدنی رواز دست میدی.
پس هرروز حواست به تخفیف پلاس دانشجویار باشه که هر 24 ساعت دوره های جدید تخفیف دار میشن.

400 هزار تومان تخفیف
تخفیف 45%
متاسفانه خوش شانس نبودی!
250 هزار تومان تخفیف
متاسفانه خوش شانس نبودی!
کد تخفیف 55%
کد تخفیف 60%
کد تخفیف 50%
350 هزار تومان تخفیف
90% تخفیف
شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!

در صورت برنده شدن کدتخفیف برای شما ایمیل خواهد شد.

فقط یکبار میتوانید شانستان را امتحان کنید.