زمانی که ظاهر وب سایت را طراحی کردید، از کجا می توانید مطمئن باشید که سینتکس های HTML را به خوبی رعایت کرده و کلیه ی tag ها را درجای مناسب در صفحه بکار برده اید؟ بیشتر مرورگرها هم در مواجه با سینتکس ناصحیح اخطار نمی دهند، با این همه دستور و سینتکس غلط، غلط است.

بسیاری از کارشناسان SEO بر این عقیده هستند که سئوی سایت به استفاده ی صحیح از HTML/XHTML وابسته نیست. اما در این مبحث می خواهیم به شرح دلایلی که چرا سایت شما باید از دستورات و استانداردهای W3C تبعیت کند، بپردازیم.

چرا باید سینتکس HTML/XHTML را رعایت کرده و آن ها را به صورت متعارف بکار برد؟

دلایل عنوان شده در زیر بیان می دارد چرا باید قبل از مستقر کردن و میزبانی صفحه ی وب بر روی اینترنت، آن را از نظر استانداردها و سینتکس صحیح بررسی کرد:

 • کیفیت یک صفحه وب به طور مستقیم بستگی به این دارد که ساختار HTML آن چگونه نوشته شده است.این ساختار باید صحیح باشد همه گیت های کیفیت را منتقل کند.
 • هنگامی که موتورهای جستجو محتوای صفحه وب شما را ایندکس می کنند، اگر تگ های HTML شما به درستی نوشته نشده باشند؛ موتور جستجو در تشخیص محتوای شما گیج می شود.در نتیجه محتوای صفحه شما توسط موتور جستجو ایندکس نخواهد شد.
 • در صفحات وب کدهای HTML فراوانی به کار می رود.بعضی از این کدها دیگر منسوخ شده اند و موتورهای جستجو از آن ها پشتیبانی نمی کنند.بهتر است این کدها را بشناسید.
 • اگر می خواهید مانند یک مدیر سایت حرفه ای عمل کنید؛ هماهنگی را فراموش نکنید.این هماهنگی در جایگذاری صحیح و زیبای کدهای HTML ایجاد می شود.

رعایت استانداردهای W3C

W3C یا World Wide Web Consortium (کنسرسیوم جهانی وب) دستورالعمل هایی را برای ایجاد ساختارهای مناسب برای وب سایت ها و صفحات وب تعیین کرده است.
در ادامه به تعدادی از این دستورالعمل ها اشاره می نماییم:

 1. برای بررسی (قوانین) و تطبیق فایل HTML/XHTML با استاندارد کنسرسیوم W3C بر روی این لینک کلیک نمایید: HTML/XHTML Validator.(لینک:http://validator.w3.org/)
 2. جهت اعتبارسنجی فایل CSS (قواعد CSS) بر اساس استانداردهای W3C نیز بر روی این لینک کلیک نمایید: CSS Validator.(لینک:http://jigsaw.w3.org/css-validator/)

تمام اعتبار سنجی ها با استفاده از XHTML DTD انجام می شود که یک نسخه تصحیح شده از HTML است.

قوانینی که باید برای تبعیت از W3C رعایت کرد

 • از اعلام عبارت XHTML برای شروع هر صفحه HTML استفاده نمایید:
<!DOCTYPE html PUBLIC 
"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">

 • هر تگی باید بسته باشد.
 • استفاده از تگ های head و body اجباری است.
 • تگ های خالی یک اسلش پایانی می پذیرند. در حالت معمول یک تگ خالی تگی است که نیازی به تگ پایانی ندارد.
  مثالهای ارائه شده شامل <br> و <hr> است
<BR> is now <br />.
<HR> is now <hr />.
<IMG SRC="--"> is now <img src="--" />
 • همه تگ ها باید با حروف کوچک نوشته شوند.

البته این موضوع شامل حال خصیصه ها یا attributes ها نمی شود.
برای مثال هر دو فرمت زیر در XHTML DTD قابل پذیرش اند.

<FONT color="#ffffcc"> is invalid
<font color="#ffffcc"> is valid
<font color="#FFFFCC"> is also valid
 • همه مقادیر خصیصه ها باید درون نقل قول دو گانه(“”) قرار داده شوند.
 • تگ ها نباید به صورت تو در تو باشند.
<b><i>Text</b></i> This is invalid
<b><i>Text</i></b> This is valid
 • درون تگ < pre> نباید المان های img، object، big، small، sub یا sup قرار گیرد.
 • یک تگ form نمی تواند داخل تگ form قرار گیرد.
 • اگر کد شما دربردارنده ی a & باشد، باید آن را به صورت & نوشت.
 • دستورات CSS باید با حروف کوچک نوشته شود.