تگ <Script>

در کد HTML اسکریپت های جاوا اسکریپت باید داخل تگ های <script> و </script> قرار بگیرند.

مثال:

 

 <script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "My First JavaScript";
</script>

مثال های قدیمی جاو اسکریپت ممکن است از ویژگی نوع استفاده کنند:<script type=”text/javascript”>.

ویژگی نوع مورد نیاز نیست.جاوا اسکریپت زبان برنامه نویسی پیش فرض در HTML است.

رویدادها و توایع جاوا اسکریپت

یک تابع جاوا اسکریپت یک کد بسته از جاوا اسکریپت است که می تواند فراخوانی و اجرا شود.

برای مثال یک تایع می تواند در هنگام رخ دادن ی رویداد خاص فراخوانی شود.مانند زمان کلیک کردن button

جاوا اسکریپت در تگ های <head> یا <body>

شما می توانید هر تعداد اسکریپت در کد HTML قرا دهید.

اسکریپت ها را می توان در تگ های <body> یا <head> در کد HTML قرار داد.

جاوا اسکریپت در تگ <head>

در مثال زیر یک تابع جاوا اسکریپت داخل تگ <head> نوشته شده است :

این تابع در هنگام کلیک کردن Button فراخوانی می شود.
مثال:
 <!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
}
</script>
</head>
<body>

<h1>A Web Page</h1>
<p id="demo">A Paragraph</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>

</body>
</html>

جاوا اسکریپت در تگ <body>

در مثال زیر تابع جاوا اسکریپت در بخش <body> در یک صفحه HTML قرار می گیرد.

این تابع در زمان کلیک کردن یک Button فراخوانی می شود.

مثال:

 <!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>A Web Page</h1>
<p id="demo">A Paragraph</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>

<script>
function myFunction() {
 document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
}
</script>

</body>
</html>

قرار دادن اسکریپت در پایین عنصر <body> سرعت نمایش را بهبود می بخشد، زیرا تدوین اسکریپت صفحه نمایش را سبک می کند.

جاوا اسکریپت خارجی

اسکریپت ها را می توان در یک فایل خارجی قرار داد.

مثال:

function myFunction() {
 document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
}

اسکریپت های خارجی زمانیکه همان کد در بسیاری از صفحات مختلف وب استفاده می شود، بسیار پر کاربرد هستند.

فایل های جاوا اسکریپت دارای پسوند فایل js. هستند.

برای استفاده از یک اسکریپت خارجی، نام فایل اسکریپت را در مشخصه src تگ <script> قرار دهید.

مثال:

<script src="myScript.js"></script>

شما می توانید مرجع اسکریپت خارجی را در <head> یا <body> قرر دهید که دوست دارید.

این اسکریپت به همان شیوه ای که در آن تگ <script> واقع شده است، رفتار می کند.

نکته: فایل های اسکریپت خارجی شامل تگ <script> نیستند.

مزایای جاوا اسکریپت خارجی

قرار دادن اسکریپت ها در فایل خارجی از مزایای زیر رخوردارند:

  • این HTML و کد را جدا می کند.
  • این حالت باعث می شود که HTML و جاوا اسکریپت برای خواندن و نگهداری آسان تر باشد.
  • فایل های جاوا اسکریپتی ذخیره شده می توانند حجم صفحه را افزایش دهند.

برای اضافه کردن چند فایل اسکریپت به یک صفحه از چندین تگ اسکریپت استفاده کنید.

مثال:

 <script src="myScript1.js"></script>
<script src="myScript2.js"></script>

مراجع خارجی

اسکریپت های خارجی را می توان با یک URL کامل یا با یک مسیر نسبت به صفحه وب فعلی ارجاع داد.

این مثال از یک URL کامل برای پیوند به یک اسکریپت استفاده می کند:

مثال:

<script src="https://www.w3schools.com/js/myScript1.js"></script>

این مثال از یک اسکریپت در یک پوشه مشخص در وب سایت فعلی استفاده می کند:

مثال:

<script src="/js/myScript1.js"></script>

این مثال به یک اسکریپت در پوشه مشابه صفحه فعلی لینک می شود:

مثال:

<script src="myScript1.js"></script>